◄ 35:7
Luku 35
35:9 ►

Jumalan paikallisuniversumipojat

8. Lanonandek-Pojat

35:8.1

Vorondadekien luomisen jälkeen Luoja-Poika ja Universumin Äiti-Henki yhdistyvät saattaakseen olevaisuuteen universumin poikien kolmannen luokan: Lanonandekit. Vaikka nämä ahkeroivatkin moninaisten järjestelmähallintoihin liittyvien tehtävien parissa, heidät tunnetaan parhaiten Järjestelmäin Hallitsijoina, paikallisjärjestelmien hallitsijoina, ja Planeettaprinsseinä, asuttujen maailmojen hallinnollisina päällikköinä.

35:8.2

Koska nämä olennot ovat myöhempi ja—jumalallisuuden tasoja ajatellen—alempi luotujen poikien luokka, heiltä edellytettiin tiettyjen koulutuskurssien suorittamista Melkisedekien maailmoissa valmistukseksi myöhemmin seuraavaan palvelukseen. He olivat Melkisedekien yliopiston ensimmäiset oppilaat, ja heidän Melkisedek-opettajansa ja -kuulustelijansa luokittelivat heidät ja antoivat heille todistuksen itse kunkin kyvykkyyden, persoonallisuuden ja saavutusten mukaan.

35:8.3

Olemassaolonsa alussa Nebadonin universumilla oli täsmälleen kaksitoistamiljoonaa Lanonandekia, ja Melkisedekien sfäärin läpikäytyään heidät jaoteltiin loppukokeissa kolmeen luokkaan:

35:8.4

1. Ensiasteiset Lanonandekit. Korkeimpaan arvoasteeseen kuului 709.841 yksilöä. Kysymys on Pojista, joita osoitetaan Järjestelmänhallitsijoiksi sekä avustajiksi konstellaatioiden korkeimpiin neuvostoihin ja neuvonantajiksi universumin korkeampaan hallintotyöhön.

35:8.5

2. Toisasteiset Lanonandekit. Tähän Melkisedekistä valmistuneeseen luokkaan kuului 10.234.601 Lanonandekia. Heidät osoitetaan Planeettaprinsseiksi sekä tämän luokan varajoukkoihin.

35:8.6

3. Kolmannen asteen Lanonandekit. Tähän ryhmään kuului 1.055.558 yksilöä. Nämä Pojat toimivat apulaisavustajina, viestinviejinä, valvojina, valtuutettuina ja tarkkailijoina, ja he toimittavat erilaisia järjestelmien ja niiden rakenteeseen kuuluvien maailmojen tehtäviä.

35:8.7

Evolutionaarisista olennoista poiketen näiden Poikien ei ole mahdollista edetä yhdestä ryhmästä toiseen. Kun Melkisedekit ovat heidät kerran kouluttaneet, kun heidät kerran on testattu ja luokiteltu, he palvelevat jatkuvasti virka-asemassa, johon heidät on määrätty. Nämäkään Pojat eivät tuota jälkeläisiä; heidän määränsä universumissa on muuttumaton.

35:8.8

Poikien Lanonandek-yhteisö luokitellaan Salvingtonissa pyörein luvuin seuraavasti:

Universumin Koordinoijat ja Konstellaatioiden Neuvojat . 100.000
Järjestelmien Hallitsijat ja Avustajat . . . . . . . . . 600.000
Planeettaprinssit ja näiden reservit. . . . . . . . . 10.000.000
Viestinviejäjoukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000
Valvojat ja kirjurit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
Varajoukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000
35:8.15

Koska Lanonandekit ovat Melkisedekejä ja Vorondadekeja jonkin verran alempi poikien luokka, he ovat vieläkin suuremmaksi avuksi universumin alemmissa yksiköissä, sillä he pystyvät pääsemään lähemmäksi älyllisten ihmissukukuntien vähäisempiä luotuja. He ovat myös suuremmassa vaarassa joutua eksyksiin, irtautua hyväksyttävistä universumihallinnon menetelmistä. Mutta nämä Lanonandekit, varsinkin ensiasteinen yhteisö, ovat kaikista paikallisuniversumin hallintopersoonallisuuksista kaikkein taitavimmat ja monipuolisimmat. Täytäntöönpanokyvykkyydessä heidän edelleen menevät vain Gabriel ja hänen paljastamattomat työtoverinsa.


◄ 35:7
 
35:9 ►