◄ 37:4
Luku 37
37:6 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

5. Pääkomissionaarit

37:5.1

Pääkomissionaarit ovat Henkeen fuusioituneita ylösnousemuskuolevaisia; he eivät ole Suuntaajaan fuusioituneita. Ymmärrätte melko hyvin sellaisen kuolevaisen universumissa elettävää ylösnousemuksellista elämänvaihetta, jolla on mahdollisuus fuusioitua Suuntaajaan, sillä se on Kristus Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen Urantian kaikkien kuolevaisten näköpiirissä oleva päämäärä. Mutta kaikille kuolevaisille tämä ei ole maailmanne kaltaisissa maailmoissa lahjoittautumista edeltävinä aikakausina yksinomaisesti esillä oleva tulevaisuuden näkymä; ja sen lisäksi on olemassa muuan toinen maailmatyyppi, jollaisen asukkaissa eivät Ajatuksensuuntaajat koskaan asu pysyvästi. Tällaisia kuolevaisia ei koskaan liitetä pysyvään liittoon Paratiisin lahjoittaman Salaperäisen Opastajan kanssa. Siitä huolimatta Suuntaajat kyllä asuvat heissä väliaikaisesti ja palvelevat opastajina ja esikuvina lihallisen elämänvaiheen ajan. Tämän väliaikaisen oleskelun kuluessa Suuntaajat vaalivat kuolemattoman sielun kehittymistä, aivan kuten niissä olennoissa, joiden kanssa ne toivovat fuusioituvansa, mutta kun kuolevaisen vaellus päättyy, ne jättävät ikuiset jäähyväiset näille luoduille, joihin ne olivat väliaikaisesti liitettyinä.

37:5.2

Tähän luokkaan kuuluvat eloonjäävät sielut saavuttavat kuolemattomuuden fuusioitumalla ikuisiksi ajoiksi paikallisuniversumin Äiti-Hengen hengen yksilöllistettyyn osaseen. Ryhmä, johon he kuuluvat, ei ole runsaslukuinen, ainakaan Nebadonissa. Tulet mansiomaailmoissa kohtaamaan näitä Henkeen fuusioituneita kuolevaisia ja ylläpidät heihin veljellisiä suhteita, kun he nousevat kanssasi Paratiisiin johtavaa tietä aina Salvingtoniin saakka, jonne he pysähtyvät. Jotkut heistä saattavat sittemmin nousta korkeammillekin universumitasoille, mutta valtaosa jää ikiajoiksi paikallisuniversumin palvelukseen. He eivät ole olentoluokka, jonka on määrä saavuttaa Paratiisi.

37:5.3

Koska he eivät ole Suuntaajaan fuusioituneita, heistä ei milloinkaan tule finaliitteja, mutta lopulta heidät merkitään paikallisuniversumin Täydellisyyden Joukkokunnan jäseniksi. He ovat hengessä noudattaneet Isän käskyä ”Olkaa täydelliset.”

37:5.4

Nebadonin Täydellisyyden Joukkokuntaan päästyään Henkeen fuusioituneilla ylösnousemuksellisilla on mahdollisuus ottaa vastaan nimitys Universumiauttajiksi, mikä on eräs heille avoinna oleva kanava, jonka kautta he voivat jatkaa kokemuksellista kasvua. Näin heistä tulee ehdokkaita saamaan toimeksiantoja, jotka merkitsevät ylevää palvelua aineellisten maailmojen kehittyvien kuolevaisten näkökantojen tulkitsemisessa paikallisuniversumin taivaallisille viranomaisille.

37:5.5

Pääkomissionaarit aloittavat planeetoilla tapahtuvan palvelunsa rotukomissionaareina. Tässä ominaisuudessa he toimivat eri ihmisrotujen esittämien näkökantojen tulkkeina ja tuovat esille niiden tarpeita. He antautuvat suurenmoisella tavalla niiden kuolevaisrotujen hyvinvoinnin edistämiseen, joiden näkemysten esittäjinä he toimivat—ja he pyrkivät aina varmistamaan, että nämä saavat osakseen armoa, oikeutta ja tasapuolista kohtelua kaikissa suhteissaan muihin kansoihin. Rotukomissionaarit toimivat toinen toistaan seuraavissa planetaarisissa kriiseissä ja palvelevat kokonaisten eteenpäin ponnistelevien kuolevaisryhmien kaunopuheisina mielipiteen esilletuojina.

