◄ 47:2
Luku 47
47:4 ►

Seitsemän mansiomaailmaa

3. Ensimmäinen mansiomaailma

47:3.1

Kuolleista herätetyt kuolevaiseloonjääneet aloittavat elämänsä mansiomaailmoissa uudestaan pisteestä, johon he kuoleman kohdatessaan jäivät. Urantialta ensimmäiseen mansiomaailmaan mennessäsi havaitset muutoksen melkoiseksi, mutta jos olisit tullut normaalimmalta ja edistyneemmältä ajallisuuden sfääriltä, huomaisit tuskin muuta eroa kuin, että sinulla on eri ruumis, sillä lihaa ja verta oleva tomumaja on jäänyt synnyinmaailmaan.

47:3.2

Ensimmäisen mansiomaailman kaikkien toimintojen keskipisteenä on kuolleistaheräämissali, valtava persoonallisuuden uudelleenkokoamisen temppeli. Tämä jättiläismäinen rakennelma koostuu kohtalonsuojelijaserafien, Ajatuksensuuntaajien ja ylösnousemuksen arkkienkelten keskuskohtaamispaikasta. Kuolleiden eloonherättämisessä työskentelevät mainittujen taivaallisten olentojen keralla myös Elämänkantajat.

47:3.3

Kuolevaismielen jäljennöskappaleet ja luodun olennon aktiiviset muistikuvat—sellaisina kuin ne ovat aineellisilta tasoilta hengellisille tasoille siirrettyinä—ovat kohteestaan erkaantuneiden Ajatuksensuuntaajien yksilökohtaista omaisuutta; nämä mielen, muistin ja luodun olennon persoonallisuuden henkistyneet osatekijät ovat iäti osa näitä Suuntaajia. Luodun mielimatriisi ja identiteetin passiiviset potentiaalit ovat mukana kohtalonsuojelijaserafien huostaan uskotussa morontiasielussa. Ja serafeille uskotun morontiasielun sekä Suuntaajan huostaan uskotun henkimielen jälleenyhdistäminen nimenomaan kokoaa taas yhteen luodun olennon persoonallisuuden, ja siitä muodostuu nukkuvan eloonjääneen kuolleistaherääminen.

47:3.4

Jos alkuperältään kuolevaista siirtymäpersoonallisuutta ei koskaan tällä tavoin koottaisi uudelleen, pelastumattoman kuolevaisen luodun henkiainekset pysyisivät ikuisesti erottamattomana osana hänessä kerran olleen Suuntaajan yksilöllistä kokemusvarustusta.

47:3.5

Uuden Elämän Temppelistä lähtee seitsemän säteittäistä siipirakennusta, kuolevaisrotujen kuolleistaheräämissalit. Kukin näistä rakennelmista on omistettu ajallisuuden seitsemästä rodusta aina yhden rodun edustajien kokoonpanemiseen. Kussakin seitsemässä siipirakennuksessa on satatuhatta henkilökohtaista kuolleistaheräämiskamaria, ja jokainen siipirakennus päättyy omaan ympyränmuotoiseen luokittaiseen kokoonpanosaliinsa. Nämä salit toimivat jopa miljoonan yksilön heräämiskamareina. Näiden salien ympärillä ovat normaalien Aatamin jälkeistä aikaa elävien maailmojen sekoittuneiden rotujen persoonallisuudenkokoamiskamarit. Siitä riippumatta, mitä menetelmää ajallisuuden yksittäisissä maailmoissa on erityisten tai tuomiokausittaisten kuolleistaherättämisten yhteydessä käytetty, aktuaalisen ja kokonaisen persoonallisuuden reaalinen ja tietoinen uudelleenkokoaminen tapahtuu mansonian numero yksi ylösnousemussaleissa. Kautta ikuisuuden mieleenne palautuvat syvälliset muistikuvat siitä, kun ensi kerran koitte tämän ylösnousemuksen aamun.

47:3.6

Kuolleistaheräämissaleista jatkat matkaasi Melkisedekien sektorille, jossa sinulle osoitetaan vakinainen asunto. Sen jälkeen koittaa kymmenen päivän pituinen henkilökohtaisen vapauden aika. Saat esteettä tutkia uuden kotisi lähiympäristöä ja perehtyä kohta alkavaan ohjelmaan. Sinulla on myös aikaa täyttää toiveesi ja etsiä rekisteristä rakkaitasi ja muita maisen elämän aikaisia ystäviäsi ja käydä tapaamassa heitä, jotka ehkä ovat saapuneet näihin maailmoihin ennen sinua. Kymmenpäiväisen lomasi päättyessä aloitat Paratiisin-matkasi seuraavan vaiheen, sillä mansiomaailmat ovat tosiasiallisesti koulutussfäärejä, eivät pelkästään viivytysplaneettoja.

