◄ 39:0
Luku 39
39:2 ►

Serafien armeijakunnat

1. Korkeimmat serafit

39:1.1

Nämä serafit ovat nyt paljastetuista paikallisuniversumin seitsemästä enkeliluokasta ylimmät. He toimivat seitsemänä ryhmänä, joista jokainen on läheisessä yhteydessä Täyttymyksen Serafikuntaan kuuluviin enkelihoivaajiin.

39:1.2

1. Poika–Henki-hoivaajat. Korkeimpien serafien ensimmäinen ryhmä osoitetaan paikallisuniversumissa asuvien ja toimivien ylhäisten Poikien ja Hengestä polveutuvien olentojen palvelukseen. Tämä enkelihoivaajien ryhmä palvelee myös Universumin Poikaa ja Universumin Henkeä ja liittyy läheisesti Luoja-Pojan ja Luovan Hengen yhteisen tahdon universaalisen toimeenpanopäällikön, Kirkkaan Aamutähden, tiedonhankkijakuntaan.

39:1.3

Kun näitä serafeja osoitetaan ylhäisten Poikien ja Henkien palvelukseen, he kytkeytyvät luonnostaan Paratiisin Avonaalien, Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen jumalallisten jälkeläisten laajalle ulottuviin palveluihin. Tämä korkea ja kokenut serafien luokka avustaa Paratiisin Avonaaleja näiden kaikilla hallinnollisilla ja lahjoittautumista merkitsevillä tehtäväkäynneillä. Tällöin nämä serafit omistautuvat yhden planetaarisen tuomiokauden päättämiseen ja uuden aikakauden aloittamiseen liittyvän erityistoiminnan organisoimiseen ja hoitamiseen. Mutta heillä ei ole mitään tekemistä tällaiseen tuomiokausien vaihtumiseen mahdollisesti kuuluvan tuomioistuintyöskentelyn kanssa.

39:1.4

Lahjoittautumisen avustajat. Kun Paratiisin Avonaalit—eivät siis Luoja-Pojat—ovat suorittamassa lahjoittautumista, heidän seurassaan on aina 144 lahjoittautumisavustajan joukko. Nämä 144 enkeliä ovat niiden kaikkien muiden Poika–Henki-hoivaajien päälliköitä, jotka voivat olla mukana lahjoittautumistehtäväkäynnillä. Jumalan inkarnoituneen Pojan komennossa saattaa olla legioonittain enkeleitä hänen suorittaessaan planetaarista lahjoittautumista, mutta joka tapauksessa kaikkia näitä serafeja organisoivat ja johtavat mainitut 144 lahjoittautumisen avustajaa. Myös enkelien korkeammat luokat, kuten supernafit ja sekonafit, saattavat muodostaa osan avustavasta enkeliarmeijakunnasta, ja vaikka heidän tehtävänsä ovat erillään serafien tehtävistä, lahjoittautumisen avustajat kuitenkin koordinoivat kaikkia näitä toimintoja.

39:1.5

Nämä lahjoittautumisen avustajat ovat täyttymyksen serafeja; he kaikki ovat läpikäyneet Serafingtonin kehät ja päässeet Täyttymyksen Serafikuntaan. Ja lisäksi heidät on erityisesti koulutettu kohtaamaan ne vaikeudet ja selviämään niistä hätätapauksista, jotka liittyvät ajallisuuden lasten edistämiseksi suoritettuihin Jumalan Poikien lahjoittautumisiin. Kaikki tällaiset serafit ovat saavuttaneet Paratiisin ja päässeet Toisen Lähteen ja Keskuksen, Iankaikkisen Pojan, henkilökohtaiseen syleilyyn.

39:1.6

Serafit haluavat määräystä ruumiillistuneiden Poikien tehtäväkäynneille yhtä hartaasti kuin he haluavat kiinnitystä maailmojen kuolevaisten kohtalonsuojelijoiksi. Jälkimmäinen on serafin varmin lupakirja Paratiisiin, kun taas lahjoittautumisen avustajat ovat päässeet Paratiisin saavuttaneiden täyttymyksen serafien korkeimman paikallisuniversumipalvelun piiriin.

39:1.7

2. Oikeusistuinten neuvojat. He ovat niitä serafineuvojia ja -auttajia, joita liitetään kaikkiin oikeusasteisiin alkaen sovittelijoista ja päätyen toimipiirin korkeimpiin tuomioistuimiin. Tällaisten tuomioistuinten tarkoituksena ei ole rankaisupäätösten langettaminen, vaan paremminkin vilpittömien mielipide-erojen ratkaiseminen ja ylösnousemuskuolevaisten ikuisesta eloonjäämisestä päättäminen. Oikeusistuinten neuvojien tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät kuolevaisia luotuja vastaan esitetyt syytökset ole kohtuuttomia ja että heidät tuomitaan armoa osoittaen. Tässä työssä he ovat läheisessä yhteistoiminnassa Pääkomissaarien eli paikallisuniversumissa palvelevien Henkeen fuusioituneiden ylösnousemuskuolevaisten kanssa.

39:1.8

Oikeusistuinten serafineuvojien palvelu kuolevaisten puolustajina on laajamittaista. Ei niin, että koskaan ilmenisi mitään halua osoittaa kohtuuttomuutta maailmojen vähäisiä luotuja kohtaan, mutta koska oikeudenmukaisuus edellyttää jokaisen laiminlyönnin käsittelemistä kavuttaessa kohti jumalallista täydellisyyttä, armo puolestaan vaatii, että jokainen tällainen harha-askel tuomitaan tasapuolisesti tuon luodun luonteenlaadun ja jumalallisen tarkoituksen mukaisesti. Nämä enkelit edustavat ja olennoivat jumalalliseen oikeuteen kuuluvaa laupeuden elementtiä—oikeudenmukaisuutta, joka perustuu tietoon henkilökohtaisten motiivien ja rodullisten taipumusten pohjimmaisista tosiasioista.

