◄ 37:6
Luku 37
37:8 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

7. Mansiomaailman opettajat

37:7.1

Mansiomaailman Opettajat ovat palvelukseen kutsuttuja ja kunnialla kruunattuja kerubeja. Useimpien muiden Nebadonin kouluttajien tavoin hekin saavat toimeksiantonsa Melkisedekeiltä. He toimivat useimpien morontiaelämän opetushankkeiden piirissä, ja heidän lukumääränsä ylittää täysin sen, mitä kuolevaisen mieli kykenee käsittämään.

37:7.2

Siinä mielessä, että Mansiomaailman Opettajan asema on kerubien ja sanobien eräs tavoitetaso, tarkastelemme heitä lähemmin seuraavassa luvussa, kun heitä taas siinä mielessä, että he ovat morontiaelämässä tärkeää osaa näytteleviä opettajia, käsitellään laajemmin Morontiaelämä-nimisessä luvussa.


◄ 37:6
 
37:8 ►