◄ 33:5
Luku 33
33:7 ►

Paikallisuniversumin hallinto

6. Yleishallinto

33:6.1

Gabriel on Nebadonin ylin täytäntöönpanija ja varsinainen hallinnosta vastaava persoonallisuus. Mikaelin poissaolo Salvingtonista ei millään tavoin häiritse universumin säännönmukaista asiainhoitoa. Mikaelin poissa ollessa, kuten äskettäin tapahtui hänen osallistuessaan Orvontonin Mestari-Poikien kokoukseen Paratiisissa, Gabriel toimii universumin sijaishallitsijana. Tällaisissa tapauksissa Gabriel pyytää kaikkien suurempien ongelmien kohdalla aina Salvingtonin Immanuelin neuvoja.

33:6.2

Isä-Melkisedek on Gabrielin ensimmäinen avustaja. Aina kun Kirkas Aamutähti on poissa Salvingtonista, tämä alkuperäinen Melkisedek-Poika kantaa hänen vastuunsa.

33:6.3

Universumin eri alihallituksille on määrätty tietyt erityisvastuualueet. Samalla kun järjestelmän hallitus yleisesti ottaen huolehtii planeettojen hyvinvoinnista, se pitää aivan erityisesti huolta elollisten olentojen fyysisestä statuksesta, biologisista ongelmista. Konstellaatioiden hallitsijat vuorostaan kiinnittävät erityistä huomiota eri planeetoilla ja järjestelmissä vallitseviin sosiaalisiin ja hallinnollisiin oloihin. Konstellaation hallinto työskentelee pääasiassa yhtenäistämiseen ja vakauttamiseen liittyvien asioiden parissa. Vieläkin ylemmäs mentäessä universumin hallitsijoiden mielenkiinnon kohteena on yhä enemmän maailmojen hengellinen status.

33:6.4

Suurlähettiläät nimitetään oikeudellisella määräyksellä, ja he edustavat universumeja toisissa universumeissa. Konsulit ovat konstellaatioiden keskenään vaihtamia edustajia sekä konstellaatioiden edustajia universumipäämajassa. Heidät nimitetään lakiasäätävän elimen päätöksellä, ja he toimivat vain paikallisuniversumin puitteissa. Järjestelmän Hallitsijan antama toimeenpanomääräys valtuuttaa Tarkkailijat edustamaan kyseistä järjestelmää muissa järjestelmissä ja konstellaation pääkaupungissa, ja hekin toimivat vain paikallisuniversumin piirissä.

33:6.5

Salvingtonista suunnataan samanaikaiset kaukoviestilähetykset konstellaatiopäämajoihin, järjestelmäpäämajoihin ja yksittäisille planeetoille. Taivaallisten olentojen kaikki korkeammat luokat kykenevät käyttämään hyväkseen tätä viestitysjärjestelmää pitäessään yhteyttä universumin joka puolelle hajaantuneisiin tovereihinsa. Universumin kaukoviestityspalvelu yltää kaikkiin asuttuihin maailmoihin niiden hengellisestä statuksesta riippumatta. Planeettainvälinen tietoliikenne evätään vain hengellisessä karanteenissa olevilta maailmoilta.

33:6.6

Konstellaation Isien päällikkö lähettää määräajoin konstellaation kaukoviestilähetykset konstellaation päämajasta.

33:6.7

Ajan kulumisen arvioi, laskee ja oikaisee erityinen Salvingtonissa toimiva olentoryhmä. Nebadonin standardipäivä on yhtä pitkä kuin on kahdeksantoista päivää ja kuusi tuntia ynnä kaksi ja puoli minuuttia Urantian aikaa. Nebadonin vuoden muodostaa tietty aikajakso universumin kierroksesta suhteessa Uversan kehään, ja se vastaa sataa universumin standardiajan mukaista päivää eli noin viittä Urantian vuotta.

33:6.8

Nebadonin aika, joka viestitetään Salvingtonista, on kaikkien konstellaatioiden ja järjestelmien standardiaika tässä paikallisuniversumissa. Kukin konstellaatio hoitaa asioitaan Nebadonin ajan mukaan, mutta järjestelmät noudattavat yksittäisten planeettojen tavoin omaa ajanlaskuaan.

33:6.9

Jerusemin ajanlaskun mukaan Satanian päivä on hieman (eli 1 tunti, 4 minuuttia ja 15 sekuntia) alle kolme päivää Urantian aikaa. Nämä ajat tunnetaan yleisesti Salvingtonin eli universumin aikana sekä Satanian eli järjestelmän aikana. Standardiaika on universumin aika.


◄ 33:5
 
33:7 ►