37:5.6

Kun rotukomissionaarit ovat asutuissa maailmoissa saaneet pitkäaikaisen kokemuksen ongelmien ratkaisemisesta, heidät ylennetään korkeammille toimintatasoille, ja lopulta he saavuttavat paikallisuniversumin Pääkomissionaarien aseman. Viimeisimmässä rekisteröinnissä Nebadonissa kirjattiin olevaksi hieman yli puolitoista miljardia tällaista Pääkomissionaaria. Nämä olennot eivät ole finaliitteja, vaan he ovat pitkäaikaisen kokemuksen omaavia ylösnousemuksellisia olentoja ja ovat suureksi hyödyksi toimipiirille, joka on heidän synnyinpaikkansa.

37:5.7

Tapaamme näitä komissionaareja poikkeuksetta kaikissa oikeusistuimissa, alimmista korkeimpiin. Ei niin, että he osallistuisivat oikeusprosesseihin, vaan niin, että he toimivat oikeuden ystävinä antamalla puhetta johtaville tuomareille neuvoja asioissa, jotka koskevat käsittelyn kohteena olevien henkilöiden aikaisempia vaiheita, ympäristöoloja ja synnynnäistä olemusta.

37:5.8

Pääkomissionaareja liitetään avaruuden erilaisiin sanansaattajajoukkoihin, ja heitä on aina mukana ajallisuuden hoivaavien henkien yhteisöissä. Heidän puheenvuoronsa esiintyy universumin erilaisten kokousten ohjelmassa, ja näitä samaisia, kuolevaiset tuntevia komissionaareja liitetään aina avaruuden maailmoihin meneviin Jumalan Poikien lähetystöihin.

37:5.9

Milloin ikinä tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus edellyttävät ymmärrystä siitä, miten jokin aiottu toimenpide tai menettely vaikuttaisi ajallisuuden evolutionaarisiin ihmisrotuihin, nämä komissionaarit ovat lähellä esittääkseen suosituksensa. He ovat aina paikalla puhuakseen niiden puolesta, jotka eivät voi olla läsnä puhuakseen itse puolestaan.

37:5.10

Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten maailmat. Salvingtonin kehän seitsemästä primaarimaailmasta ja apusatelliiteista koostuva kahdeksas ryhmä on yksinomaisesti Nebadonin Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten hallussa. Suuntaajaan fuusioituneet ylösnousemuskuolevaiset eivät ole tekemisissä näiden maailmojen kanssa, paitsi sikäli että he Henkeen fuusioituneitten asukkaitten kutsumina vieraina nauttivat monista miellyttävistä ja hyödyllisistä käynneistä näissä maailmoissa.

37:5.11

Jos jätetään luvusta ne muutamat, jotka saavuttavat Uversan ja Paratiisin, nämä maailmat ovat Henkeen fuusioituneiden eloonjääneiden asuinpaikka. Tällainen kuolevaisten ylösnousemuksen tarkoituksella suunniteltu rajoittaminen koituu paikallisuniversumien hyväksi, sillä se takaa, että paikallisuniversumiin jää kehittynyttä vakinaisväestöä, jonka karttuva kokemus tulee jatkuvasti lisäämään sen hallinnon vastaista vakiintumista ja monipuolistumista. Nämä olennot eivät ehkä saavuta Paratiisia, mutta he saavuttavat sellaisen kokemuspohjaisen viisauden Nebadonin ongelmien hoitamisesta, että se perin juurin ylittää kaiken, mitä väliaikaiset ylösnousemukselliset saavuttavat. Ja nämä eloonjäävät sielut ovat aina yhtä ainoalaatuisia inhimillisen ja jumalallisen yhdistelmiä, ja he kykenevät yhä laajemmin yhdistämään näiden kahden suuresti toisistaan eroavan tason katsantokannat ja esittämään tällaisen kaksinaisen näkemyksen alati syvenevällä viisaudella.


◄ 37:4
 
37:6 ►