◄ 37:1
Luku 37
37:3 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

2. Loistavat Iltatähdet

37:2.1

Melkisedekit suunnittelivat nämä loistavat olennot, ja sen jälkeen heidät saatettiin olevaisuuteen Luoja-Pojan ja Luovan Hengen toimesta. He palvelevat monessa eri ominaisuudessa, mutta pääasiassa paikallisuniversumin toimeenpanopäällikön Gabrielin yhdysupseereina. Yksi tai useampi tällainen olento toimii hänen edustajanaan Nebadonin jokaisen konstellaation ja järjestelmän pääkaupungissa.

37:2.2

Nebadonin ylimmän täytäntöönpanijan ominaisuudessa Gabriel on virkansa puolesta puheenjohtajana tai tarkkailijana useimmissa Salvingtonin konklaaveissa, ja usein on niinkin monta kuin tuhat tällaista kokousta koolla samanaikaisesti. Loistavat Iltatähdet edustavat Gabrielia näissä tilanteissa, sillä hän ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, ja näin nämä superenkelit kompensoivat sanotun rajoittuneisuuden. He antavat vastaavanlaista palvelua Kolminaisuuden Opettaja-Poikien yhteisölle.

37:2.3

Vaikka Gabriel henkilökohtaisesti toimii hallintotehtävien parissa, hän pitää Loistavien Iltatähtien kautta yhteyttä kaikkiin universumin elämän ja asioiden muihin osa-alueisiin. Iltatähtiä on Gabrielin seurassa aina hänen suorittaessaan matkoja planeetoille, ja tavan takaa heitä lähtee erityistehtäväkäynneille yksittäisille planeetoille Gabrielin henkilökohtaisina edustajina. Tällaisia tehtäviä suorittaessaan he ovat joskus tulleet tunnetuiksi ”Herran enkelinä”. He käyvät useinkin Uversassa edustamassa Kirkasta Aamutähteä Päivien Muinaisten oikeusistuimissa ja kokouksissa, mutta vain harvoin he matkaavat Orvontonin rajojen taakse.

37:2.4

Loistavat Iltatähdet ovat ainutlaatuinen kaksiosainen yhteisö. Siihen kuuluu yhtäältä sellaisia, jotka ovat tähän arvoasemaan luotuja, ja toisaalta sellaisia, jotka ovat tähän palveluun yltäneitä. Näiden superenkelten nebadonilaiseen yhteisöön kuuluvien luku on nyt 13.641. Tähän arvoasemaan luotuja on 4.832, kun loput 8.809 ovat ylösnousemushenkiä, jotka ovat saavuttaneet tämän ylevää palvelua merkitsevän päämäärän. Monet näistä ylösnousemuksellisista Iltatähdistä aloittivat universumiuransa serafeina, toiset ovat nousseet luoduista olennoista koostuvan elollisuuden paljastamattomilta tasoilta. Tämä korkea-arvoinen yhteisö pysyy yhtenä ylösnousemusehdokkaiden tavoitteena niin kauan kuin universumi ei ole asettunut valoon ja elämään.

37:2.5

Kumpikin Loistava Iltatähtityyppi on helposti morontiapersoonallisuuksien ja tiettyjen muuntyyppisten, kuolevaisten yläpuolella olevien, aineellisten olentojen nähtävissä. Tähän kiinnostavaan ja monitaitoiseen luokkaan kuuluvat luodut olennot omaavat henkivoiman, joka on ilmennettävissä heidän henkilökohtaisesta läsnäolostaan riippumatta.

37:2.6

Näiden superenkelien päällikkö on Gavalia, tämän yhteisön Nebadonin esikoinen. Siitä lähtien, kun Kristus Mikael palasi voitokkaalta, Urantialla tapahtuneelta lahjoittautumiseltaan, Gavalia on ollut nimitettynä ylösnousemuskuolevaisten hoivatehtäviin, ja viimeiset tuhat yhdeksänsataa Urantian vuotta hänen työtoverinsa Galantia on pitänyt päämajaansa Jerusemissa, jossa hän viettää noin puolet ajastaan. Galantia on ensimmäinen tämän korkean aseman saavuttanut ylösnousemuksellinen superenkeli.

