◄ 39:5
Luku 39
39:7 ►

Serafien armeijakunnat

6. Siirtymähoivaajat

39:6.1

Siirtymänaikaisen hoivan serafit, kuten heidän nimensäkin antaa aiheen otaksua, palvelevat kaikkialla, missä he voivat auttaa luodun siirtymistä aineellisesta tilasta hengelliseen. Näiden enkeleiden palvelukenttä ulottuu asutuista maailmoista järjestelmäpääkaupunkeihin, mutta ne, jotka ovat tällä haavaa Sataniassa, suuntaavat suurimmat ponnistuksensa eloonjäävien kuolevaisten kouluttamiseen seitsemässä mansiomaailmassa. Tämä hoiva on erilaistunutta sen mukaan, mikä itse kunkin tehtävä on seuraavissa seitsemässä luokassa:

39:6.2

1. Serafievankelistat.

39:6.3

2. Rodullisuudentulkitsijat.

39:6.4

3. Mielensuunnittelijat.

39:6.5

4. Morontianeuvonantajat.

39:6.6

5. Teknikot.

39:6.7

6. Kirjuriopettajat.

39:6.8

7. Hoivaavat reservit.

39:6.9

Saatte tietää lisää näistä siirtymävaiheessa olevien taivasmatkalaisten serafihoivaajista mansiomaailmoja ja morontiaelämää käsittelevien kertomusten yhteydessä.


◄ 39:5
 
39:7 ►