◄ 47:3
Luku 47
47:5 ►

Seitsemän mansiomaailmaa

4. Toinen mansiomaailma

47:4.1

Tällä nimenomaisella sfäärillä sinut tutustutetaan syvällisemmin mansonian elollisuuteen. Morontiaelollisuuden ryhmittymät alkavat muotoutua; työryhmät ja sosiaaliset organisaatiot alkavat toimia, yhdyskunnat saavat muodollisuuksien mukaiset määrävahvuutensa ja edistyvät kuolevaiset panevat alulle uusia yhteiskunnallisia toimintatapoja ja hallinnollisia järjestelyjä.

47:4.2

Henkeen fuusioituneet eloonjääneet pitävät hallussaan mansiomaailmoja yhdessä Suuntaajaan fuusioituneiden ylösnousemuskuolevaisten kanssa. Vaikka taivaallisen elollisuuden eri luokat ovat keskenään erilaisia, ne ovat kaikki silti toisiaan kohtaan ystävällisiä ja veljellisiä. Et tule yhdessäkään ylösnousemuksen maailmassa kohtaamaan mitään, mikä olisi verrattavissa ihmisten suvaitsemattomuuteen ja tunteettomien kastijärjestelmien harjoittamaan syrjintään.

47:4.3

Noustessanne mansiomaailmasta toiseen huomaatte, että ne käyvät edistyvien eloonjääneiden morontiatoimintojen osalta yhä runsaammiksi. Kulkiessanne eteenpäin panette merkille, miten mansiomaailmoissa alkaa esiintyä yhä enemmän Jerusemin piirteitä. Lasimeri ilmaantuu näkyvillenne toisessa mansoniassa.

47:4.4

Uudelleen kehitetty ja tarkoituksenmukainen morontiaruumis saadaan, joka kerta kun edetään mansiomaailmasta toiseen. Serafikuljetuksen myötä vaivut uneen ja heräät ylösnousemussaleissa uuden, mutta kehittymättömän ruumiin omaavana, paljolti samoin kuin saapuessasi ensi kertaa mansiomaailmaan numero yksi, paitsi että Ajatuksensuuntaaja ei jätä sinua näiden mansiomaailmojen välisten siirtounien aikana. Sen jälkeen kun olet lopullisesti siirtynyt evolutionaaristen maailmojen piiristä ensimmäiseen mansiomaailmaan, persoonallisuutesi säilyy koskemattomana.

47:4.5

Suuntaajamuistisi pysyy täysin koskemattomana noustessasi morontiaelämänvaihetta ylöspäin. Mielleyhtymät, jotka olivat pelkästään eläinperäisiä ja täysin aineellisia, luonnollisestikin tuhoutuivat fyysisten aivojen mukana, mutta Suuntaaja muodosti vastinkappaleen kaikesta, mikä mentaalisessa elämässäsi oli jäljentämisen arvoista ja eloonjäämisen kannalta arvokasta, ja se säilyy henkilökohtaisen muistin osana kautta koko ylösnousemuksellisen elämänvaiheen. Olet tietoinen kaikista muistamisen arvoisista kokemuksistasi edetessäsi yhdestä mansiomaailmasta toiseen ja universumin yhdestä lohkosta seuraavaan—aina Paratiisiin saakka.

47:4.6

Vaikka teillä on morontiaruumis, ette missään näistä seitsemästä maailmasta lopeta syömistä, juomista ettekä lepäämistä. Nautitte morontiajärjestyksen mukaista ruokaa, joka kuuluu aineellisissa maailmoissa tuntemattomaan elävän energian valtakuntaan. Morontiaruumis käyttää sekä ruoan että veden kokonaan hyödyksi, mitään jätettä ei muodostu. Pysähdypä miettimään: Mansonia numero yksi on varsin aineellinen sfääri, jolla näkyy vasta morontiamaailman ensimmäinen sarastus. Olet yhä lähes pelkkä ihmisolento, joka ei ole kovinkaan kaukana kuolevaisen elollisuuden rajoittuneista näkemyksistä, mutta jokainen maailma tuo jo esiin kiistatonta edistymistä. Sfääri sfääriltä käyt yhä vähemmän aineelliseksi, aina vain älyllisemmäksi ja hiukkasen hengellisemmäksi. Hengellinen edistyminen on suurinta näiden seitsemän edistymistä merkitsevän maailman kolmessa viimeisessä maailmassa.

47:4.7

Biologiset puutteellisuudet korjattiin enimmältään ensimmäisessä mansiomaailmassa. Siellä sukupuolielämää, perhesuhteita ja vanhemman osassa toimimista koskevat planetaaristen kokemusten puutteet joko korjattiin tai siirrettiin oikaistaviksi tulevaisuudessa Aineellisten Poikien perheiden piirissä Jerusemissa.

47:4.8

Mansonia numero kaksi tarjoaa muita tarkemmin puitteet älyllisyyden alueella esiintyvän ristiriitaisuuden kaikkien vaiheiden poistamiseen ja mentaalisen epäharmonian kaikkien erilaisten ilmenemien korjaamiseen. Jo ensimmäisessä mansiomaailmassa aloitettua pyrkimystä morontia-motan merkityksen oppimiseen jatketaan täällä entistä syvällisemmin. Mansoniassa numero kaksi tapahtuva kehitys on verrattavissa siihen älyllisyyden statukseen, joka vallitsee ideaalisti kehittyvien maailmojen kulttuurissa Hallinnollisen Pojan vierailun jälkeen.


◄ 47:3
 
47:5 ►