◄ 45:4
Luku 45
45:6 ►

Paikallisjärjestelmän hallinto

5. Aineelliset Pojat

45:5.1

Taivaallisen elollisuuden suurilla jakautumilla—jumalallisten Poikien yhteisöt, korkeat henget, ylienkelit, enkelit ja keskiväliolennot mukaan luettuina—on päämajansa ja suunnattoman suuret hallinta-alueensa Jerusemissa. Tämän ihmeellisen sektorin keskuspaikka on Aineellisten Poikien päätemppeli.

45:5.2

Kaikkien Jerusemin uusien tulokkaiden mielenkiinnon keskipiste on Aatamien toimipiiri. Se on valtava alue, johon kuuluu tuhat keskusta, vaikka jokainen Aineellisten Poikien ja Tyttärien perhe asuukin omalla tilallaan aina siihen saakka, kunnes sen jäsenet lähtevät palvelemaan avaruuden evolutionaarisissa maailmoissa tai kunnes he astuvat Paratiisiin-nousun elämänvaiheeseen.

45:5.3

Nämä Aineelliset Pojat edustavat kehittyvien universumien koulutussfääreillä tavattavien sukupuolisesti lisääntyvien olentojen joukossa korkeinta tyyppiä. Ja he ovat todellakin aineellisia; Planetaariset Aatamit ja Eevat ovat selvästi näkyviä jopa asuttujen maailmojen kuolevaisroduille. Nämä Aineelliset Pojat ovat viimeinen ja fyysinen rengas siinä persoonallisuuksien ketjussa, joka ulottuu ylhäältä, jumalallisuudesta ja täydellisyydestä, alas ihmisyyteen ja aineelliseen olevaisuuteen. Asutut maailmat ovat näiden Poikien myötä saaneet välittäjän, johon voivat olla yhteydessä sekä näkymätön Planeettaprinssi että maailmojen aineelliset luodut.

45:5.4

Viimeisin Salvingtonissa suoritettu tuhatvuotisrekisteröinti osoitti Nebadonissa olevan kirjoilla 161.432.840 sellaista Aineellista Poikaa ja Tytärtä, joilla on kansalaisen asema paikallisjärjestelmien pääkaupungeissa. Aineellisten Poikien lukumäärä vaihtelee järjestelmästä toiseen, ja luonnollinen suvunjatkaminen lisää heidän lukuaan jatkuvasti. Lisääntymistoimintojen harjoittamisessa heitä eivät ohjaa pelkästään yhteyteen antautuvien persoonallisuuksien henkilökohtaiset toiveet vaan myös korkeammat hallintoelimet ja neuvontalautakunnat.

45:5.5

Nämä Aineelliset Pojat ja Tyttäret ovat Jerusemin ja siihen liittyvien maailmojen vakinaisia asukkaita. Heidän hallussaan on Jerusemissa laajat tilat, ja he osallistuvat auliisti pääkaupunkisfäärin paikallishallintoon, sillä keskiväliolentojen ja taivasmatkalaisten avustamina he huolehtivat siellä käytännöllisesti katsoen kaikista rutiinitehtävistä.

45:5.6

Jerusemissa näiden lisääntyvien Poikien sallitaan kokeilla itsehallinnon ihanteilla, samaan tapaan kuin sallitaan Melkisedekien kokeilut, ja he ovat luomassa varsin korkeantyyppistä yhteiskuntaa. Poikien korkeammat luokat pidättävät itselleen alueeseen kohdistuvat veto-oikeudelliset toimet, mutta Jerusemin adamiitit hallitsevat lähes joka suhteessa itse itseään yleisen äänioikeuden ja edustuksellisen hallinnon pohjalla. He toivovat joskus vielä saavuttavansa tosiasiassa täydellisen autonomian.

45:5.7

Aineellisten Poikien ikä määrää suurelta osin heidän palvelunsa luonteen. Vaikka he eivät olekaan kelpoisia pääsemään Melkisedekien Salvingtonin Yliopistoon—koska he ovat aineellisia ja tavallisesti tiettyihin planeettoihin sidottuja—Melkisedekit pitävät kuitenkin kunkin järjestelmän päämajassa vahvoja opettajavoimia Aineellisten Poikien nuorempien sukupolvien opettamista varten. Nuorempien Aineellisten Poikien ja Tyttärien kehitystä varten varatut opetus- ja hengelliset koulutusjärjestelmät ovat puitteiltaan, menetelmiltään ja käytännöllisyyteen suuntautumiseltaan täydellisyyden huipentuma.


◄ 45:4
 
45:6 ►