◄ II Osa 
Etusivu
IV Osa ►  
III Osa

Urantian historia

{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Luku 57 - Urantian alkuperä

1. Andronoverin tähtisumu

2. Ensimmäinen tähtisumuvaihe

3. Toinen tähtisumuvaihe

4. Kolmas ja neljäs vaihe

5. Monmatian—Urantian aurinkokunnan—synty

6. Aurinkokuntavaihe

7. Meteoriajanjakso—Planeetan alkuvaiheen ilmakehä

8. Maankuoren asettuminen—Maanjäristysten aikakausi—Maailman valtameri ja ensimmäinen manner

Luku 58 - Elämän juurruttaminen Urantialle

1. Fyysisen elämän perusedellytykset

2. Urantian ilmakehä

3. Avaruusympäristö

4. Elämän aamunkoiton aikakausi

5. Mantereiden liukuminen

6. Siirtymäkausi

7. Geologinen historiankirja

Luku 59 - Elämän merellisen muodon aikakausi Urantialla

1. Matalien merien varhainen merieliöstö—Trilobiittien aikakausi

2. Ensimmäinen mantereenlaajuisten tulvien vaihe—Selkärangattomien eläinten aikakausi

3. Toinen suuri tulvien vaihe—Korallikausi—Lonkerojalkaisten aikakausi

4. Suuri maankohoamisen vaihe—Maalla elävän kasvikunnan ajanjakso—Kalojen aikakausi

5. Maankuoren siirrosvaihe—Saniaismetsien hiiltymisjakso—Sammakoiden aikakausi

6. Ilmastollinen siirtymävaihe—Siemenkasvien ajanjakso—Biologisten koettelemusten aikakausi

ylös

Luku 60 - Urantia maaeliöstön varhaiskaudella

1. Matelijoiden varhaiskausi

2. Myöhempi matelijoiden aikakausi

3. Liitukausi—Kukkakasvien ajanjakso—Lintujen aikakausi

4. Liitukauden loppu

Luku 61 - Nisäkkäiden aikakausi Urantialla

1. Mannerten uusi kuivanmaan kausi—Varhaisnisäkkäiden aikakausi

2. Viimeisin tulvehtimisvaihe—Pitemmälle edistyneiden nisäkkäiden aikakausi

3. Nykyisten vuorten muodostumisvaihe—Elefantin ja hevosen aikakausi

4. Viimeisin mannerten kohoamisvaihe—Viimeinen suuri nisäkkäiden vaelluskausi

5. Ensimmäinen jääkausi

6. Alkukantainen ihminen jääkaudella

7. Jääkauden jatkuminen

Luku 62 - Alkuihmisen kantarodut

1. Varhaiset puoliapinalajit

2. Ihmisen kantanisäkkäät

3. Välinisäkkäät

4. Kädelliset

5. Ensimmäiset ihmisolennot

6. Ihmismielen evoluutio

7. Urantia tunnustetaan asutuksi maailmaksi

Luku 63 - Ensimmäinen ihmisperhe

1. Andon ja Fonta

2. Kaksosten pakomatka

3. Andonin perhe

4. Andonilaisklaanit

5. Andoniittien hajaantuminen

6. Onagar—ensimmäinen totuuden opettaja

7. Andonin ja Fontan eloonjääminen

Luku 64 - Evolutionaariset värilliset rodut

1. Andonilaiset kanta-asukkaat

2. Foxhallin kansat

3. Badonanin heimot

4. Neandertal-rodut

5. Värillisten rotujen synty

6. Urantian kuusi sangik-rotua

7. Värillisten rotujen levittäytyminen

Luku 65 - Evoluution valvonta

1. Elämänkantajien tehtävät

2. Evoluution sisältämät näköalat

3. Evoluution vaaliminen

4. Uusien urien aukominen Urantialla

5. Elollisuuden kehityksen kohtaamat hankaluudet

6. Elollisuuden kehittämisen menetelmät

7. Mielen kehitystasot

8. Evoluutio ajan ja avaruuden näkökulmasta

Luku 66 - Urantian Planeettaprinssi

1. Prinssi Caligastia

2. Prinssin esikunta

3. Dalamatia—Prinssin kaupunki

4. Caligastian sadan alkuajat

5. Caligastian sadan organisaatio

