◄ 39:7
Luku 39
39:9 ►

Serafien armeijakunnat

8. Serafien määränpää

39:8.1

Serafit ovat alkujaan paikallisuniversumeista, ja näissä samaisissa synnyinmaailmoissaan jotkut heistä saavuttavat myös palvelunsa määränpään. Vanhempien arkkienkelien avun ja neuvojen turvin jotkut serafit saatetaan korottaa Loistavien Iltatähtien yleviin tehtäviin, kun taas toiset saavuttavat sen aseman ja palvelun, joka kuuluu Iltatähtien tässä yhteydessä paljastamattomille vertaisille. Paikallisuniversumiin rajoittuvan määränpään puitteissa on mahdollista yrittää tehdä vielä muitakin tutkimusretkiä, mutta Serafington pysyy aina kaikkien enkelten ikuisena määränpäänä. Serafingtonissa enkelit ovat Paratiisin ja Jumaluuden saavuttamisen kynnyksellä; se on sfääri, jolta he siirtyvät ajallisesta hoivaamisesta ikuisuuden ylevään palveluun.

39:8.2

Serafien on mahdollista saavuttaa Paratiisi kymmenillä—sadoillakin—tavoilla, mutta tärkeimmät näistä tavoista, siinä mielessä kuin niitä käsitellään näissä kertomuksissa, ovat seuraavat:

39:8.3

1. Pääsy Paratiisin serafiasuinsijoille henkilökohtaisesti se ansaitsemalla siten, että saavuttaa täydellisyyden jonkin erityisalan piirissä, kuten taivaallisena taidetyöntekijänä, teknisenä neuvojana tai taivaallisena kirjurina. Tulemalla paratiisiseuralaiseksi ja tällä tavoin kaiken olevaisen keskuksen saavuttamalla päästä mahdollisesti serafi- tai muihin yhteisöihin kuuluvaksi ikuiseksi hoivaajaksi ja neuvonantajaksi.

39:8.4

2. Tulemalla kutsutuksi Serafingtoniin. Tietyissä olosuhteissa serafeja määrätään korkeuksiin; toisissa tapauksissa enkelit saavuttavat Paratiisin joskus paljon lyhyemmässä ajassa kuin kuolevaiset. Mutta olipa jokin enkelipari kuinka sopiva tahansa, se ei voi omasta aloitteestaan lähteä Serafingtoniin tai muualle. Ketkään muut kuin menestykselliset kohtalonsuojelijat eivät voi olla varmoja etenemisestä Paratiisiin evolutionaarisen ylösnousemuksen asteittain nousevaa tietä. Kaikkien muiden on kärsivällisesti odotettava kolmannen asteen supernafeihin kuuluvien Paratiisin-sanansaattajien saapumista, jotka tuovat mukanaan kutsut saapua korkeuksiin.

39:8.5

3. Saavuttamalla Paratiisi evolutionaarisen kuolevaisen menetelmällä. Verrattomin valinta, jonka serafi voi tehdä ajallisen elämänuran aikana, on valita suojelusenkelin tehtävä, siinä mielessä, että hän näin voi astua lopullisuuteen johtavaan elämänvaiheeseen ja pätevöityä serafipalvelun ikuisille sfääreille annettavaan tehtäväänosoitukseen. Näitä ajallisuuden lasten henkilökohtaisia oppaita kutsutaan kohtalonsuojelijoiksi, mikä merkitsee sitä, että he varjelevat kuolevaisia luotuja jumalallisen päämäärän poluilla, ja että he näin tehdessään määrittävät oman ylevän määränpäänsä.

39:8.6

Kohtalonsuojelijat kootaan kaikkiin eri serafiluokkiin kuuluvien, tähän palveluun pätevöityneiden enkelipersoonallisuuksien riveistä. Kaikille niille eloonjääville kuolevaisille, joiden tulevaisuudenkuvaan kuuluu fuusioituminen Suuntaajaan, määrätään väliaikainen suojelija, ja nämä seuralaiset voidaan kiinnittää palvelemaan heitä pysyvästi, sitten kun eloonjääneet saavuttavat vaadittavan älyllisen ja hengellisen kehityksen. Ennen kuin kuolevaiset taivasmatkalaiset lähtevät mansiomaailmoista, heillä on kaikilla vakinainen serafikumppani. Tätä hoivaavien henkien ryhmää käsitellään Urantiaa koskevien kertomusten yhteydessä.

39:8.7

Enkelien ei ole mahdollista päästä Jumalan luo inhimillisen alkuperän tasolta, sillä heidät on luotu ”hieman teitä korkeammalle”, mutta viisautta osoittaen on järjestetty niin, että vaikkei heidän olekaan mahdollista aloittaa aivan pohjalta, kuolevaisten olemassaolon hengellisiltä alangoilta, he voivat silti mennä alas niiden tykö, jotka todellakin aloittavat pohjalta, ja luotsata tällaiset luodut askel askelelta, maailma maailmalta, Havonan porteille saakka. Kun kuolevaiset taivasmatkalaiset jättävät Uversan aloittaakseen etenemisen Havonan kehillä, nämä pyhiinvaeltajakumppanien lihallisen elämän jälkeen heitä palvelemaan kiinnitetyt suojelijat jättävät heille väliaikaiset jäähyväiset siksi ajaksi, kun he itse matkaavat Serafingtoniin, suuruniversumin enkelien määränpäähän. Siellä nämä suojelijat yrittävät saavuttaa, ja epäilemättä saavuttavatkin, serafisen valon seitsemän kehää.

39:8.8

Monet, mutteivät kaikki, aineellisen elämän aikana kohtalonsuojelijoiksi osoitetut serafit seuraavat kuolevaiskumppaneitaan Havonan kehien läpi, ja tietyt muut serafit kulkevat keskusuniversumin kehien läpi kuolevaisen ylösnousemuksesta täysin eroavalla tavalla. Mutta olipa ylösnousemuksen reitti mikä hyvänsä, kaikki evolutionaariset serafit kulkevat Serafingtonin läpi, ja enemmistö käykin Havonan kehien sijasta läpi juuri tämän kokemuksen.

39:8.9

Serafington on sfääri, jolle enkelit päätyvät, ja heidän pääsynsä tähän maailmaan on melkoisesti erilainen kuin kuolevaispyhiinvaeltajien kokemukset Ascendingtonissa. Enkelit eivät ole ehdottoman varmoja ikuisesta tulevaisuudestaan, ennen kuin he ovat saavuttaneet Serafingtonin. Yhdenkään Serafingtoniin pääsevän enkelin ei tiedetä koskaan joutuneen harhateille. Synti ei milloinkaan saavuta vastakaikua täyttymyksen serafin sydämessä.

39:8.10

Serafingtonin loppututkinnon suorittaneet määrätään erilaisiin tehtäviin: Havona-kehän kokemuksen saaneet kohtalonsuojelijat astuvat tavallisesti Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön. Muut suojelijat, jotka ovat läpäisseet Havonan erotutkintonsa, liittyvät useinkin uudelleen kuolevaiskumppaniensa seuraan Paratiisissa, ja joistakuista tulee kuolevaisfinaliittien ikuisia seuralaisia, kun taas toiset liittyvät erilaisiin ei-kuolevaisten finaliittien yhteisöihin, ja monet otetaan jäseniksi Täyttymyksen Serafikuntaan.


◄ 39:7
 
39:9 ►