◄ 37:3
Luku 37
37:5 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

4. Korkeimmat Avustajat

37:4.1

Korkeimmat Avustajat ovat ryhmä paikallisuniversumin ulkopuolelta alkuisin olevia vapaaehtoisia olentoja, jotka on nimitetty väliaikaisesti keskus- ja superuniversumin edustajiksi paikallisluomuksiin tai paikallisluomusten tarkkailijoiksi. Heidän lukumääränsä vaihtelee lakkaamatta, mutta se on aina useita miljoonia.

37:4.2

Niinpä aika ajoin pääsemme hyötymään sellaisten paratiisialkuisten olentojen kuin Viisauden Täydellistäjien, Jumalallisten Neuvonantajien, Universaalisten Sensoreiden, Inspiroitujen Kolminaisuushenkien, Kolminaistettujen Poikien, Yksinäisten Sanansaattajien, supernafien, sekonafien, tertiafien ja niiden muiden rakastettavien hoivaajien huolenpidosta ja avusta, jotka oleskelevat luonamme auttaakseen alkuperäisiä persoonallisuuksiamme näiden ponnistellessa sen puolesta, että koko Nebadon saataisiin entistä täydellisempään sopusointuun Orvontonin ideoiden ja Paratiisin ihanteiden kanssa.

37:4.3

Kuka tahansa näistä olennoista voi palvella vapaaehtoisesti Nebadonissa ja olla sen vuoksi teknisesti toimivaltamme ulkopuolella, mutta toimeksiannon pohjalla toimiessaan nämä super- ja keskusuniversumin persoonallisuudet eivät ole täysin riippumattomia sen paikallisuniversumin säännöksistä, jossa he oleskelevat, vaikka he silti toimivatkin korkeampien universumien edustajina ja työskentelevät meidän toimipiiriämme koskevan toimeksiantonsa sisältämien ohjeiden mukaisesti. Heidän yleispäämajansa sijaitsee Päivien Yhdistyneen Salvington-sektorissa, ja he toimivat Nebadonissa tämän Paratiisin-Kolminaisuuden suurlähettilään ylivalvonnan alaisuudessa. Riippumattomina ryhminä palvellessaan nämä korkeammista maailmoista tulevat persoonallisuudet johtavat yleensä itse toimintaansa, mutta palvellessaan pyynnön perusteella he useinkin alistuvat täysimääräisesti ja vapaaehtoisesti niitä maailmoja valvovien johtajien toimivallan alaisuuteen, joihin heidät on osoitettu toimimaan.

37:4.4

Korkeimmat Avustajat palvelevat paikallisuniversumia ja konstellaatiota koskevin toimivaltuuksin, mutta heitä ei liitetä suoraan järjestelmä- eikä planeettahallituksiin. He saavat kuitenkin toimia paikallisuniversumin piirissä missä hyvänsä, ja heitä voidaan osoittaa Nebadonin toiminnan mille osa-alueelle tahansa: hallinnolliselle, toimeenpanolliselle, opetukselliselle tai muille aloille.

37:4.5

Valtaosaltaan tämä joukkokunta on kiinnitetty Nebadonissa olevien Paratiisin-persoonallisuuksien—Päivien Yhdistyneen, Luoja-Pojan, Päivien Uskollisten, Hallinnollisten Poikien ja Kolminaisuuden Opettaja-Poikien—avustajiksi. Silloin tällöin osoittautuu paikallisluomuksen asiainhoidon kannalta viisaaksi pitää tietyt yksityiskohdat tilapäisesti melkein kaikkien tuon paikallisuniversumin syntyperäispersoonallisuuksien tietämyksen ulkopuolella. Korkeimpien Avustajien kypsyneempi ja kaukokatseisempi yhteisö käsittää myös paremmin ja ymmärtää täysimääräisemmin tietyt kauaskantoiset suunnitelmat ja monisäikeiset ratkaisut, ja juuri sellaisissa—ja monissa muissa—tilanteissa he ovat universumin hallitsijoiden ja viranomaisten kannalta perin käyttökelpoisia.


◄ 37:3
 
37:5 ►