◄ Luku 51
  Osa 2 ▲
Luku 53 ►
Luku 52

Planetaariset kuolevaisten aikakaudet

Alkukantainen ihminen  •  Planeettaprinssin jälkeinen ihminen  •  Aatamin jälkeinen ihminen  •  Hallinnollisen Pojan jälkeinen ihminen  •  Lahjoittautuneen Pojan jälkeinen ihminen  •  Lahjoittautumisen jälkeinen aikakausi Urantialla  •  Opettaja-Pojan jälkeinen ihminen

SIITÄ hetkestä, jolloin elämä pannaan alulle evolutionaarisella planeetalla siihen, kun se valon ja elämän aikakautena vihdoin puhkeaa kukkaansa, maailman toiminnan näyttämöllä esiintyy ainakin seitsemän inhimillisen elämänmuodon ajanjaksoa. Nämä toinen toistaan seuraavat aikakaudet määräytyvät jumalallisten Poikien planetaaristen tehtäväkäyntien mukaan, ja keskitasoisessa asutussa maailmassa nämä aikakaudet ilmaantuvat seuraavassa järjestyksessä:

52:0.2

1. Planeettaprinssiä edeltävä ihminen.

52:0.3

2. Planeettaprinssin jälkeinen ihminen.

52:0.4

3. Aatamin jälkeinen ihminen.

52:0.5

4. Hallinnollisen Pojan jälkeinen ihminen.

52:0.6

5. Lahjoittautuneen Pojan jälkeinen ihminen.

52:0.7

6. Opettaja-Pojan jälkeinen ihminen.

52:0.8

7. Valon ja elämän aikakausi.

52:0.9

Heti kun avaruuden maailmat ovat fyysisessä mielessä elämälle soveliaita, ne merkitään Elämänkantajien rekisteriin, ja sopivana aikana tällaisille planeetoille lähetetään edellä mainittuja Poikia saattamaan elämä alkuun. Koko sitä vaihetta, joka on elämän alkuunpanon ja ihmisen ilmaantumisen välissä, nimitetään ihmistä edeltäväksi kaudeksi, ja se edeltää tässä kertomuksessa tarkasteltuja, toinen toistaan seuraavia kuolevaisten aikakausia.


 
 
52:1 ►
Urantia-kirja