◄ III Osa
 
Etusivu   
IV Osa

Jeesuksen elämä ja opetukset

{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Luku 120 - Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla

1. Seitsemäs lahjoittautumistoimeksianto

2. Lahjoittautumista koskevat rajoitukset

3. Muita ohjeita ja neuvoja

4. Ruumiillistus—kahdesta tehdään yksi

Luku 121 - Mikaelin lahjoittautumisen aikaiset olot

1. Länsimaat ensimmäisellä vuosisadalla jKr

2. Juutalaiset

3. Tilanne ei-juutalaisten keskuudessa

4. Ei-juutalainen filosofia

5. Ei-juutalaiset uskonnot

6. Heprealainen uskonto

7. Juutalaiset ja ei-juutalaiset

8. Aikaisemmin laaditut kirjalliset esitykset

Luku 122 - Jeesuksen syntymä ja vauvaikä

1. Joosef ja Maria

2. Gabriel ilmestyy Elisabetille

3. Gabrielin ilmoitus Marialle

4. Joosefin uni

5. Jeesuksen maiset vanhemmat

6. Nasaretin-koti

7. Matka Beetlehemiin

8. Jeesuksen syntymä

9. Jeesus viedään temppeliin

10. Herodes ryhtyy toimenpiteisiin

Luku 123 - Jeesuksen varhaislapsuus

1. Paluu Nasaretiin

2. Viides vuosi (2 eKr)

3. Kuudennen vuoden tapahtumat (1 eKr)

4. Seitsemäs vuosi (1 jKr)

5. Kouluvuodet Nasaretissa

6. Hänen kahdeksas vuotensa (2 jKr)

Luku 124 - Jeesuksen myöhempi lapsuusikä

1. Jeesuksen yhdeksäs vuosi (3 jKr)

2. Kymmenes vuosi (4 jKr)

3. Yhdestoista vuosi (5 jKr)

4. Kahdestoista vuosi (6 jKr)

5. Hänen kolmastoista vuotensa (7 jKr)

6. Matka Jerusalemiin

Luku 125 - Jeesus Jerusalemissa

1. Jeesus tutustuu temppeliin

2. Jeesus ja pääsiäinen

3. Joosefin ja Marian lähtö

4. Ensimmäinen ja toinen päivä temppelissä

5. Kolmas päivä temppelissä

6. Neljäs päivä temppelissä

Luku 126 - Kaksi ratkaisevan tärkeää vuotta

1. Hänen neljästoista vuotensa (8 jKr)

2. Joosefin kuolema

3. Viidestoista vuosi (9 jKr)

4. Ensimmäinen saarna synagogassa

5. Kamppailu rahahuolien kanssa

Luku 127 - Nuoruusvuodet

1. Kuudestoista vuosi (10 jKr)

2. Seitsemästoista vuosi (11 jKr)

3. Kahdeksastoista vuosi (12 jKr)

4. Yhdeksästoista vuosi (13 jKr)

5. Esran tytär Rebekka

6. Hänen kahdeskymmenes vuotensa (14 jKr)

Luku 128 - Jeesuksen varhaismiehuus

1. Kahdeskymmenesyhdes vuosi (15 jKr)

2. Kahdeskymmeneskahdes vuosi (16 jKr)

3. Kahdeskymmeneskolmas vuosi (17 jKr)

4. Damaskuksen välinäytös

5. Kahdeskymmenesneljäs vuosi (18 jKr)

6. Kahdeskymmenesviides vuosi (19 jKr)

7. Kahdeskymmeneskuudes vuosi (20 jKr)

Luku 129 - Jeesuksen aikuisiän loppupuoli

1. Kahdeskymmenesseitsemäs vuosi (21 jKr)

2. Kahdeskymmeneskahdeksas vuosi (22 jKr)

3. Kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi (23 jKr)

4. Jeesus ihmisenä

ylös

Luku 130 - Matkalla Roomaan

1. Joppassa—keskustelu Joonasta

2. Kesareassa

3. Aleksandriassa

4. Luento todellisuudesta

5. Kreetan saarella

6. Nuori pelokas mies

7. Karthagossa—luento ajasta ja avaruudesta

8. Matkalla Napoliin ja Roomaan

Luku 131 - Maailman uskonnot

1. Kyyninen koulukunta

2. Juudaismi

3. Buddhalaisuus

4. Hindulaisuus

5. Zarathustralaisuus

6. Sudualaisuus (jainismi)

7. Shinto

8. Taolaisuus

9. Konfutselaisuus

10. ”Meidän uskontomme”

