◄ 40:6
Luku 40
40:8 ►

Ylösnousemukselliset Jumalan pojat

7. Isään fuusioituneet kuolevaiset

40:7.1

Suuntaajien lähettäminen; se, että ne ovat kuolevaisten sisimmässä, on todellakin eräs Jumala Isän käsittämättömistä mysteereistä. Nämä Universaalisen Isän jumalallisen olemuksen osaset tuovat mukanaan luodun olennon kuolemattomuuden potentiaalin. Suuntaajat ovat kuolemattomia henkiä, ja yhdistyminen sellaisen kanssa tuo fuusioituneen kuolevaisen sielulle ikuisen elämän.

40:7.2

Eloonjäävien kuolevaisten sukukuntanne kuuluvat tähän Jumalan ylösnousemuksellisten Poikien ryhmään. Nykyisellään olette planetaarisia poikia, evolutionaarisia luotuja, jotka ovat peräisin Elämänkantajien suorittamista juurrutuksista ja joita on modifioitu sillä, että teihin on tuotu mukaan elollisuuden aatamillinen muoto; olette tuskin vielä taivaaseen nousevia poikia, mutta olette kiistatta poikia, joilla on ylösnousemuksen potentiaali—jopa kunnian ja jumalallisuuden saavuttamisen korkeimmille huipuille—, ja mainitunlaisen, ylösnousevan pojan hengellisen statuksen voitte saavuttaa asettumalla uskossa ja vapaasta tahdostanne yhteistyöhön sisimmässänne olevan Suuntaajan hengellistävien toimintojen kanssa. Kun sinä ja Suuntaajasi lopulta ja iäksi fuusioidutte, kun teistä kahdesta tehdään yksi, kuten Jumalan Poika ja Ihmisen Poika ovat Kristus Mikaelissa yksi, silloin teistä on tosiasiassa tullut ylösnousevia Jumalan poikia.

40:7.3

Koettelu- ja evolutionaarisella planeetalla sisäistä hoivaa suorittavan Suuntaajan elämänuran yksityiskohtien esittely ei kuulu toimeksiantooni, sillä tämän suuren totuuden seikkaperäinen käsittely jatkuu koko elämänuranne ajan. Lisään vielä maininnan tietyistä Suuntaajan toiminnoista antaakseni tyhjentävän esityksen Suuntaajaan fuusioituneista kuolevaisista. Nämä ihmisten sisimmässä olevat Jumalan osaset ovat luokkaanne kuuluvan olennon seurassa fyysisen olemassaolon varhaisista päivistä lähtien, koko Nebadonissa ja Orvontonissa tapahtuvan ylösnousemuksellisen elämänvaiheen ajan ja edelleen läpi Havonan itse Paratiisiin asti. Sen jälkeen—ikuisella tutkimusmatkalla—tämä sama Suuntaaja on yhtä sinun kanssasi ja osa sinua.

40:7.4

Nämä ovat kuolevaisia, joille Universaalinen Isä on antanut käskyn: ”Olkaa täydelliset niin kuin minäkin olen täydellinen.” Isä on lahjoittanut minuuttaan teille, asettanut oman henkensä sisimpäänne; sen vuoksi hän vaatii teiltä perimmäistä täydellisyyttä. Kertomus ihmisen ylösnousemuksesta ajallisuuden kuolevaissfääreiltä ikuisuuden jumalallisiin valtakuntiin on kiehtova runoelma, jonka esitteleminen ei kuulu toimeksiantooni, mutta tämän verrattoman löytöretken tulisi olla kuolevaisen ihmisen ylevimpien tutkimusten kohde.

40:7.5

Fuusioituminen Universaalisen Isän osaseen on samaa kuin viimein tapahtuvan Paratiisin- saavuttamisen paikkansapitävyyden jumalallinen vahvistaminen, ja tällaiset Suuntaajaan fuusioituneet kuolevaiset ovat se ainoa ihmisolentojen luokka, jotka kaikki kulkevat Havonan kehien kautta ja löytävät Jumalan Paratiisista. Suuntaajaan fuusioituneelle kuolevaiselle on universaalisen palvelun elämänura avoinna koko laajuudeltaan. Miten ylevä onkaan päämäärä, miten kunniakas onkaan perillepääsy, joka odottaa teitä kaikkia! Osaatteko antaa riittävän arvon kaikelle, mitä hyväksenne on tehty? Ymmärrättekö eteenne avautuvien ikuisen saavutuksen huippujen suurenmoisuuden? Ne avautuvat teidänkin eteenne, jotka nyt vaivalloisesti taivallatte eteenpäin elämän vähäistä polkua niin kutsutun ”kyynelten laaksonne” läpi.


◄ 40:6
 
40:8 ►