6. Prinssin hallituskausi

7. Elämä Dalamatiassa

8. Caligastian aiheuttamat onnettomuudet

Luku 67 - Planeetan kapina

1. Caligastian petos

2. Kapinan puhkeaminen

3. Seitsemän ratkaisevaa vuotta

4. Caligastian sata kapinan jälkeen

5. Kapinan välittömät seuraukset

6. Järkkymätön Van

7. Synnin etäisvaikutukset

8. Kapinan ihmissankari

Luku 68 - Sivilisaation sarastus

1. Varjeleva sosiaalistuminen

2. Sosiaaliseen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä

3. Aaveidenpelon sosiaalistava vaikutus

4. Tapasäännösten kehitys

5. Maankäyttötavat—toimeentulokeinot

6. Kulttuurin kehitys

Luku 69 - Ihmisen perusinstituutiot

1. Ihmisen perusinstituutiot

2. Teollisuuden sarastus

3. Työvoiman erikoistuminen

4. Tavaranvaihdon alkuvaiheet

5. Pääoman syntyvaiheet

6. Tulen suhde sivilisaatioon

7. Eläinten hyötykäyttö

8. Orjuus sivilisaatioon vaikuttavana tekijänä

9. Yksityisomaisuus

ylös

Luku 70 - Ihmisperäisen hallitusjärjestelmän kehitys

1. Sodan syntyhistoria

2. Sodan yhteiskunnallinen arvo

3. Ihmisen ensimmäiset yhteenliittymät

4. Sukukunnat ja heimot

5. Hallitusjärjestelmän alkuvaiheet

6. Monarkkinen hallitusmuoto

7. Alkuaikojen klubit ja salaseurat

8. Yhteiskuntaluokat

9. Ihmisoikeudet

10. Oikeuden kehitys

11. Lait ja oikeusistuimet

12. Hallintovallan jako

Luku 71 - Valtion kehittyminen

1. Alkioasteinen valtio

2. Edustuksellisen hallitustavan kehitys

3. Valtiollisuuden ihanteet

4. Edistyvä sivilisaatio

5. Kilpailun kehitys

6. Taloudellisen voiton tavoittelu

7. Opetus

8. Valtiomuodostuman luonne

Luku 72 - Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä

1. Mannerkansakunta

2. Poliittinen järjestelmä

3. Kotielämä

4. Opetusjärjestelmä

5. Tuotantotoiminnan organisaatio

6. Vanhuusvakuutus

7. Verotus

8. Erikoiskorkeakoulut

9. Yleisen äänioikeuden rakenne

10. Menettely rikollisuuden suhteen

11. Sotilaallinen valmius

12. Muut kansakunnat

Luku 73 - Eedenin Puutarha

1. Nodiitit ja amadoniitit

2. Puutarhan suunnittelu

3. Puutarhan sijaintipaikka

4. Puutarhan perustaminen

5. Puutarhakoti

6. Elämänpuu

7. Eedenin kohtalo

Luku 74 - Aatami ja Eeva

1. Aatami ja Eeva Jerusemissa

2. Aatamin ja Eevan saapuminen

3. Aatami ja Eeva tutustuvat planeettaan

4. Ensimmäinen mullistus

5. Aatamin hallinto

6. Aatamin ja Eevan kotielämä

7. Elämä Puutarhassa

8. Luomistaru

Luku 75 - Aatami ja Eeva rikkovat sopimuksensa

1. Urantian ongelma

2. Caligastian salajuoni

3. Eeva joutuu kiusaukseen

4. Rikkomuksen tajuaminen

5. Rikkomuksen jälkivaikutukset

6. Aatami ja Eeva lähtevät puutarhasta

7. Aatamin ja Eevan arvonalennus

8. Niin kutsuttu syntiinlankeemus

Luku 76 - Toinen Puutarha

1. Eedeniläiset saapuvat Mesopotamiaan

2. Kain ja Aabel

3. Elämä Mesopotamiassa

4. Violetti rotu

5. Aatamin ja Eevan kuolema

6. Aatamin ja Eevan eloonjääminen

Luku 77 - Keskiväliolennot

1. Ensiasteiset keskiväliolennot

2. Nodiittirotu

3. Baabelin torni

4. Nodilaiset sivilisaation keskukset

5. Aataminpoika ja Ratta

6. Toisasteiset keskiväliolennot

