◄ 38:4
Luku 38
38:6 ►

Paikallisuniversumin hoivaavat henget

5. Serafien koulutus

38:5.1

Ensimmäisen vuosituhantensa serafit viettävät valtakirjattomina tarkkailijoina Salvingtonissa ja siihen liittyvien maailmojen kouluissa. Toinen vuosituhat vietetään Salvingtonin kehän serafimaailmoissa. Heidän keskuskouluaan johtavat nyt ensimmäiset satatuhatta Nebadonin serafia, ja heidän päällikkönään on tämän paikallisuniversumin alkuperäinen eli esikoisenkeli. Ensimmäiseksi luodun Nebadonin enkelien ryhmän koulutti Avalonista saatu tuhannen serafin joukko. Sen jälkeen enkeleitämme ovat opettaneet heidän omat vanhemmat toverinsa. Myös Melkisedekeillä on suuri osuus kaikkien paikallisuniversumin enkelten—serafien, kerubien ja sanobien—opettamisessa ja koulutuksessa.

38:5.2

Tämän Salvingtonin serafimaailmoissa tapahtuvan koulutusjakson päättyessä serafit kootaan tavanmukaisiksi enkeliorganisaation edellyttämiksi ryhmiksi ja yksiköiksi, ja heidät osoitetaan johonkin konstellaatioon. Heille ei vielä anneta hoivaavan hengen valtuutusta, vaikka he valtuutusta edeltävissä enkelikoulutuksen vaiheissa ovatkin jo päässeet pitkälle.

38:5.3

Serafit vihkiytyvät hoivaaviksi hengiksi alimmissa evolutionaarisissa maailmoissa tarkkailijoina toimimalla. Tämän kokemuksen jälkeen he palaavat tehtävänsä kohteena olevan konstellaation päämajaan liittyviin maailmoihin aloittaakseen jatko-opintonsa ja valmistautuakseen entistäkin täsmällisemmin palvelukseen jossakin erikseen osoitetussa paikallisjärjestelmässä. Tämän yleiskoulutuksen jälkeen heidät ylennetään jonkin paikallisjärjestelmän palvelukseen. Nebadonin jonkin paikallisjärjestelmän pääkaupunkiin liittyvissä arkkitehtonisissa maailmoissa serafimme vievät päätökseen koulutuksensa, ja heidät valtuutetaan ajallisuuden hoivaaviksi hengiksi.

38:5.4

Sitten kun serafit ovat valtuutensa kerran saaneet, he voivat kulkea toimeksiantoja suorittaessaan Nebadonin jokaisessa kolkassa ja jopa Orvontonissa asti. Heidän universumissa tekemäänsä työtä eivät koske mitkään rajat eivätkä rajoitukset. He liittyvät läheisesti maailmojen aineellisiin luotuihin, ja he ovat aina hengellisten persoonallisuuksien alempien luokkien palveluksessa pitämässä yhteyttä mainittujen henkimaailman olentojen ja aineellisten maailmojen kuolevaisten välillä.


◄ 38:4
 
38:6 ►