39:1.9

Tämä enkelien luokka palvelee Planeettaprinssien neuvostoista alkaen aina paikallisuniversumin korkeimpiin tuomioistuimiin asti, kun taas heidän kumppaninsa Täyttymyksen Serafikunnasta toimivat Orvontonin korkeammissa maailmoissa, jopa Uversassa Päivien Muinaisten tuomioistuimissa.

39:1.10

3. Universumiin tutustuttajat. Nämä ovat kaikkien niiden ylösnousemusluotujen todellisia ystäviä ja loppututkinnon jälkeisiä neuvonantajia, jotka ovat viettämässä lepotaukoa viimeistä kertaa Salvingtonissa eli synnyinuniversumissaan, silloin kun he seisovat valtaisaan Orvontonin superuniversumiin avautuvan tuntemattoman henkimatkan kynnyksellä. Ja monellakin taivasmatkalaisella on silloin tunne, jonka kuolevaiset voisivat ymmärtää vain vertaamalla sitä inhimillisen nostalgian tunteeseen. Taakse jäävät saavutetut maailmat, pitkäaikaisessa palvelussa ja morontiatason tavoitteiden saavuttamisessa tutuiksi käyneet maailmat; edessä on suuremman ja laajemman universumin haastava mysteeri.

39:1.11

Universumiin tutustuttajien tehtävänä on helpottaa ylösnousevien pyhiinvaeltajien siirtymistä universumipalvelun saavutetulta tasolta vielä saavuttamattomalle tasolle, auttaa näitä pyhiinvaeltajia suorittamaan ne kaleidoskooppimaiset muutokset merkitysten ja arvojen ymmärtämisessä, jotka kuuluvat olennaisesti siihen oivallukseen, että ensimmäisen asteen henkiolento seisoo, ei suinkaan paikallisuniversumin morontiavaiheen ylösnousemuksen päässä ja huipulla, vaan pikemminkin vasta Universaalisen Isän luokse Paratiisiin johtavien hengellisen ylösnousemuksen pitkien tikkaiden juurella.

39:1.12

Monet näihin serafeihin liittyneistä Serafingtonin loppututkinnon suorittaneista Täyttymyksen Serafikunnan jäsenistä suorittavat laajaa opetustyötä tietyissä Salvingtonin kouluissa, jotka huolehtivat Nebadonin luotujen valmistamisesta seuraavan universumiaikakauden olosuhteisiin.

39:1.13

4. Opetusneuvojat. Nämä enkelit ovat paikallisuniversumin hengellisen opettajakunnan verrattomia avustajia. Opetusneuvojat ovat kaikkiin luokkiin kuuluvien opettajien sihteereitä alkaen Melkisedekeistä ja Kolminaisuuden Opettaja-Pojista ja päätyen morontiakuolevaisiin, jotka on määrätty auttamaan ylösnousemuksellisen elollisuuden asteikolla heti heidän jäljessään tulevia kaltaisiaan. Näette näitä opettajaserafien avustajia ensimmäisen kerran jossakin Jerusemia ympäröivistä seitsemästä mansiomaailmasta.

39:1.14

Näistä serafeista tulee paikallisuniversumien lukuisten opetus- ja koulutuslaitosten divisioonanpäälliköiden apulaisia, ja heitä liitetään suurin joukoin paikallisjärjestelmien seitsemän koulutusmaailman ja konstellaatioiden seitsemänkymmenen opetussfäärin opettajakuntiin. Nämä toiminnat ulottuvat aina yksittäisiin maailmoihin asti. Jopa aidot ja vihkiytyneet ajallisuudessa työskentelevät opettajat saavat apua ja usein tukea näiltä korkeimpiin serafeihin kuuluvilta neuvonantajilta.

39:1.15

Neljäs Luoja-Pojan luotuna olentona suorittamista lahjoittautumisista tapahtui Nebadonin korkeimpiin serafeihin kuuluvan opetusneuvojan hahmossa.

39:1.16

5. Tehtävienjaon johtajat. Luotujen asuttamilla evolutionaarisilla ja arkkitehtonisilla sfääreillä palvelevat enkelit valitsevat aika ajoin 144 korkeinta serafia käsittävän elimen. Se on jokaisen sfäärin korkein enkelineuvosto, ja se koordinoi enkelien itsensä johtamia serafipalvelun ja tehtävienjaon lohkoja. Nämä enkelit johtavat kaikkia serafikokouksia, jotka liittyvät virantoimitusvuoroihin tai palvontatilaisuuksien koollekutsumiseen.

39:1.17

6. Kirjurit. Esillä ovat korkeimpien serafien viralliset kirjurit. Monet näistä ylevistä enkeleistä syntyivät täysin kehittynein muistiinmerkitsijän kyvyin, toiset ovat pätevöityneet luottamustehtäväänsä ja vastuulliseen virkaansa ahkerasti opintoihinsa paneutumalla ja suorittamalla uskollisesti samankaltaisia tehtäviä alempiin eli vähemmän vastuullisiin luokkiin liitettyinä ollessaan.

39:1.18

7. Kiinnittämättömät hoivaajat. Suuri joukko korkeimpaan luokkaan kuuluvia kiinnittämättömiä serafeja toimii itsenäisinä palvelijoina arkkitehtonisilla sfääreillä ja asutuilla planeetoilla. Tällaiset hoivaajat tyydyttävät vapaaehtoisesti korkeimpien serafien palvelujen suhteen ilmenevän kysynnän vaihtelun ja muodostavat näin tämän luokan yleisreservin.


◄ 39:0
 
39:2 ►