7. Kapinalliset keskiväliolennot

8. Yhdistyneet keskiväliolennot

9. Urantian vakinaiset kansalaiset

Luku 78 - Violetti rotu Aatamin aikojen jälkeen

1. Rotujen ja kulttuurien levinneisyys

2. Toisen Puutarhan adamiitit

3. Adamiittien ensimmäiset levittäytymiset

4. Andiitit

5. Andiittien vaellukset

6. Andiittien viimeiset hajaantumiset

7. Mesopotamian tulvat

8. Sumerilaiset—andiiteista viimeiset

Luku 79 - Andiittien leviäminen itämaihin

1. Turkestanin andiitit

2. Andiitit valtaavat Intian

3. Dravidain Intia

4. Arjalaiset tunkeutuvat Intiaan

5. Punainen ihminen ja keltainen ihminen

6. Kiinalaisen sivilisaation aamunkoitto

7. Andiitit saapuvat Kiinaan

8. Myöhempi kiinalainen sivistys

ylös

Luku 80 - Andiittien leviäminen länsimaihin

1. Adamiitit saapuvat Eurooppaan

2. Ilmastolliset ja geologiset muutokset

3. Cro-Magnonin sininen ihminen

4. Andiitit tunkeutuvat Eurooppaan

5. Andiitit valloittavat pohjois-Euroopan

6. Andiitit Niilin varsilla

7. Välimeren saarten andiitit

8. Tonavan andoniitit

9. Kolme valkoista rotua

Luku 81 - Nykysivilisaation kehittyminen

1. Sivilisaation kehto

2. Sivilisaation työvälineet

3. Kaupungit, käsiteollisuus ja kauppa

4. Sekoittumarodut

5. Kulttuuriyhteiskunta

6. Sivilisaation ylläpitäminen

Luku 82 - Avioliiton kehitys

1. Pariutumisvaisto

2. Rajoittavat tabut

3. Vanhimmat avioliittoa koskevat tapasäännöt

4. Avioliitto omaisuutta koskevien tapasääntöjen kohteena

5. Endogamia ja eksogamia

6. Rotusekoitukset

Luku 83 - Avioliittoinstituutio

1. Avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona

2. Seurustelu ja kihlautuminen

3. Ostaminen ja myötäjäiset

4. Häämenot

5. Moniavioisuus

6. Varsinainen yksiavioisuus—pariavioliitto

7. Aviosuhteen purkaminen

8. Avioliiton ihannointi

Luku 84 - Avioliitto ja perhe-elämä

1. Alkukantaiset pariliitot

2. Alkuaikojen äitivaltainen perhe

3. Isävaltainen perhe

4. Naisen asema alkuaikojen yhteiskunnassa

5. Nainen kehittyvien tapasääntöjen kohteena

6. Miehen ja naisen välinen kumppanuus

7. Perhe-elämän ihanteet

8. Halujen tyydyttämiseen sisältyvät vaarat

Luku 85 - Palvonnan alkujuuret

1. Kivien- ja mäkienpalvonta

2. Kasvien- ja puidenpalvonta

3. Eläintenpalvonta

4. Luonnon elementtien palvonta

5. Taivaankappaleiden palvonta

6. Ihmisenpalvonta

7. Palvonnan ja viisauden auttajat

Luku 86 - Uskonnon varhaiskehitys

1. Sattuma: hyvä onni ja huono onni

2. Sattuman personoiminen

3. Kuolema—selittämätön

4. Eloonjäämisen käsite

5. Aave-sielun käsite

6. Aavehenkiympäristö

7. Alkukantaisen uskonnon tehtävä

Luku 87 - Aavekultit

1. Aaveidenpelko

2. Vainajahenkien lepyttely

3. Esi-isienpalvonta

4. Hyvät ja pahat henkiaaveet

5. Edistyvä aavekultti

6. Pakottaminen ja poismanaaminen

7. Kultismin luonne

Luku 88 - Fetissit, taikakalut ja magia

1. Usko fetisseihin

2. Fetissin kehittyminen

3. Totemismi

4. Magia

5. Maagiset taikakalut

6. Magian harjoittaminen

Luku 89 - Synti, uhri ja sovitus

1. Tabu

2. Syntikäsite

3. Kieltäymys ja nöyrtyminen

4. Uhraamisen alkujuuret

