◄ 45:3
Luku 45
45:5 ►

Paikallisjärjestelmän hallinto

4. Neljäkolmatta neuvonantajaa

45:4.1

Enkelien seitsemän asuinpiirin keskuksessa Jerusemissa sijaitsee Urantian neuvontaelimen, neljänkolmatta neuvonantajan, päämaja. Ilmestyskirjan Johannes kutsui heitä kahdeksikymmeneksineljäksi vanhimmaksi: ”Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentäneljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentäneljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin.” Tämän ryhmän keskellä oleva valtaistuin on puheenjohtajana toimivan arkkienkelin tuomarinistuin, ylösnousemusnimenhuudon valtaistuin armon ja oikeuden jakamiseksi koko Satanialle. Tämä tuomarinistuin on ollut Jerusemissa aina, mutta ympärillä olevat kaksikymmentäneljä istuinta asetettiin paikalleen vasta tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten, pian sen jälkeen kun Kristus Mikael ylennettiin Nebadonin täysivaltaiseksi hallitsijaksi. Mainitut neljäkolmatta neuvonantajaa ovat hänen henkilökohtaisia edustajiaan Jerusemissa, ja heillä on valta edustaa Mestari-Poikaa kaikissa Satanian nimenhuutoja koskevissa asioissa sekä monissa muissa järjestelmän eristettyjen maailmojen kuolevaisten ylösnousemusjärjestykseen kuuluvissa osakysymyksissä. He ovat edustajia, jotka on nimetty panemaan täytäntöön Gabrielin esittämät erityispyynnöt ja Mikaelin antamat tavallisuudesta poikkeavat toimeksiannot.

45:4.2

Nämä kaksikymmentäneljä neuvonantajaa on kutsuttu palvelukseen Urantian kahdeksan rodun keskuudesta, ja tämän ryhmän viimeiset kutsuttiin mukaan Mikaelin ylösnousemusnimenhuudon aikaan tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten. Tähän Urantian neuvonantajaelimeen kuuluvat seuraavat jäsenet:

45:4.3

1. Onagar, Planeettaprinssiä edeltäneen aikakauden älyn jättiläinen, joka ohjasi aikalaisensa palvomaan ”Henkäyksen Antajaa”.

45:4.4

2. Mansant, Planeettaprinssin jälkeisten Urantian aikakausien suuri opettaja, joka johdatti aikalaisensa ”Suuren Valon” kunnioittamiseen.

45:4.5

3. Onamonalonton, punaisen ihmissuvun johtaja kaukaisessa menneisyydessä, sama, joka ohjasi tämän rodun monien jumalten palvonnasta ”Suuren Hengen” kunnioittamiseen.

45:4.6

4. Orlandof, sinisten ihmisten ruhtinas ja heidän johtajansa ”Korkeimman Päällikön” jumalallisuuden tunnustamisessa.

45:4.7

5. Porshunta, sammuneen oranssin rodun oraakkeli ja tämän kansan johtaja ”Suuren Opettajan” palvonnassa.

45:4.8

6. Singlangton, keltaisista ihmisistä ensimmäinen, joka opetti ja johdatti kansansa palvomaan monen totuuden sijasta ”Ainoaa Totuutta”. Jo tuhansia vuosia sitten keltainen ihminen tiesi, että Jumala on yksi.

45:4.9

7. Fantad vapautti vihreät ihmiset pimeydestä ja oli heidän johtajansa ”Elämän Ainoan Alkulähteen” palvonnassa.

45:4.10

8. Orvonon, indigonväristen rotujen valistaja ja heidän johtajansa muinaisessa ”Jumalten Jumalan” palvelemisessa.

45:4.11

9. Aatami, maineensa pilannut mutta arvoonsa palautettu Urantian planetaarinen isä, Jumalan Aineellinen Poika, joka alennettiin lihallisen kuolevaisen kaltaiseksi, mutta joka jäi eloon ja ylennettiin sittemmin Mikaelin käskystä tähän asemaan.

