◄ 45:1
Luku 45
45:3 ►

Paikallisjärjestelmän hallinto

2. Järjestelmän hallitsija

45:2.1

Asuttujen maailmojen paikallisjärjestelmän ylin toimeenpanija on ensiasteinen LanonandekPoika, Järjestelmän Hallitsija. Meidän paikallisuniversumissamme näille hallitsijoille uskotaan laajat täytäntöönpanovastuut, epätavallisen laajat henkilökohtaiset oikeudet. Orvontonissa eivät suinkaan kaikki universumit ole sillä tavoin järjestettyjä, että Järjestelmänhallitsijoille suotaisiin näin epätavallisen laajat valtuudet henkilökohtaisen harkinnan käyttämiseen järjestelmän asioiden johtamisessa. Mutta Nebadonin koko historian aikana nämä pidäkkeettömät toimeenpanijat ovat osoittaneet epälojaalisuutta vain kolme kertaa. Luciferin kapina Satanian järjestelmässä oli niistä viimeinen ja kaikista laajimmalle levinnyt.

45:2.2

Edes tämän tuhoisan mullistuksen jälkeen Sataniassa ei ole tehty ehdottomasti mitään järjestelmän hallintomenetelmiä koskevia muutoksia. Järjestelmän nykyinen Hallitsija omaa kaiken sen vallan ja käyttää kaikkia niitä valtuuksia, jotka kuuluivat hänen arvottomalle edeltäjälleen, ellei oteta lukuun niitä muutamia asioita, jotka nyt kuuluvat Konstellaation-Isien valvontaan ja joita Päivien Muinaiset eivät ole vielä kokonaan palauttaneet Luciferin seuraajalle, Lanaforgelle.

45:2.3

Satanian nykyinen päällikkö on rakastettava ja loistava johtaja ja kapinassa koeteltu hallitsija. Järjestelmän Apulaishallitsijana palvellessaan Lanaforge pysyi Nebadonin universumissa kerran aiemmin sattuneessa mullistuksessa uskollisena Mikaelille. Tämä mahtava ja loistava Satanian Herra on kokeiltu ja koeteltu hallintoviranomainen. Järjestyksessä toisen Nebadonissa sattuneen järjestelmäkapinan aikana, jolloin Järjestelmän Hallitsija lankesi ja sortui pimeyteen, hairahtuneen päällikön ensimmäinen apulainen Lanaforge otti hallitusohjat käsiinsä ja hoiti järjestelmän asioita niin, että tuon epäonnisen järjestelmän päämajamaailmoissa samoin kuin asutuilla planeetoilla menetettiin vain verrattain harvoja persoonallisuuksia. Lanaforgella on kunnia olla koko Nebadonin ainoa ensiasteinen Lanonandek-Poika, joka toimi tällä tavoin lojaalisti Mikaelin palveluksessa, ja kaiken lisäksi tilanteessa, jossa hänen virka-asemaltaan ylempi ja arvoltaan korkeampi veljensä lankesi. Lanaforge siirretään Jerusemista todennäköisesti, vasta kun aikanaan sattuneen mielettömyyden kaikki seuraukset on korjattu ja kapinan seuraukset Sataniasta hävitetty.

45:2.4

Vaikkei Satanian eristettyjen maailmojen kaikkia asioita olekaan palautettu Lanaforgen vallan alaisuuteen, hän osoittaa silti suurta kiinnostusta näiden maailmojen hyvinvointia kohtaan, ja Urantialla hän vierailee tavan takaa. Samoin kuin muissa ja normaaleissa järjestelmissä Hallitsija toimii puheenjohtajana Planeettaprinssien eli maailmanhallitsijoiden ja eristettyjen maailmojen paikallisten kenraalikuvernöörien järjestelmäkohtaisessa neuvostossa. Tämä planeettojen neuvosto kokoontuu aika ajoin järjestelmän päämajassa—”Kun Jumalan Pojat tulevat koolle.”

45:2.5

Kerran viikossa, Jerusemissa joka kymmenes päivä, Hallitsija pitää kokouksen päämajamaailmassa asuvien erilaisten persoonallisuusluokkien jonkin ryhmän kanssa. Jerusemissa nämä ovat ihastuttavan epämuodollisia hetkiä ja osallistujilleen unohtumattomia tilaisuuksia. Jerusemissa vallitsee kaikkien eri olentoluokkien sekä kunkin tällaisen ryhmän ja Järjestelmän Hallitsijan välillä suurin mahdollinen veljeys.

45:2.6

Nämä ainutlaatuiset kokoontumiset pidetään lasimerellä, järjestelmän pääkaupungin suurella kokouskentällä. Ne ovat pelkästään sosiaalisia ja hengellisiä tilaisuuksia. Mikään planeettahallintoon tai edes ylösnousemusjärjestelmään kuuluva asia ei koskaan ole keskustelun kohteena. Ylösnousemuskuolevaiset kerääntyvät näinä kertoina yhteen pelkästään pitämään hauskaa ja tapaamaan muita jerusemilaisia. Ryhmät, jotka eivät ole Hallitsijan vieraina näissä viikoittaisissa virkistäytymistilaisuuksissa, kokoontuvat omissa päämajoissaan.


◄ 45:1
 
45:3 ►