5. Uhrit ja kannibalismi

6. Ihmisuhriajatuksen kehittyminen

7. Ihmisuhrin muunnelmia

8. Lunastus ja liittosopimukset

9. Uhrit ja sakramentit

10. Synnin anteeksianto

ylös

Luku 90 - Shamanismi—poppamiehet ja papit

1. Ensimmäiset shamaanit—poppamiehet

2. Shamanistiset toiminnot

3. Shamanismin teoria sairaudesta ja kuolemasta

4. Shamaanien harjoittama lääkintätoimi

5. Papit ja rituaalit

Luku 91 - Rukoilun kehityshistoria

1. Alkukantainen rukous

2. Rukoilun kehittyminen

3. Rukous ja toinen minä

4. Eettinen rukoilu

5. Rukouksen sosiaaliset heijastusvaikutukset

6. Rukouksen vaikutuspiiri

7. Mystiikka, hurmio ja henkeytyminen

8. Rukoileminen henkilökohtaisena kokemuksena

9. Tuloksellisen rukoilun ehdot

Luku 92 - Uskonnon myöhempi kehitys

1. Uskonnon evolutionaarinen luonne

2. Uskonto ja tapasäännöt

3. Kehitysuskonnon luonne

4. Lahjaksi annettu ilmoitus

5. Suuret uskonnolliset johtajat

6. Monikoosteiset uskonnot

7. Uskonnon edelleenkehittyminen

Luku 93 - Makiventa Melkisedek

1. Makiventan inkarnoituminen

2. Saalemin viisas

3. Melkisedekin opetukset

4. Saalemin uskonto

5. Abrahamin valitseminen

6. Melkisedekin liittosopimus Abrahamin kanssa

7. Melkisedekin lähetyssaarnaajat

8. Melkisedekin lähtö

9. Melkisedekin lähdön jälkeen

10. Makiventa Melkisedekin nykyinen asema

Luku 94 - Melkisedekin opetusten vaikutus itämailla

1. Saalemin opetukset vedalaisessa Intiassa

2. Brahmalaisuus

3. Brahmalainen filosofia

4. Hindulainen uskonto

5. Kiinassa käyty kamppailu totuuden puolesta

6. Lao-tse ja Konfutse

7. Gautama Siddhartha

8. Buddhalainen usko

9. Buddhalaisuuden leviäminen

10. Tiibetin uskonto

11. Buddhalainen filosofia

12. Buddhalaisuuden jumalakäsitys

Luku 95 - Melkisedekin opetusten vaikutus Levantissa

1. Saalemin uskonto Mesopotamiassa

2. Egyptin varhaisuskonto

3. Moraalikäsitysten kehitys

4. Amenemopen opetukset

5. Ainutlaatuinen Ikhnaton

6. Saalemin opit Iranissa

7. Saalemin opetukset Arabiassa

Luku 96 - Jahve—heprealaisten Jumala

1. Seemiläisten keskuudessa esiintyneet jumaluuskäsitykset

2. Seemiläiset kansat

3. Verraton Mooses

4. Julistustyö Jahven puolesta

5. Mooseksen opetukset

6. Mooseksen kuoleman jälkeen vallinnut jumalakäsitys

7. Psalmit ja Jobin kirja

Luku 97 - Jumalakäsityksen kehitys heprealaisten keskuudessa

1. Samuel—heprealaisprofeetoista ensimmäinen

2. Elia ja Elisa

3. Jahve ja Baal

4. Aamos ja Hoosea

5. Ensimmäinen Jesaja

6. Peloton Jeremia

7. Toinen Jesaja

8. Pyhä ja epäpyhä historiankirjoitus

9. Heprealaisten historiaa

10. Heprealainen uskonto

Luku 98 - Melkisedekin opetusten vaikutus länsimaissa

1. Saalemin uskonto kreikkalaisten keskuudessa

2. Kreikkalainen filosofinen ajattelu

3. Melkisedekin opetukset Roomassa

4. Mysteerikultit

5. Mitrakultti

6. Mitralaisuus ja kristinusko

7. Kristinusko

Luku 99 - Uskontoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset

1. Uskonto ja yhteiskunnallinen uudistustyö

2. Institutionaalisen uskonnon heikkous

3. Uskonto ja uskonnonharjoittaja

