◄ Luku 36
  Osa 2 ▲
Luku 38 ►
Luku 37

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

Universumiauttajat  •  Loistavat Iltatähdet  •  Arkkienkelit  •  Korkeimmat Avustajat  •  Pääkomissionaarit  •  Taivaalliset valvojat  •  Mansiomaailman opettajat  •  Tehtävään määrättyjen Korkeampien Henkien yhteisö  •  Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset  •  Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä

ETUMMAISIN kaikista Nebadonin persoonallisuuksista on Luoja- ja Mestari-Poika Mikael, universumin isä ja hallitsija. Jumalallisuuden osalta hänen kanssaan tasavertainen ja luovien ominaisuuksien osalta häntä täydentävä on paikallisuniversumin Äiti-Henki, Salvingtonin Jumalallinen Hoivaaja. Ja nämä luojat ovat hyvin konkreettisessa mielessä kaikkien Nebadonin syntyperäisten luotujen Isä-Poika ja Henki-Äiti.

37:0.2

Edelliset luvut ovat käsitelleet luotujen poikien yhteisöjä, seuraavat kertomukset kuvailevat hoivaavia henkiä ja ylösnousemuspoikien luokkia. Käsillä oleva luku keskittyy pääasiassa edellisten välissä olevaan ryhmään, Universumiauttajiin, mutta siinä tarkastellaan lyhyesti myös joitakuita Nebadoniin sijoitettuja korkeampia henkiä sekä eräitä paikallisuniversumin vakinaisten kansalaisten yhteisöjä.


 
 
37:1 ►
Urantia-kirja