45:4.12

10. Eeva, Urantian violetin rodun äiti, joka yhdessä puolisonsa kanssa kärsi rangaistuksen lankeemuksestaan ja joka samalla tavoin palautettiin arvoonsa yhdessä tämän kanssa ja osoitettiin palvelemaan tässä kuolevaiseloonjääneistä koostuvassa ryhmässä.

45:4.13

11. Heenok, ensimmäinen Urantian kuolevainen, joka fuusioitui Ajatuksensuuntaajaan kuolevaisena elämänsä lihallisen elämän aikana.

45:4.14

12. Mooses, joka vapautti orjuudesta mitä kansojen sekaan hukkuneesta violetista rodusta oli jäljellä, ja pani alulle ”Israelin Jumalaksi” kutsutun Universaalisen Isän palvonnan elpymisen.

45:4.15

13. Elia, taivaaseen otettu sielu, jonka hengelliset saavutukset olivat loistavat. Aineellisen Pojan jälkeiseltä aikakaudelta.

45:4.16

14. Makiventa Melkisedek, ainoa tähän luokkaan kuuluva Poika, joka on lahjoittautunut Urantian sukukunnille. Vaikka hänet yhä luetaankin Melkisedekeihin, hänestä on tullut ”ikuisiksi ajoiksi Kaikkein Korkeimpien pappi”, joka on ottanut tehtäväkseen palvella hamaan ikuisuuteen ylösnousemuskuolevaisena siksi, että hän Urantialla oleskeli kuolevaisen lihallisessa hahmossa, ja se tapahtui Saalemissa Abrahamin elinpäivinä. Vähän aikaa sitten tämä Melkisedek julistettiin Urantian sijaishallitsija-Planeettaprinssiksi, jonka päämaja on Jerusemissa ja jolla on valta toimia Mikaelin nimissä. Mikael on itse asiassa sen maailman Planeettaprinssi, jossa hän ihmisen hahmossa koki viimeisen lahjoittautumisensa. Tästä huolimatta Urantiaa valvovat yhä toisiaan seuraavat Urantialla asuvat kenraalikuvernöörit, jotka ovat neljänkolmattaneuvoston jäseniä.

45:4.17

15. Johannes Kastaja, Mikaelin Urantialla suorittaman tehtävän airut ja lihallisessa mielessä Ihmisen Pojan etäinen serkku.

45:4.18

16. 1-2-3 Ensimmäinen, Caligastian petoksen aikana Gabrielin palveluksessa olleitten lojaalien keskiväliolentojen johtaja, jonka Mikael ylensi tähän asemaan heti ehdottoman täysivaltaisuuden saavutettuaan.

45:4.19

Nämä valikoidut persoonallisuudet on Gabrielin toivomuksesta irrotettu toistaiseksi ylösnousemusjärjestelmän piiristä, eikä meillä ole mitään käsitystä siitä, miten kauan he palvelevat tässä ominaisuudessa.

45:4.20

Istuimet 17, 18, 19 ja 20 eivät ole pysyvästi kenenkään hallussa. Niitä täytetään väliaikaisesti kuudentoista vakinaisen jäsenen yksimielisellä suostumuksella, sillä niitä pidetään vapaina Urantian nykyisen, lahjoittautuneen Pojan jälkeisen aikakauden ylösnousemuskuolevaisten joukosta tuleville annettavia tehtäväänosoituksia varten.

45:4.21

Samoin numerot 21, 22, 23 ja 24 ovat nekin väliaikaisesti täytettyjä, sillä niitä pidetään varalla nykyistä aikakautta epäilemättä seuraavien, muiden ja myöhempien aikojen suuria opettajia varten. Urantialla ovat odotettavissa Hallinnollisten Poikien ja Opettaja-Poikien sekä valon ja elämän aikakaudet jumalallisten Poikien odottamattomista vierailuista riippumatta, tapahtuipa niitä tai ei.


◄ 45:3
 
45:5 ►