37:2.7

Muuta Loistavien Iltatähtien ryhmitys- tai komppaniaorganisaatiota ei ole kuin se, että heillä on useasti tehtäviä suorittaessaan tapana liittyä pareiksi. Heitä ei kovin laajasti osoiteta tehtäviin, jotka liittyvät kuolevaisten ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseen, mutta kun heille tällainen toimeksianto annetaan, he eivät koskaan toimi yksikseen. He työskentelevät aina pareittain: toinen on luotu olento, toinen on ylösnousemuksellinen Iltatähti.

37:2.8

Eräs Iltatähtien suuriarvoisista velvollisuuksista on olla lahjoittautuvien Avonaali-Poikien mukana näiden planetaarisilla tehtäväkäynneillä, samaan tapaan kuin Gabriel seurasi Mikaelia tämän lahjoittautuessa Urantialla. Kumpikin avustava superenkeli on tällaisilla tehtäväkäynneillä eturivin persoonallisuuksia. He palvelevat arkkienkelien ja kaikkien muiden näihin toimiin osoitettujen apulaiskomentajina. Vanhempi näistä superenkelikomentajista on se, joka Avonaalin kannalta merkittävänä hetkenä ja otollisessa iässä kehottaa lahjoittautuvaa Avonaali-Poikaa: ”Ole veljesi asialla.”

37:2.9

Samanlaisia superenkelipareja osoitetaan Kolminaisuuden Opettaja-Poikien planeettakohtaiseen avustajakuntaan, joka toimii sen puolesta, että asuttuun maailmaan rakentuisi lahjoittautumista seuraava eli sarastava hengellinen aikakausi. Tällaisissa tehtävissä Iltatähdet palvelevat välittäjinä maailman kuolevaisten ja Opettaja-Poikien näkymättömän avustajakunnan välillä.

37:2.10

Iltatähtien maailmat. Seitsemästä Salvingtonin maailmasta koostuva kuudes ryhmä neljinekymmeninekaksine apusatelliitteineen on osoitettu Loistavien Iltatähtien hallinnon käyttöön. Seitsemää primaarista maailmaa johtavat näiden superenkeleiden luodut yhteisöt, kun apusatelliitteja taas hallinnoivat ylösnousemukselliset Iltatähdet.

37:2.11

Kolmen ensimmäisen maailman satelliitit on osoitettu Opettaja-Poikien ja Iltatähtien johtamille kouluille, jotka on pyhitetty paikallisuniversumin henkipersoonallisuuksille. Kolmea seuraavaa ryhmää pitävät hallussaan samanlaiset yhteiset koulut, jotka on omistettu ylösnousemuskuolevaisten koulutukseen. Seitsemännen maailman satelliitit on varattu Opettaja-Poikien, Iltatähtien ja finaliittien harjoittamille kolmiyhteisille pohdinnoille. Viimeksi kuluneina aikoina nämä superenkelit ovat samastuneet läheisesti Lopullisuuden Saavuttajakunnan paikallisuniversumityöhön, ja heidät on jo pitkään liitetty yhteen Opettaja-Poikien kanssa. Iltatähtien ja finaliittien työryhmiin liitettyjen Gravitaatiosanansaattajien välillä vallitsee suunnattoman voimakas ja tärkeä yhteys. Itse seitsemäs primaarinen maailma on varattu niille tässä yhteydessä paljastamattomille asioille, jotka liittyvät Opettaja-Poikien, finaliittien ja Iltatähtien välillä tulevaisuudessa vallitsevaan suhteeseen, sen jälkeen kun Korkeimman Jumalan persoonallisuuden superuniversumi-ilmentymän kehkeytyminen on saatu päätökseen.


◄ 37:1
 
37:3 ►