◄ 37:9
Luku 37
38:0 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

10. Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä

37:10.1

Jälkeenpäin seuraavissa luvuissa käsiteltävien serafi- ja kuolevaisluokkien lisäksi on olemassa lukuisia muitakin olentoja, jotka huolehtivat tällaisen jättiläismäisen organisaation kuin Nebadonin universumin ylläpidosta ja täydellistämisestä. Nebadonissa on jo nyt yli kolmemiljoonaa asutettua maailmaa, ja näköpiirissä niitä on kaikkiaan kymmenenmiljoonaa. Elollisuuden erilaisia, Nebadonille ominaisia tyyppejä on aivan liian monta luetteloitaviksi tässä luvussa, mutta on olemassa kaksi epätavallista yhteisöä, jotka toimivat laajalti paikallisuniversumin 647.591 arkkitehtonisella sfäärillä ja jotka voidaan tässä yhteydessä mainita.

37:10.2

Spironga-olennot ovat Kirkkaan Aamutähden ja Isä-Melkisedekin henkijälkeläisiä. He välttyvät persoonallisuuden päättymiseltä, mutta he eivät ole evolutionaarisia eivätkä ylösnousemuksellisia olentoja. Eivät he myöskään toiminnallisesti ole tekemisissä evolutionaarisen ylösnousemusjärjestelmän kanssa. He ovat paikallisuniversumin henkiauttajia, jotka toimittavat Nebadonin rutiininomaisia henkitehtäviä.

37:10.3

Spornagia-olennot. Paikallisuniversumin arkkitehtoniset päämajamaailmat ovat reaalisia maailmoja—fyysisiä luomuksia. Niiden fyysinen kunnossapito vaatii paljon työtä, ja siinä suhteessa meitä auttaa ryhmä fyysisiä luotuja, joita kutsutaan spornagia-olennoiksi. Ne omistautuvat näiden päämajamaailmojen aineellisten puolien huolenpitoon ja viljelyyn Jerusemista aina Salvingtoniin asti. Spornagia-olennot eivät ole henkiä eivätkä persoonia; ne ovat eräs olemassaolon piiriin kuuluva eläinluokka, mutta jos voisitte nähdä niitä, myöntäisitte niiden olevan täydellisiä eläimiä.

37:10.4

Erilaiset hyväntahdon siirtokunnat on sijoitettu Salvingtoniin ja muuallekin. Erityisesti hyödymme konstellaatioissa taivaallisten taidetyöntekijöiden palvelusta sekä virkistäytymisenohjaajien toiminnoista. Nämä työskentelevät pääasiassa paikallisjärjestelmien pääkaupungeissa.

37:10.5

Universumipalveluun liitetään aina joukko ylösnousemuskuolevaisia kunnialla kruunatut keskiväliolennot mukaan luettuina. Kun nämä taivaaseennousijat ovat päässeet Salvingtoniin, heitä käytetään miltei loputtoman monenlaisiin toimiin universumin asiainhoidon piirissä. Kultakin saavuttamaltaan tasolta nämä etenevät kuolevaiset palaavat takaisinpäin ja alaspäin auttaakseen tovereitaan, jotka korkeuksiin kavuttaessa tulevat heidän jäljessään. Tällaisia Salvingtonissa tilapäisesti oleskelevia kuolevaisia määrätään pyydettäessä auttajiksi, opiskelijoiksi, huomioitsijoiksi ja opettajiksi käytännöllisesti katsoen kaikkiin taivaallisten persoonallisuuksien yhteisöihin.

37:10.6

On olemassa vielä muitakin älyllistä elollisuutta edustavia olentotyyppejä, jotka huolehtivat paikallisuniversumin hallinnosta, mutta tämän kertomuksen puitteisiin ei kuulu paljastaa näitä luotuja olentoluokkia tämän enempää. Tämän universumin elämää ja hallintoa kuvataan tässä riittävästi, jotta kuolevaisen mieli saa siitä käsityksen eloonjäämisen sisältävän olemassaolon reaalisuudesta ja suurenmoisuudesta. Elämänvaihettanne edetessänne kokemuksen karttuminen on paljastava yhä lisää näitä kiinnostavia ja kiehtovia olentoja. Tämä kertomus voi luoda vain hahmotelman niiden moninaisten persoonallisuuksien olemuksesta ja työstä, jotka kansoittavat avaruuden universumit ja hoitavat näitä luomuksia suunnattoman suurina koululaitoksina, kouluina, joissa ajallisuudesta tulevat pyhiinvaeltajat etenevät elämästä elämään ja maailmasta maailmaan, kunnes heidät synnyinuniversuminsa rajoilta lähetetään rakastavasti superuniversumin korkeamman opetusjärjestelmän piiriin ja sieltä Havonan henkikoulutuksen maailmoihin ja lopulta Paratiisiin ja finaliittien ylevään päämäärään—saamaan ikuinen toimeksianto tehtäviin, joita ei ole vielä ajallisuuden ja avaruuden universumeille ilmoitettu.

37:10.7

[Sanellut eräs Nebadonin Loistavista Iltatähdistä, luodun yhteisön numero 1.146.]


◄ 37:9
 
Luku 38 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.