4. Siirtymävaiheen vaikeudet

5. Uskonnon sosiaaliset aspektit

6. Institutionaalinen uskonto

7. Uskonnon anti

ylös

Luku 100 - Uskonto ihmisen kokemuksessa

1. Uskonnollinen kasvu

2. Hengellinen kasvu

3. Käsitykset korkeimmasta arvosta

4. Kasvun ongelmat

5. Kääntymys ja mystiikka

6. Uskonnollisen elämän tunnusmerkit

7. Uskonnollisen elämäntavan korkein ilmenemä

Luku 101 - Uskonnon todellinen luonne

1. Aito uskonto

2. Uskonnon tosiasia

3. Uskonnon tunnusmerkit

4. Ilmoitusta koskevat rajoitukset

5. Ilmoituksen avartama uskonto

6. Edistyvä uskonnollinen kokemus

7. Omakohtainen uskontofilosofia

8. Usko ja uskomus

9. Uskonto ja moraali

10. Uskonto ihmisen vapauttajana

Luku 102 - Uskonnollisen uskon perustukset

1. Uskon tuottamat vakuuttuneisuudet

2. Uskonto ja reaalisuus

3. Tieto, viisaus ja ymmärrys

4. Kokemuksen tosiasia

5. Tavoitteellisen potentiaalin ylivalta

6. Uskonnollisen uskon varmuus

7. Jumalallisen epäilyksettömyys

8. Uskonnon todisteet

Luku 103 - Uskonnollisen kokemuksen todellisuus

1. Uskonnonfilosofia

2. Uskonto ja yksilö

3. Uskonto ja ihmissuku

4. Hengellinen uskonyhteys

5. Ihanteiden alkuperä

6. Filosofinen koordinaatio

7. Tiede ja uskonto

8. Filosofia ja uskonto

9. Uskonnon sisin olemus

Luku 104 - Kolminaisuuskäsityksen kasvu

1. Urantialaiset kolminaisuuskäsitykset

2. Kolminaisuuden ykseys ja Jumaluuden monikollisuus

3. Kolminaisuudet ja kolmiyhteydet

4. Seitsemän kolmiyhteyttä

5. Kolmiudet

Luku 105 - Jumaluus ja todellisuus

1. Filosofinen ”MINÄ OLEN” -käsite

2. ”MINÄ OLEN” kolmiyhteisenä ja seitsenkertaisena

3. Infiniittisyyden seitsemän Absoluuttia

4. Ykseys, kaksinaisuus ja kolmiyhteys

5. Finiittisen todellisuuden esiintuonti

6. Finiittisen todellisuuden seurausilmiöt

7. Transsendentaalien olevaistuminen

Luku 106 - Todellisuuden universumitasot

1. Ensiasteinen finiittisten funktionaalien yhteenliittymä

2. Toisasteinen, korkeinta finiittistä edustava integraatio

3. Transsendentaalinen todellisuusyhteenliittymä

4. Perimmäinen, neljännen asteen integroituma

5. Ko-absoluuttinen eli viidennen vaiheen yhteenliittymä

6. Absoluuttinen eli kuudennen vaiheen integroituma

7. Päämäärän lopullisuus

8. Kolminaisuuksien kolminaisuus

9. Eksistentiaalinen infiniittinen yhdistyminen

Luku 107 - Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus

1. Ajatuksensuuntaajien alkuperä

2. Suuntaajien luokitus

3. Suuntaajien Diviningtonin koti

4. Suuntaajien olemus ja läsnäolo

5. Suuntaajien mielellisyys

6. Puhtaasti hengiksi ymmärretyt suuntaajat

7. Suuntaajat ja persoonallisuus

Luku 108 - Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta

1. Valinta ja tehtäväänosoittaminen

2. Suuntaajan ihmismielessäasumisen edellytykset

3. Organisaatio ja hallinto

4. Suhde muihin hengellisiin influensseihin

5. Suuntaajan tehtävä

6. Jumala ihmisessä

Luku 109 - Suuntaajien suhde universumin luotuihin

1. Suuntaajien kehittyminen

2. Omatoimiset Suuntaajat

3. Suuntaajien suhde eri kuolevaistyyppeihin

4. Suuntaajat ja ihmispersoonallisuus

