◄ 40:1
Luku 40
40:3 ►

Ylösnousemukselliset Jumalan pojat

2. Ylösnousevat Aineelliset Pojat

40:2.1

Jumalan Aineelliset Pojat luodaan paikallisuniversumissa aivan kuten Melkisedekitkin kumppaneineen, ja heidät luokitellaan kaikki alaslaskeutuviksi Pojiksi. Ja kieltämättä Planetaariset Aatamit, evolutionaaristen maailmojen Aineelliset Pojat ja Tyttäret, ovatkin alaslaskeutuvia Poikia, jotka tulevat synnyinsfääreiltään, paikallisjärjestelmien pääkaupungeista, alas asuttuihin maailmoihin.

40:2.2

Yhteisessä planetaarisessa tehtävässään biologisina kohentajina kaikin puolin onnistuessaan tällaiset Aatami ja Eeva jakavat maailmansa asukkaiden kohtalon. Kun tällainen maailma on asettunut jo pitkälle ehtineisiin valon ja elämän vaiheisiin, kyseisille Aineelliselle Pojalle ja Tyttärelle annetaan lupa vetäytyä kaikista planetaarisista hallintovelvollisuuksista, ja ylhäältä alaspäin suuntautuneelta tutkimusmatkaltaan tällä tavoin vapauduttuaan heillä on lupa merkityttää itsensä paikallisuniversumin rekistereihin täydellistyneiksi Aineellisiksi Pojiksi. Niin ikään silloin kun vakinaisen kansalaisen aseman omaavien Aineellisten Poikien, paikallisjärjestelmien kansalaisten, planetaarinen tehtäväänosoitus tuntuu viipyvän pitkään, he saavat vetäytyä statuksensa mukaisten sfäärien toiminnoista ja samalla tavoin rekisteröityä täydellistyneiksi Aineellisiksi Pojiksi. Tällaisten muodollisuuksien jälkeen nämä tehtävistään vapautetut Aatamit ja Eevat tunnustetaan ylösnousemuksellisiksi Jumalan Pojiksi, ja he saavat aloittaa välittömästi pitkän matkansa kohti Havonaa ja Paratiisia. Ja he lähtevät eteenpäin tarkalleen pisteestä, joka kuvastaa heidän senhetkistä statustaan ja sitä, miten pitkälle he ovat päässeet hengellisyydessä. Ja he suorittavat tämän matkan kuolevaisten ja muiden ylösnousevien Poikien mukana ja jatkavat matkaansa, kunnes ovat löytäneet Jumalan ja saavuttaneet Lopullisuuden Kuolevaisyhteisön Paratiisin Jumaluuksien ikuisessa palvelussa.


◄ 40:1
 
40:3 ►