◄ 39:6
Luku 39
39:8 ►

Serafien armeijakunnat

7. Tulevaisuuden serafit

39:7.1

Nämä enkelit eivät palvele laajalti muualla kuin Nebadonin vanhemmissa maailmoissa ja edistyneemmillä planeetoilla. Heitä pidetään suurin joukoin reservissä Salvingtonin lähellä sijaitsevissa serafimaailmoissa. Siellä he ovat mukana hankkeissa, jotka liittyvät Nebadonissa joskus koittavaan valon ja elämän aikakauteen. Nämä serafit toimivat kyllä ylösnousemuskuolevaisten elämänuraan liittyvissä tehtävissä, mutta he hoivaavat miltei yksinomaisesti niitä kuolevaisia, jotka jäävät eloon jonkin modifioidun ylösnousemusjärjestelmän kautta.

39:7.2

Koska nämä enkelit eivät tällä hetkellä ole suoranaisesti tekemisissä Urantian eivätkä urantialaisten kanssa, katsomme parhaaksi jättää heidän kiehtovat toimintonsa kuvailematta.


◄ 39:6
 
39:8 ►