5. Suuntaajan ihmismielessäasumista haittaavat tekijät

6. Todellisten arvojen häviämättömyys

7. Personoitujen Suuntaajien kohtalo

ylös

Luku 110 - Suuntaajien suhde yksittäisiin kuolevaisiin

1. Asuminen kuolevaisen mielessä

2. Suuntaajat ja ihmistahto

3. Yhteistyö Suuntaajan kanssa

4. Suuntaajan työskentely mielessä

5. Erheellisiä käsityksiä Suuntaajan opastuksesta

6. Seitsemän psyykkistä kehää

7. Kuolemattomuuden saavuttaminen

Luku 111 - Suuntaaja ja sielu

1. Valinnat tehdään mielen areenalla

2. Sielun olemus

3. Kehittyvä sielu

4. Sisäinen elämä

5. Valinnan pyhittäminen

6. Ihmisen paradoksi

7. Suuntaajan ongelma

Luku 112 - Persoonallisuuden eloonjääminen

1. Persoonallisuus ja todellisuus

2. Minä

3. Kuolemaksi kutsuttu ilmiö

4. Suuntaajat kuoleman jälkeen

5. Ihmisminän eloonjääminen

6. Morontiaminä

7. Suuntaajafuusio

Luku 113 - Kohtalonsuojelijaserafit

1. Suojelusenkelit

2. Kohtalonsuojelijat

3. Suhde muihin henki-influensseihin

4. Serafien toimipiirit

5. Kuolevaisiin kohdistuva serafihoiva

6. Suojelusenkelit kuoleman jälkeen

7. Serafit ja ylösnousemuksellisena elettävä elämänvaihe

Luku 114 - Serafien planetaarinen hallitus

1. Urantian hallitsijanvalta

2. Planetaaristen valvojain lautakunta

3. Residentti kenraalikuvernööri

4. Kaikkein Korkein tarkkailija

5. Planeetan hallitus

6. Planetaariseen valvontaan kuuluvat mestariserafit

7. Kohtalon varajoukko

Luku 115 - Korkein Olento

1. Käsitepuitteiden suhteellisuus

2. Korkeimmuuden absluuttinen perusta

3. Alkuperäinen, aktuaalinen ja potentiaalinen

4. Korkeimman todellisuuden lähteet

5. Korkeimman suhde Paratiisin-Kolminaisuuteen

6. Korkeimman suhde kolmiuksiin

7. Korkeimman olemus

Luku 116 - Kaikkivaltias Korkein

1. Korkein mieli

2. Kaikkivaltias ja Seitsenkertainen Jumala

3. Kaikkivaltias ja Paratiisin-Jumaluus

4. Kaikkivaltias ja Korkeimmat Luojat

5. Kaikkivaltias ja Seitsenkertaiset Valvojat

6. Hengen valta-asema

7. Suuruniversumi on elävä organismi

Luku 117 - Korkein Jumala

1. Korkeimman Olennon olemus

2. Evolutionaarisen kasvun lähde

3. Korkeimman merkitys universumien luoduille

4. Finiittinen Jumala

5. Luomistuloksen ylisielu

6. Korkeimman tavoitteleminen

7. Korkeimman tulevaisuus

Luku 118 - Korkein ja Perimmäinen—ajallisuus ja avaruus

1. Ajallisuus ja ikuisuus

2. Omnipresenssi ja ubikviteetti

3. Ajallis-avaruudelliset yhteydet

4. Ensisijainen ja toissijainen kausaatio

5. Kaikkivoipaisuus ja mahdollisenmyötäisyys

6. Kaikkivoipaisuus ja kaikentekevyys

7. Kaikentietävyys ja predestinaatio

8. Valvonta ja ylivalvonta

9. Maailmankaikkeuden mekanismit

10. Kaitselmustoiminnot

Luku 119 - Kristus Mikaelin lahjoittautumiset

1. Ensimmäinen lahjoittautuminen

2. Toinen lahjoittautuminen

3. Kolmas lahjoittautuminen

4. Neljäs lahjoittautuminen

5. Viides lahjoittautuminen

6. Kuudes lahjoittautuminen

7. Seitsemäs ja viimeinen lahjoittautuminen

8. Mikaelin asema lahjoittautumisten jälkeen

  ◄ II Osa 
Ylös
IV Osa ►  
{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }