◄ 37:7
Luku 37
37:9 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

8. Tehtävään määrättyjen Korkeampien Henkien yhteisö

37:8.1

Paitsi voimakeskuksia ja fyysisiä valvojia myös tiettyjä ylhäissyntyisiä, Äärettömän Hengen perheeseen kuuluvia henkiolentoja määrätään pysyvästi paikallisuniversumiin. Tällaisen toimeksiannon ovat Äärettömän Hengen korkeampien henkien luokkien piiristä saaneet seuraavat:

37:8.2

Kun Yksinäisiä Sanansaattajia liitetään toiminnallisesti paikallisuniversumin hallintoon, he suorittavat meille korvaamatonta palvelusta pyrkiessämme voittamaan ajan ja avaruuden muodostamat esteet. Silloin kun heille ei tällaista toimeksiantoa ole annettu, meillä paikallisuniversumeista olevilla ei ole heidän suhteensa ehdottomasti mitään määräysvaltaa. Mutta silloinkin nämä ainutlaatuiset olennot ovat aina valmiita auttamaan meitä ongelmiemme ratkaisemisessa ja tehtäviemme suorittamisessa.

37:8.3

Andovontia on sen kolmannen asteen Universumin Yhteyspiirienvalvojan nimi, jonka asemapaikka on paikallisuniversumissamme. Hän huolehtii henki- ja morontiapiireistä—mutta ei niistä, jotka kuuluvat voimanohjaajien määräysvaltaan. Juuri hän eristi Urantian, silloin kun Caligastia Luciferin kapinan koettelemusten päivinä kavalsi planeetan. Hän lähettää terveisensä Urantian kuolevaisille ja ilmoittaa odottavansa ilolla hetkeä, jolloin teidät joskus taas kytketään uudelleen hänen valvontaansa kuuluviin universumin yhteyspiireihin.

37:8.4

Nebadonin Väestönlaskennan Johtaja Salsatia pitää päämajaansa Salvingtonissa olevassa Gabrielin sektorissa. Hän on automaattisesti tietoinen tahdon syntymisestä ja kuolemasta, ja hän rekisteröi kunakin hetkenä paikallisuniversumissa toimivien tahdollisten luotujen tarkan lukumäärän. Hän toimii läheisessä yhteistyössä arkkienkelien arkistomaailmoissa asuvien persoonallisuuskirjureiden kanssa.

37:8.5

Salvingtonissa asuu yksi Apulaistarkastaja. Hän on Orvontonin Korkeimman Toimeenpanijan henkilökohtainen edustaja. Hänen työtoverinsa, paikallisjärjestelmien Valtuutetut Vartiomiehet, ovat niin ikään Orvontonin Korkeimman Toimeenpanijan edustajia.

37:8.6

Universaaliset Sovittelijat ovat ajallisuuden ja avaruuden universumien kiertäviä oikeusistuimia, joiden toimipiiriin kuuluvat kaikki paikallisuniversumin sektorit evolutionaarisista maailmoista ylöspäin ja vielä siitä eteenkinpäin. Nämä välitystuomarit ovat Uversan rekistereissä. Nebadonissa toimivien sovittelijoiden tarkkaa lukumäärää ei ole kirjattu, mutta arvioin paikallisuniversumissamme olevan likimain satamiljoonaa sovittelukomissiota.

37:8.7

Teknisiä Neuvojia, toimipiirin oikeusoppineita mieliä, meillä on määräosamme: noin puoli miljardia. Nämä olennot ovat koko avaruuden kokemuksellisen lain eläviä ja kiertäviä kirjastoja.

37:8.8

Taivaallisia Kirjureita, ylösnousemuksellisia serafeja, meillä on Nebadonissa seitsemänkymmentäviisi. Nämä ovat vanhempia eli valvovia kirjureita. Tähän luokkaan kuuluvia edistyviä oppilaita on lähes neljämiljardia.

37:8.9

Seitsemänkymmenenmiljardin Morontiaseuralaisen hoivatoimintaa kuvataan kertomuksissa, jotka käsittelevät ajallisuuden pyhiinvaeltajien siirtymäplaneettoja.

37:8.10

Kullakin universumilla on oma syntyperäinen enkelikuntansa. Siitä huolimatta ilmenee tilanteita, jolloin on varsin hyödyllistä saada apua paikallisluomuksen ulkopuolelta peräisin olevilta korkeammilta hengiltä. Supernafit suorittavat tiettyjä harvinaisia ja ainutlaatuisia palveluksia: Urantian serafien nykyinen päällikkö on Paratiisin ensiasteinen supernafi. Heijastavia sekonafeja tavataan kaikkialla siellä, missä superuniversumin henkilöstöä on toiminnassa, ja varsin monet tertiafit palvelevat väliaikaisesti Korkeimpina Avustajina.


◄ 37:7
 
37:9 ►