◄ 38:8
Luku 38
39:0 ►

Paikallisuniversumin hoivaavat henget

9. Keskiväliolennot

38:9.1

Keskiväliolennot luokitellaan kolmella tavalla: Heidät luokitellaan asianmukaisesti ylösnousemuksellisiin Jumalan Poikiin kuuluviksi; heidät ryhmitetään todellista tilannetta vastaavasti vakinaisten kansalaisten luokkiin kuuluviksi; kun heidät sen sijaan toiminnallisesti luetaan ajallisuuden hoivaaviin henkiin, siksi että heillä on läheinen ja tuloksellinen yhteys enkelijoukkoihin työssä, jota he tekevät kuolevaisten ihmisten palvelemiseksi avaruuden yksittäisissä maailmoissa.

38:9.2

Näitä ainutlaatuisia olentoja esiintyy useimmissa asutuissa maailmoissa ja Urantian kaltaisilla desimaali- eli elolliskokeiluplaneetoilla heitä tavataan aina. Keskiväliolentoja on kahta tyyppiä—ensiasteisia ja toisasteisia—ja he ilmaantuvat seuraavia menetelmiä käyttäen:

38:9.3

1. Ensiasteiset keskiväliolennot, hengellisempi ryhmä, ovat jossakin mielessä vakioitu olentoluokka, jonka jäsenet poikkeuksetta polveutuvat modifioitujen ylösnousemuskuolevaisten muodostamista Planeettaprinssien esikunnista. Ensiasteisten keskiväliolentojen lukumäärä on aina viisikymmentätuhatta eikä yhdelläkään heidän huolenpitoaan osakseen saavalla planeetalla ole näitä olentoja tätä lukuisampaa ryhmää.

38:9.4

2. Toisasteiset keskiväliolennot, näiden olentojen aineellisempi ryhmä, vaihtelee lukumääränsä puolesta eri maailmoissa suuresti, joskin heitä keskimäärin on viisikymmentätuhatta. He polveutuvat eri tavoin planeettojen biologisista kohentajista, Aatameista ja Eevoista, tai näiden välittömästä jälkeläistöstä. On olemassa peräti kaksikymmentäneljä eri menetelmää näiden toisasteisten keskiväliolentojen tuottamiseksi avaruuden evolutionaarisiin maailmoihin. Tapa, jolla tämä ryhmä sai alkunsa Urantialla, oli epätavallinen ja outo.

38:9.5

Kumpikaan näistä ryhmistä ei ole evolutionaarinen sattuma, vaan kumpikin on tärkeä piirre universumin arkkitehtien ennalta päättämissä suunnitelmissa, ja heidän otollisessa vaiheessa sattuva ilmaantumisensa kehittyviin maailmoihin tapahtuu valvovien Elämänkantajien alkuperäisten kaavailujen ja kehittämissuunnitelmien mukaisesti.

38:9.6

Ensiasteiset keskiväliolennot saavat älyllistä ja hengellistä energiaa menetelmällä, jota käytetään myös enkelien kohdalla, ja he ovat älylliseltä statukseltaan yhdenmukaisia. Seitsemän mielenauttajahenkeä eivät ole heihin yhteydessä; ja vain kuudes ja seitsemäs eli palvonnan henki ja viisauden henki kykenevät antamaan palveluksiaan toisasteiselle ryhmälle.

38:9.7

Toisasteiset keskiväliolennot saavat fyysistä energiaa menetelmällä, jota käytetään myös Aatamien kohdalla: serafien toimesta heidät kytketään hengellisiin yhteyspiireihin, ja älyllisyydestä puheen ollen heille annetaan mieli, joka on morontian siirtymätyyppiä. He jakautuvat neljään fyysiseen tyyppiin, seitsemään hengelliseen luokkaan ja kahteentoista tasoon sen mukaan, miten he reagoivat älyn tasolla kahden viimeisen auttajahengen ja morontiamielen yhteiseen hoivaan. Nämä erilaisuudet määräävät, missä määrin heidän toimintansa ja heidän tehtävänsä planeetoilla eroavat toisistaan.

