◄ 37:2
Luku 37
37:4 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

3. Arkkienkelit

37:3.1

Arkkienkelit ovat Luoja-Pojan ja Universumin Äiti-Hengen jälkeläisiä. He ovat korkean henkiolennon korkeinta tyyppiä, ja heitä tuotetaan paikallisuniversumissa suuret määrät. Viimeisimmän rekisteröinnin aikoihin heitä oli Nebadonissa miltei kahdeksansataatuhatta.

37:3.2

Arkkienkelit ovat yksi niistä harvoista paikallisuniversumin persoonallisuuksien ryhmistä, jotka eivät normaalisti kuulu Gabrielin toimivallan piiriin. He eivät ole millään tavoin mukana universumin rutiinihallinnossa, sillä he omistautuvat luotujen eloonjäämiseen liittyvään työhön sekä ajallisuudesta ja avaruudesta tulevien kuolevaisten ylösnousemuksellisen elämänvaiheen edistämiseen. Vaikkeivät he tavallisesti olekaan Kirkkaan Aamutähden ohjauksessa, he toimivat silti toisinaan hänen valtuuttaminaan. He harjoittavat yhteistyötä myös muiden Universumiauttajien, sellaisten kuin Iltatähtien, kanssa, niin kuin ne tietyt tapahtumat osoittavat, joita kuvaillaan kertomuksessa elämän juurruttamisesta maailmaanne.

37:3.3

Nebadonin arkkienkelikuntaa johtaa tämän yhteisön esikoinen, ja aivan viime aikoina on muuatta arkkienkelien divisioonapäämajaa pidetty Urantialla. Juuri tähän epätavalliseen seikkaan Nebadonin ulkopuolelta tulevat opiskelijavieraat kiinnittävät oitis huomionsa. Heti universumin sisäisten tapahtumien tarkastelunsa alkuvaiheessa he tekevät sen huomion, että monia ylösnousemuksellisiin kohdistuvia Loistavien Iltatähtien toimintoja ohjataan Sataniasta, yhden paikallisjärjestelmän pääkaupungista. Päästessään tutkimuksissaan pitemmälle he havaitsevat, että tiettyjä arkkienkelitoimintoja johdetaan pienestä ja näennäisen merkityksettömästä asutusta maailmasta, jota kutsutaan Urantiaksi. Ja sitten paljastuu, että Mikael lahjoittautui Urantialla, mistä seuraa välittömästi heidän kiinnostuksensa viriäminen teitä ja vähäistä sfääriänne kohtaan.

37:3.4

Käsitättekö, mitä se tosiasia merkitsee, että vähäisestä ja sekasortoisesta planeetastanne on tullut divisioonapäämaja, josta koko universumin kattavasti hallitaan ja ohjataan tiettyjä paratiisiin-nousujärjestelmään kuuluvia arkkienkelien toimintoja? Epäilemättä tämä enteilee muidenkin ylösnousemukseen liittyvien toimintojen keskittämistä tulevaisuudessa Mikaelin lahjoittautumisen kohteena olleeseen maailmaan ja antaa suunnattoman ja juhlallisen merkityksen Mestarin henkilökohtaiselle lupaukselle ”Tulen vielä takaisin.”

37:3.5

Yleensä arkkienkelit osoitetaan Poikien Avonaali-yhteisön harjoittamaan palveluun ja hoivatyöhön mutta vasta heidän suoriuduttuaan laaja-alaisesta valmistelevasta koulutuksesta, joka perehdyttää erilaisten hoivaavien henkien työn kaikkiin osa-alueisiin. Jokaista Paratiisin lahjoittautuvaa Poikaa seuraa asuttuun maailmaan sadan arkkienkelin joukko, joka osoitetaan hänen käyttöönsä väliaikaisesti ja niin pitkäksi aikaa kuin tämä lahjoittautuminen kestää. Siinä tapauksessa, että Hallinnollisesta Pojasta sattuisi tulemaan planeetan väliaikainen hallitsija, nämä arkkienkelit toimivat kaikkea tuolla sfäärillä olevaa taivaallista elollisuutta ohjaavina päällikköinä.

37:3.6

Kaksi vanhempaa arkkienkeliä nimitetään Paratiisin Avonaalin henkilökohtaisiksi avustajiksi, aina kun tämä on suorittamassa planetaarisia tehtäviä, koskivatpa ne oikeudellisia toimia, hallinnollisia toimia, tai sitten lahjoittautumista merkitseviä ruumiillistumisia. Kun tämä Paratiisin-Poika on toimittanut kyseisen maailman tuomitsemisen ja kun kuolleet kutsutaan kirjattaviksi (niin kutsuttu kuolleistaherääminen), on kirjaimellisesti totta, että nukkuvien persoonallisuuksien serafivartijat vastaavat ”arkkienkelin ääneen”. Tuomiokauden päättymiseen liittyvän nimenhuudon nimittäin toimittaa tilaisuudessa avustava arkkienkeli. Tämä on kuolleistaheräämisen arkkienkeli, josta puhuttaessa joskus käytetään ilmaisua ”Mikaelin arkkienkeli”.

37:3.7

Arkkienkelten maailmat. Salvingtonia ympäröivien maailmojen seitsemäs ryhmä apusatelliitteineen on osoitettu arkkienkeleille. Sfääri numero yksi ja kaikki sen kuusi apusatelliittia ovat persoonallisuusrekisterinpitäjien hallussa. Tämän valtavan kirjaajajoukon huolena on pitää järjestyksessä jokaista ajallisuuden kuolevaista koskevat muistiinmerkinnät kuolevaisen syntymähetkestä lähtien koko universumissa elettävän elämänvaiheen läpi aina siihen saakka, kunnes tämä yksilö joko lähtee Salvingtonista superuniversumin hallintopiiriin tai hänet Päivien Muinaisten määräyksestä ”pyyhitään pois kirjoihin merkityn olemassaolon piiristä”.

37:3.8

Juuri näissä maailmoissa luokitellaan, arkistoidaan ja säilytetään persoonallisuuksia koskevat muistiinmerkinnät ja identifioimisvarmistimet koko sen ajan, joka kuluu ruumiinkuoleman ja uudelleenpersonoimisen eli kuolleistaheräämisen välillä.


◄ 37:2
 
37:4 ►