◄ 37:5
Luku 37
37:7 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

6. Taivaalliset valvojat

37:6.1

Nebadonin opetusjärjestelmää hoitavat Kolminaisuuden Opettaja-Pojat ja Melkisedekien opettajakunta yhdessä, mutta Taivaalliset Valvojat suorittavat suuren osan sen ylläpito- ja kehittämistyöstä. Nämä olennot ovat palvelukseen kutsuttu ryhmä, johon kuuluu kaikentyyppisiä ylösnousemuskuolevaisten opetus- ja koulutusjärjestelmästä huolehtivia yksilöitä. Nebadonissa heitä on hyvän matkaa neljättä miljoonaa, ja he kaikki ovat tarjokkaita, jotka ovat kokemuksen kautta saavuttaneet pätevyyden toimia opetusneuvojina koko toimipiirin puitteissa. Melkisedekien Salvington-maailmoissa olevasta päämajastaan käsin nämä valvojat kulkevat koko paikallisuniversumin piirissä tarkastamassa sitä Nebadonin koululaitosta, jonka tarkoituksena on ylösnousemusluotujen mielen koulutus ja hengen kasvatus.

37:6.2

Tätä mielen koulutusta ja hengen kasvatusta harjoitetaan koko matkan: ihmisen synnyinmaailmoista lähtien järjestelmän mansiomaailmojen ja muiden Jerusemiin liittyvien edistyksen sfäärien kautta ja edelleen Edentiaan liittyvissä seitsemässäkymmenessä sosiaalistavassa maailmassa sekä Salvingtonia ympäröivillä neljälläsadallayhdeksälläkymmenellä henkisen edistyksen sfäärillä. Itsessään universumin pääkaupungissa on lukuisia Melkisedekien kouluja, siellä ovat Universumin Poikien korkeakoulut, serafiyliopistot sekä OpettajaPoikien ja Päivien Yhdistyneen koulut. Kaikin mahdollisin tavoin varmistaudutaan siitä, että universumin moninaiset persoonallisuudet saavat pätevyyden yhä pitemmälle menevään palveluun ja yhä parempaan toimintaan. Koko universumi on yhtä suunnatonta koulua.

37:6.3

Monissa korkeammissa kouluissa käytetyt menetelmät ylittävät ihmisen käsityksen siitä, mitä totuuden opettaminen on, mutta koko opetusjärjestelmän perussävel kuuluu: valistuneen kokemuksen antama luonteenlujuus. Opettajilta tulee tämä valistus; kulloinenkin sijaintipaikka universumissa ja taivasmatkalaisen status tarjoavat mahdollisuuden kokemiseen; näiden molempien viisas hyväksikäyttö lisää luonteenlujuutta.

37:6.4

Nebadonin opetusjärjestelmä luo pohjimmiltaan puitteet sille, että sinut osoitetaan johonkin tehtävään, ja tarjoaa sitten sinulle tilaisuuden saada opetusta siinä, mikä on ihanteellinen ja jumalallinen menetelmä, jolla tämä tehtävä tulisi parhaiten suoritetuksi. Suoritettavaksesi annetaan tietty tehtävä, ja samanaikaisesti käytössäsi ovat opettajat, jotka ovat päteviä opettamaan sinulle parhaan menetelmän tehtäväsi suorittamiseen. Jumalallinen opetusjärjestelmä huolehtii siitä, että työ ja opetus liittyvät läheisesti toisiinsa. Opetamme sinulle, mikä on paras tapa suorittaa sinulle määräämämme tehtävät.

37:6.5

Kaiken tämän koulutuksen ja kokemuksen tarkoituksena on valmentaa sinut pääsemään superuniversumin korkeammille ja hengellisemmille koulutussfääreille. Eteneminen jonkin tietyn maailman puitteissa on yksilökohtaista, mutta siirtyminen yhdestä vaiheesta toiseen tapahtuu tavallisesti luokittain.

37:6.6

Iäti jatkuva eteneminen ei koostu pelkästään hengellisestä kehittymisestä. Älyllinen omaksuminen on sekin osa universaalista kasvatusta. Mielen kokemus lavenee samassa määrin kuin hengellinen näköpiiri laajenee. Sekä mieli että henki saavat yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen ja edistymiseen. Mutta kaikessa tässä mielen ja hengen suurenmoisessa kouluttamisessa olet iäti vapaa lihallisen ruumiin rajoittuneisuuksista. Sinun ei enää yhtä mittaa tarvitse toimia erotuomarina eri suuntiin vetävien hengellisen ja aineellisen olemuksesi välisissä ristiriitaisissa taisteluissa. Lopultakin kykenet nauttimaan siitä, että jalostuneessa mielessäsi on vain yksi yhtenäinen halu, mielessäsi, joka on kauan sitten vapautunut alkukantaisista, eläimellisistä pyrkimyksistä kohti aineellista hyvää.

37:6.7

Useimmille Urantian kuolevaisille annetaan ennen heidän lähtöään Nebadonin universumista tilaisuus palvella pitempi tai lyhyempi aika Taivaallisten Valvojain Nebadonin-yhteisön jäsenenä.


◄ 37:5
 
37:7 ►