38:9.8

Ensiasteiset keskiväliolennot muistuttavat enemmän enkeleitä kuin kuolevaisia; toisasteiset luokat ovat paljon enemmän ihmisten kaltaisia. Kumpikin ryhmä antaa toiselle verratonta apua heidän suorittaessaan moninaisia planetaarisia tehtäviään. Ensiasteiset hoivaajat voivat solmia yhteistyösuhteen sekä morontia- ja henkienergian valvojien että mieliyhteyspiirin hoitajien kanssa. Toisasteinen ryhmä voi solmia yhteistyösuhteita vain fyysisten valvojien ja aineellisten virtapiirien säätelijöiden kanssa. Mutta koska keskiväliolentojen kumpikin luokka voi päästä täydelliseen yhteyden synkroniaan toisen ryhmän kanssa, kummallakin ryhmällä on näin kyky päästä käytännössä hyödyntämään koko energia-asteikkoa, joka ulottuu aineellisten maailmojen karkeasta fyysisestä voimasta universumienergioiden siirtymävaiheen kautta aina taivaallisten maailmojen korkeamman henkitodellisuuden voimiin asti.

38:9.9

Aineellisten ja hengellisten maailmojen välisen kuilun kuroo täysin umpeen kuolevaisen ihmisen, toisasteisen keskiväliolennon, ensiasteisen keskiväliolennon, morontiakerubin, keskivaiheen kerubin ja serafin toisiinsa kytkeytyvä sarja. Yksittäisen kuolevaisen henkilökohtaisessa kokemuksessa nämä eri tasot epäilemättä enemmän tai vähemmän yhdistyvät, ja jumalallisen Ajatuksensuuntaajan huomaamattomat ja salaperäiset toimet tekevät niistä henkilökohtaisesti mielekkäitä.

38:9.10

Normaaleissa maailmoissa ensiasteiset keskiväliolennot suorittavat palveluaan tiedonkeruujoukkona sekä Planeettaprinssin puolesta toimivina taivaallisina viihdyttäjinä, kun toisasteiset keskiväliolennot taas jatkavat yhteistyötään Aatamin hallinnon kanssa, jonka tarkoituksena on etenevän planeettasivilisaation asian edistäminen. Aina kun Planeettaprinssi osoittautuu luopioksi ja Aineellinen Poika epäonnistuu, kuten kävi Urantialla, keskiväliolennoista tulee Järjestelmänhallitsijan suojatteja, ja he palvelevat planeetan virkaatekevän suojelijan ohjaavassa opastuksessa. Mutta vain kolmessa muussa Satanian maailmassa nämä olennot toimivat yhtenä ryhmänä saman johdon alaisuudessa, niin kuin toimivat Urantian yhdistyneet keskivälihoivaajat.

38:9.11

Sekä ensiasteisten että toisasteisten keskiväliolentojen eri planeetoilla suorittama työ vaihtelee ja on erilaista universumin lukuisissa yksittäisissä maailmoissa, mutta normaaleilla ja keskimääräisillä planeetoilla heidän toimintonsa eroavat suuresti niistä velvollisuuksista, jotka täyttävät heidän aikansa Urantian kaltaisilla eristetyillä sfääreillä.

38:9.12

Ensiasteiset keskiväliolennot ovat planeetan historioitsijoita, jotka Planeettaprinssin saapumisajankohdasta alkaen aina vakiintuneeseen valon ja elämän aikakauteen asti kokoavat planeetan historiaa käsittelevät näytöskulkueet ja suunnittelevat tällaiset kuvaelmat järjestelmäpäämajan maailmoissa pidettäviin planeettanäyttelyihin.

38:9.13

Keskiväliolennot jäävät asuttuun maailmaan pitkiksi aikakausiksi, mutta mikäli he ovat uskollisia saamalleen luottamustehtävälle, he saavat lopuksi ja mitä varmimmin tunnustuksen aikakausia kestäneestä palveluksestaan Luoja-Pojan hallitsijanvallan ylläpitämisessä. He tulevat asianmukaisesti palkituiksi siitä, että ovat kärsivällisesti palvelleet ajallisuuden ja avaruuden maailmansa aineellisia kuolevaisia. Ennemmin tai myöhemmin kaikki ansioituneet keskiväliolennot otetaan Jumalan ylösnousevien Poikien riveihin, ja heidät perehdytetään perin pohjaisesti Paratiisiin-nousemisen pitkään ja monivaiheiseen tapahtumaketjuun, ja sen he käyvät läpi niiden samaisten eläimestä polveutuvien kuolevaisten, heidän maisten veljiensä, seurassa, joita he pitkään jatkuneen planeetallaoleskelunsa kuluessa niin tarkkaan varjelivat ja niin tehokkaasti palvelivat.

38:9.14

[Esittänyt yksi Melkisedekeistä, joka toimi Nebadonin serafiarmeijakuntien päällikön pyynnöstä.]


◄ 38:8
 
Luku 39 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.