◄ 40:5
Luku 40
40:7 ►

Ylösnousemukselliset Jumalan pojat

6. Jumalan uskonpojat

40:6.1

Kuolevaissukukunnat edustavat älyllisten ja persoonallisten luotujen alinta luokkaa. Teitä kuolevaisia rakastetaan jumalallisesti, ja jokainen teistä voi päättää hyväksyä varmaan päämäärään vievän kunniakkaan kokemuksen, mutta olemukseltanne ette vielä kuulu jumalalliseen luokkaan; olette tyytensä kuolevaisia. Teidät luetaan kuuluviksi ylösnousemuksen poikiin sinä hetkenä, jona fuusio tapahtuu, mutta ajallisuuden ja avaruuden kuolevaisten status on uskonpoikien status ennen kuin eloonjäävän kuolevaissielun lopullinen sulautuminen jonkintyyppiseen ikuiseen ja kuolemattomaan henkeen tapahtuu.

40:6.2

On juhlallinen ja suurenmoinen tosiasia, että Urantian ihmisolentojen kaltaiset vähäiset ja aineelliset luodut ovat Jumalan poikia, Ylimmän uskon lapsia. ”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan pojiksi.” ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi kyvyn tuntea itsensä Jumalan pojaksi.” Vaikka ”vielä ei ole käynyt ilmi, mitä teistä tulee”, niin jo nyt ”te olette Jumalan uskonpoikia”, ”sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet poikauden hengen, jossa te huudatte: ’Isä meidän.’” Muinainen profeetta puhui ikiaikojen Jumalan nimissä: ”Heillekin minä annan talossani sijan ja nimen, joka on enemmän kuin kutsuessani heitä pojiksi; annan heille ikuisen nimen, jota ei oteta pois.” ”Ja koska olette hänen poikiaan, on Jumala lähettänyt sydämeenne Poikansa hengen.”

40:6.3

Kaikissa kuolevaisten asuttamissa evolutionaarisissa maailmoissa on näitä Jumalan uskonpoikia, laupeuden ja armeliaisuuden poikia, kuolevaisia olentoja, jotka kuuluvat jumalalliseen perheeseen ja joita sen mukaisesti kutsutaan Jumalan pojiksi. Urantian kuolevaisilla on oikeus pitää itseään Jumalan poikina, sillä:

40:6.4

1. Olette hengellisen lupauksen poikia, uskonpoikia; olette hyväksyneet poikauden statuksen. Uskotte poikautenne todeksi, ja niin Jumalan pojan asemastanne tulee ikiajoiksi todellinen.

40:6.5

2. Yhdestä Jumalan Luoja-Pojasta tuli yksi teistä; hän on tosiasiassa vanhempi veljenne. Ja jos teistä tulee hengessä Kristuksen, voitokkaan Mikaelin, todella läheisiä veljiä, silloin teidän täytyy hengessä olla myös yhteisen Isänne poikia, nimittäin kaikkien olentojen Universaalisen Isän poikia.

40:6.6

3. Te olette poikia, sillä yhden Pojan henki on vuodatettu päällenne, auliisti ja epäröimättä lahjoitettu kaikille Urantian sukukunnille. Tämä henki vetää teitä lakkaamatta kohti sitä jumalallista Poikaa, joka on sen lähde, ja kohti Paratiisin-Isää, joka on tämän jumalallisen Pojan lähde.

40:6.7

4. Omasta jumalallisesta vapaasta tahdostaan on Universaalinen Isä antanut teille luodun olennon persoonallisuuden. Teille on lahjoitettu tietty määrä sitä vapaatahtoisen toiminnan jumalallista spontaanisuutta, jonka Jumala jakaa kaikkien niiden kanssa, joista voi tulla hänen poikiaan.

40:6.8

5. Sisimmässänne on Universaalisen Isän osanen, ja näin olette suoraan yhteydessä kaikkien Jumalan Poikien jumalalliseen Isään.


◄ 40:5
 
40:7 ►