◄ 45:2
Luku 45
45:4 ►

Paikallisjärjestelmän hallinto

3. Järjestelmän hallitus

45:3.1

Paikallisjärjestelmän täytäntöönpanopäällikön, Järjestelmän Hallitsijan, tukena on aina kaksi tai kolme Lanonandek-Poikaa, jotka toimivat ensimmäisenä ja toisena apulaisena. Mutta Satanian järjestelmää johtaa nykyisellään seitsemän Lanonandekin muodostama esikunta:

45:3.2

1. Järjestelmän Hallitsija—Lanaforge, numero 2.709 ensiasteisesta yhteisöstä ja luopio-Luciferin seuraaja.

45:3.3

2. Ensimmäinen Apulaishallitsija—Mansurotia, kolmannen asteen Lanonandekien numero 17.841. Hänet lähetettiin Sataniaan Lanaforgen mukana.

45:3.4

3. Toinen Apulaishallitsija—Sadib, numero 271.402 kolmannesta luokasta. Myös Sadib tuli Sataniaan Lanaforgen seurassa.

45:3.5

4. Järjestelmän vartija—Holdant, numero 19 kolmannen asteen yhteisöstä, kaikkien kuolevaisten olemassaololuokkaa korkeammalle kuuluvien internoitujen henkien vartija ja valvoja. Myös Holdant tuli Sataniaan Lanaforgen mukana.

45:3.6

5. Järjestelmän kirjuri—Vilton, Satanian Lanonandek-hoivannan sihteeri, numero 374 kolmannesta luokasta. Vilton oli Lanaforgen alkuperäisryhmän jäsen.

45:3.7

6. Lahjoittautumisohjaaja—Fortant, numero 319.847 toisasteisten Lanonandekien varajoukoista ja Mikaelin Urantialla tapahtuneen lahjoittautumisen jälkeen Jerusemiin siirrettyjen kaikkien universumitoimintojen tilapäinen ohjaaja. Fortant on ollut liitettynä Lanaforgen esikuntaan Urantian laskutavan mukaan tuhannen yhdeksänsadan vuoden ajan.

45:3.8

7. Korkea neuvonantaja—Hanavard, numero 67 ensiasteisten Lanonandek-Poikien sarjasta ja universumin neuvonantajien ja koordinoijien korkea-arvoisen yhteisön jäsen. Hän toimii Satanian toimeenpanevan neuvoston tämänhetkisenä puheenjohtajana. Hanavard on kahdestoista Luciferin kapinan jälkeen tässä tehtävässä Jerusemissa palveleva kyseisen yhteisön jäsen.

45:3.9

Tämä seitsemän Lanonandekin toimeenpaneva ryhmä muodostaa laajennetun hätätilahallinnon, jollainen kävi tarpeelliseksi Luciferin kapinan aiheuttamien pulmatilanteiden johdosta. Jerusemissa on vain vähäisempiä tuomioistuimia, sillä järjestelmä on hallinnon eikä oikeuskäsittelyn yksikkö. Mutta Lanonandekien hallinnon tukena on Jerusemin toimeenpaneva neuvosto, Satanian korkein neuvoa-antava elin. Tähän neuvostoon kuuluu kaksitoista jäsentä:

45:3.10

1. Hanavard, Lanonandek-puheenjohtaja.

45:3.11

2. Lanaforge, Järjestelmän Hallitsija.

45:3.12

3. Mansurotia, ensimmäinen Apulaishallitsija.

45:3.13

4. Satanian Melkisedekien päällikkö.

45:3.14

5. Satanian Elämänkantajien virkaahoitava johtaja.

45:3.15

6. Satanian finaliittien päällikkö.

45:3.16

7. Satanian alkuperäinen Aatami, Aineellisten Poikien valvova päällikkö.

45:3.17

8. Satanian serafiarmeijoiden johtaja.

45:3.18

9. Satanian fyysisten valvojien päällikkö.

45:3.19

10. Järjestelmäkohtainen Morontiavoiman Valvojien johtaja.

45:3.20

11. Järjestelmän keskiväliolentojen virkaahoitava johtaja.

45:3.21

12. Ylösnousemuskuolevaisten yhteisön virkaahoitava johtaja.

45:3.22

Tämä neuvosto valitsee määräajoin kolme jäsentä edustamaan paikallisjärjestelmää universumipäämajan korkeimmassa neuvostossa, mutta kapinan takia tämä edustus on ollut keskeytyksissä. Satanialla on nyt tarkkailija paikallisuniversumin päämajassa, mutta Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen järjestelmä on taas ryhtynyt valitsemaan kymmenen jäsentä Edentian lainsäädäntäelimeen.


◄ 45:2
 
45:4 ►