◄ 45:0
Luku 45
45:2 ►

Paikallisjärjestelmän hallinto

1. Siirtymäkulttuurin maailmat

45:1.1

Jerusemia kiertävät seitsemän suurempaa maailmaa tunnetaan yleisesti siirtymäkulttuurin sfääreinä. Jerusemin korkein toimeenpaneva neuvosto nimittää aika ajoin niiden vallankäyttäjät. Nämä sfäärit on numeroitu ja nimetty seuraavasti:

45:1.2

Numero 1. Finaliittimaailma. Tämä on paikallisjärjestelmän finaliittikunnan päämaja, ja sitä ympäröivät vastaanottomaailmat, seitsemän mansiomaailmaa, jotka on kokonaisuudessaan pyhitetty kuolevaisten ylösnousemusjärjestelmälle. Kaikkien seitsemän mansiomaailman asukkailla on pääsy finaliittien maailmaan. Kuljetusserafit kuljettavat ylösnousemuspersoonallisuuksia sinne ja sieltä takaisin näillä pyhiinvaellusmatkoilla, joiden tarkoituksena on kehittää heidän uskoaan siirtymäkuolevaisten perimmäiseen päämäärään. Vaikka finaliitit ja heidän rakennelmansa eivät tavallisesti ole morontianäkökyvyllä havaittavia, tunnette aika ajoin enemmänkin kuin vain sävähdyksen, kun energianmuuntajat ja Morontiavoiman Valvojat antavat teille hetken ajaksi mahdollisuuden nähdä välähdykseltä näitä korkeita henkipersoonallisuuksia, jotka tosiaankin ovat saattaneet Paratiisiin-nousunsa päätökseen ja palanneet näihin samoihin maailmoihin, joista te nyt olette aloittamassa tämän pitkän matkan,—he ovat ikään kuin varma lupaus siitä, että tekin saatatte ja voitte viedä päätökseen tämän valtavan hankkeen. Kaikki mansiomaailmoissa oleskelevat menevät finaliittisfäärille ainakin kerran vuodessa osallistuakseen siellä kokouksiin, joissa finaliitit ovat nähtävissä.

45:1.3

Numero 2. Morontiamaailma. Tämä planeetta on morontiaelämän valvojien päämaja, ja sitä ympäröivät ne seitsemän sfääriä, joilla morontiapäälliköt kouluttavat kumppaneitaan ja apulaisiaan: sekä morontiaolentoja että ylösnousemuskuolevaisia.

45:1.4

Kulkiessasi seitsemän mansiomaailman läpi etenet myös näiden kulttuuri- ja sosiaalisten sfäärien kautta, joilla morontiatuttavuutesi käyvät lukuisammiksi. Edistyessäsi ensimmäisestä mansiomaailmasta toiseen sinusta tulee kelpoinen saamaan vierailuluvan siirtymäpäämajaan numero kaksi, morontiamaailmaan, ja niin edelleen. Ja oletpa näistä kuudesta kulttuurisfääristä millä tahansa, voidaan sinut kutsua vieraaksi ja tarkkailijaksi mihin tahansa niitä ympäröivistä, niihin liittyvien ryhmätoimintojen seitsemästä maailmasta.

45:1.5

Numero 3. Enkelimaailma. Tämä on kaikkien järjestelmän toiminnoissa mukana olevien serafiarmeijoiden päämaja, ja sitä ympäröivät seitsemän enkelien koulutus- ja opetusmaailmaa. Kysymyksessä ovat serafien sosiaaliset sfäärit.

45:1.6

Numero 4. Ylienkelien maailma. Tämä sfääri on Loistavien Iltatähtien ja heidän kanssaan tasavertaisten ja miltei tasavertaisten olentojen valtavan joukon Satanian-koti. Tämän maailman seitsemän satelliittia on osoitettu näiden nimeämättömien taivaan olentojen seitsemälle pääryhmälle.

45:1.7

Numero 5. Poikien maailma. Tämä planeetta on kaikkiin luokkiin kuuluvien jumalallisten Poikien päämaja, luotujen kolminaistamat pojat mukaan luettuina. Sitä ympäröivät seitsemän maailmaa on omistettu näiden keskenään jumalallista sukua olevien poikien tietyille yksittäisille ryhmittymille.

45:1.8

Numero 6. Hengen maailma. Tämä sfääri toimii Äärettömän Hengen korkeiden persoonallisuuksien järjestelmäkohtaisena tapaamispaikkana. Sitä ympäröivät seitsemän satelliittia on osoitettu näiden eri luokkien yksittäisille ryhmille. Mutta siirtymämaailmassa numero kuusi ei ole Hengen edustustoa, eikä sellaisen olemassaoloa ole havaittavissa järjestelmäpääkaupungeissakaan; Salvingtonin Jumalallinen Hoivaaja on Nebadonissa kaikkialla.

45:1.9

Numero 7. Isän maailma. Tämä on järjestelmän hiljainen sfääri. Se ei ole yhdenkään olentoryhmän kotipaikka. Suuri valon temppeli on siellä keskeisellä paikalla, mutta ei voi havaita, että sen sisällä olisi ketään. Järjestelmän kaikkien maailmojen kaikki olennot ovat tervetulleita harjoittamaan siellä hartautta.

45:1.10

Isän maailmaa ympäröiviä seitsemää satelliittia käytetään eri järjestelmissä toisistaan poikkeavalla tavalla. Sataniassa niitä käytetään nyt Luciferin kapinan takia internoitujen ryhmien eristyssfääreinä. Konstellaation pääkaupungilla, Edentialla, ei ole vastaavia vankilamaailmoja; ne muutamat serafit ja kerubit, jotka Satanian kapinassa menivät kapinallisten puolelle, on jo kauan sitten teljetty näihin Jerusemin eristysmaailmoihin.

45:1.11

Oleskellessasi seitsemännessä mansiomaailmassa sinulla on pääsy seitsemänteen siirtymämaailmaan, Universaalisen Isän sfäärille, ja sinulla on myös lupa käydä tätä planeettaa ympäröivissä Satanian vankilamaailmoissa, joissa nyt pidetään vangittuina Luciferia sekä valtaosaa niistä persoonallisuuksista, jotka ryhtyivät hänen mukanaan kapinaan Mikaelia vastaan. Tämä murheellinen näky on ollut tällä tavoin nähtävillä viimeksi kuluneina aikoina, ja se tulee edelleenkin olemaan koko Nebadonille suunnattuna vakavana varoituksena aina siihen saakka, kunnes Päivien Muinaiset tuomitsevat Luciferin ja hänen langenneitten liittolaistensa synnin, niiden synnin, jotka torjuivat heidän universumin-Isänsä, Mikaelin, tarjoaman pelastuksen.


◄ 45:0
 
45:2 ►