47:3.7

Mansiomaailmassa numero yksi (tai jossakin muussa maailmassa, jos olet edennyt pitemmälle) ryhdyt taas jatkamaan älyllistä koulutustasi ja hengellistä kehitystäsi täsmälleen siltä tasolta, jolla kuolema ne keskeytti. Planeetalla tapahtuvan kuoleman tai taivaaseenoton ja mansiomaailmaan tapahtuvan kuolleistaheräämisen välisenä aikana kuolevainen ihminen ei saavuta kerrassaan mitään muuta kuin kokemuksen eloonjäämisen tosiasiasta. Aloitat siellä täsmälleen siitä, mihin täällä lopetat.

47:3.8

Mansiomaailmasta numero yksi saatava kokemus liittyy melkein kokonaan puutteiden korjaamiseen. Tälle viivytyssfääreistä ensimmäiselle saapuvat eloonjääneet tuovat mukanaan niin monia ja niin suuresti keskenään eroavia luodun olennon luonteenvikoja ja kuolevaiskokemuksen puutteita, että tämän maailman päätoiminnat keskittyvät niiden monenlaisten vikojen korjaamiseen ja oikaisemiseen, jotka ovat perintöä lihallisesta elämästä ajallisuuden ja avaruuden aineellisissa, evolutionaarisissa maailmoissa.

47:3.9

Ensimmäisessä mansiomaailmassa tapahtuvan oleskelun tarkoituksena on kehittää kuolevaiseloonjääneitä vähintään sen verran, että heidän statuksensa on lopulta se, joka on normaaleissa evolutionaarisissa maailmoissa Aatamin jälkeisen tuomiokauden aikana vallitsevin. Mansiomaailman opiskelijat ovat hengellisyyttä ajatellen tietenkin huomattavasti tällaista pelkän inhimillisen kehittymisen tuloksena olevaa tilaa edellä.

47:3.10

Ellei sinua ole määrä viivyttää mansiomaailmassa numero yksi, vaivut edellä mainittujen kymmenen päivän lopulla siirtouneen ja jatkat matkaasi maailmaan numero kaksi, ja joka kymmenes päivä sen jälkeen etenet tällä tavoin, kunnes saavut maailmaan, joka on tehtäväänosoituksesi mukainen.

47:3.11

Ensimmäisen mansiomaailman seitsemän suuremman hallintopiirin keskustan täyttää Morontiaseuralaisten, ylösnousemuskuolevaisille osoitettujen henkilökohtaisten oppaiden, temppeli. Nämä seuralaiset ovat paikallisuniversumin Äiti-Hengen jälkeläisiä, ja heitä on Satanian morontiamaailmoissa useita miljoonia. Ryhmäseuralaisiksi määrättyjen lisäksi joudutte paljonkin tekemisiin tulkkien ja kielenkääntäjien, rakennustenhoitajien ja tutustumisretkien johtajien kanssa. Ja kaikki nämä seuralaiset antautuvat mitä halukkaimmin yhteistyöhön kaikkien niiden kanssa, joiden huolena on morontiaruumiissa olevien mielen ja hengen persoonallisuustekijöiden kehittäminen.

47:3.12

Ensimmäisen mansiomaailman elämänvaiheenne alkaessa osoitetaan yksi Morontiaseuralainen jokaiselle tuhannesta ylösnousemuskuolevaisesta koostuvalle komppanialle, mutta kohtaatte heitä suuremmin joukoin edetessänne seitsemän mansiosfäärin läpi. Nämä kauniit ja monitaitoiset olennot ovat seurallisia tovereita ja lumoavia opastajia. He ovat vapaita seuraamaan yksilöiden ja valikoitujen ryhmien mukana mille tahansa siirtymäkulttuurin sfääreistä näiden satelliittimaailmat mukaan luettuina. He ovat kaikkien ylösnousemuskuolevaisten tutustumisretkien oppaita ja vapaa-ajan kumppaneita. Heitä on usein mukana, kun eloonjääneistä muodostetut ryhmät tekevät määräaikaisia vierailuja Jerusemiin, ja siellä ollessanne voitte minä päivänä hyvänsä mennä järjestelmäpääkaupungin rekisteröintisektoriin ja tavata ylösnousemuskuolevaisia kaikista seitsemästä mansiomaailmasta, sillä he saavat mielensä mukaan matkustaa asuinpaikkojensa ja järjestelmän päämajan väliä.


◄ 47:2
 
47:4 ►