◄ 38:3
Luku 38
38:5 ►

Paikallisuniversumin hoivaavat henget

4. Serafien maailmat

38:4.1

Salvingtonin kehän yhdeksäs seitsemästä primaarisesta sfääristä koostuva ryhmä käsittää serafien maailmat. Kullakin näistä maailmoista on kuusi apusatelliittia, joilla sijaitsevat serafien koulutuksen kaikkiin vaiheisiin omistautuvat erityiskoulut. Vaikka serafeilla on pääsy kaikkiin Salvingtonin tämän ryhmän muodostaviin neljäänkymmeneenyhdeksään maailmaan, vain ensimmäinen seitsemän maailman sikermä on yksinomaan heidän hallussaan. Jäljelle jääviä kuutta ryhmää pitävät hallussaan Urantialla paljastamattomien enkelikumppanien kuusi luokkaa. Jokainen näistä ryhmistä pitää päämajaansa yhdessä näistä kuudesta primaarimaailmasta, ja kukin ryhmä harjoittaa erikoistoimintoja kuudella apusatelliitilla. Kullakin enkeliyhteisöllä on vapaa pääsy näiden seitsemän erilaisen ryhmän kaikkiin maailmoihin.

38:4.2

Mainitut päämajamaailmat kuuluvat Nebadonin suurenmoisiin valtakuntiin. Serafien kotikonnuille on ominaista sekä kauneus että valtavuus. Kullakin serafilla on siellä oikea koti, ja ”koti” tarkoittaa kahden serafin asuinsijaa, sillä he elävät pareittain.

38:4.3

Vaikkeivät serafit Aineellisten Poikien ja kuolevaissukukuntien tavoin olekaan mies- ja naispuolisia, he ovat kuitenkin negatiivisia ja positiivisia. Useimpien toimeksiantojen suhteen on niin, että tehtävän suorittamiseen tarvitaan kaksi serafia. Silloin kun he eivät ole kytkeytyneinä yhteyspiireihin, he voivat työskennellä yksikseen, eivätkä he paikallaan pysyessään tarvitse olemuksensa täydentäjää. Tavallisesti he pitävät alkuperäisen olemuksentäydentäjänsä, mutta ei välttämättä. Tällaiset yhdistymät ovat pääasiassa toiminnan vaatimia, sillä sukupuoliset tunnot eivät ole heille ominaisia, vaikka he ovat ylen määrin persoonallisia ja aidosti rakastavia.

38:4.4

Serafeilla on heille osoitettujen kotien lisäksi myös ryhmän, komppanian, pataljoonan ja prikaatin päämaja. He kerääntyvät kokouksiin joka tuhannes vuosi ja ovat kaikki läsnä luomishetkensä mukaisessa järjestyksessä. Mikäli serafi kantaa vastuita, jotka estävät poissaolon palveluksesta, hän vuorottelee läsnäoloaan täydentäjänsä kanssa, ja eri aikana syntynyt serafi astuu hänen tehtäviinsä. Näin kumpikin serafikumppanuksista pääsee ainakin joka toiseen kokoukseen.


◄ 38:3
 
38:5 ►