Luku 132 - Roomassa vietetty aika

1. Todelliset arvot

2. Hyvä ja paha

3. Totuus ja usko

4. Henkilökohtainen hoiva

5. Jeesuksen neuvot rikkaalle miehelle

6. Sosiaalinen hoiva

7. Retkiä rooman ympäristöön

Luku 133 - Paluu Roomasta

1. Armo ja oikeudenmukaisuus

2. Laivaannousu Tarentumissa

3. Korintissa

4. Henkilökohtainen työ Korintissa

5. Ateenassa—luento tieteestä

6. Efesoksessa—luento sielusta

7. Kyproksella-oleskelu—luento mielestä

8. Antiokiassa

9. Kaksoisvirranmaassa

Luku 134 - Siirtymäkauden vuodet

1. Kolmaskymmenes vuosi (24 jKr)

2. Karavaanimatka Kaspianmerelle

3. Urmia-luennot

4. Suvereenisuus—jumalallinen ja ihmisperäinen

5. Poliittinen suvereenisuus

6. Laillisuus, vapaus ja suvereenisuus

7. Kolmaskymmenesyhdes vuosi (25 jKr)

8. Oleskelu Hermonvuorella

9. Odotuksen aika

Luku 135 - Johannes Kastaja

1. Johanneksesta tulee nasiiri

2. Sakariaan kuolema

3. Lammaspaimenen elämää

4. Elisabetin kuolema

5. Jumalan valtakunta

6. Johannes ryhtyy saarnaamaan

7. Johannes taivaltaa pohjoiseen

8. Jeesuksen ja Johanneksen kohtaaminen

9. Neljäkymmentä saarnapäivää

10. Johannes taivaltaa etelään

11. Johannes vankilassa

12. Johannes Kastajan kuolema

Luku 136 - Kaste ja ne neljäkymmentä päivää

1. Käsitykset odotetusta Messiaasta

2. Jeesuksen kaste

3. Ne neljäkymmentä päivää

4. Suunnitelmat julkista toimintaa varten

5. Ensimmäinen suuri päätös

6. Toinen päätös

7. Kolmas päätös

8. Neljäs päätös

9. Viides päätös

10. Kuudes päätös

Luku 137 - Odottelua Galileassa

1. Ensimmäisten neljän apostolin valitseminen

2. Filippuksen ja Natanaelin valitseminen

3. Kapernaumissa-käynti

4. Kaanan häät

5. Jeesus palaa Kapernaumiin

6. Sapattipäivän tapahtumat

7. Neljä kuukautta harjoitusta

8. Saarna valtakunnasta

Luku 138 - Valtakunnan sanansaattajain kouluttaminen

1. Lopulliset ohjeet

2. Kuuden apostolin valitseminen

3. Matteuksen ja Simonin kutsuminen

4. Kaksosten kutsuminen

5. Tuomaksen ja Juudaksen kutsuminen

6. Viikko teho-opetusta

7. Taas uusi pettymys

8. Kahdentoista apostolin ensimmäinen tehtävä

9. Viiden kuukauden koettelu

10. Kahdentoista apostolin organisaatio

Luku 139 - Kaksitoista apostolia

1. Andreas, ensiksi valittu

2. Simon Pietari

3. Jaakob Sebedeus

4. Johannes Sebedeus

5. Filippus Utelias

6. Rehellinen Natanael

7. Matteus Leevi

8. Tuomas Didymus

9. ja 10. Jaakob ja Juudas Alfeus

11. Simon Selootti

12. Juudas Iskariot

ylös

Luku 140 - Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen

1. Alustavat ohjeet

2. Virkaanasettaminen

3. Virkaanasettajaissaarna

4. Olette maan suola

5. Isällinen ja veljellinen rakkaus

6. Virkaanasettajaispäivän ilta

7. Virkaanasettajaisten jälkeinen viikko

8. Torstai-iltapäivä järvellä

9. Vihkimispäivä

10. Vihkimisen jälkeinen ilta

Luku 141 - Julkisen toiminnan alku

1. Lähtö Galileasta

2. Jumalan laki ja Isän tahto

3. Oleskelu Amathuksessa

4. Opetus Isästä

5. Hengellinen yhtenäisyys

6. Viimeinen viikko Amathuksessa

7. Jordanin vastarannan Betaniassa

8. Toiminta Jerikossa

9. Lähtö Jerusalemiin

Luku 142 - Pääsiäinen Jerusalemissa

1. Opetusta temppelissä

2. Jumalan viha

3. Jumalakäsitys

4. Flavius ja Kreikan kulttuuri

5. Luento vakuuttuneisuudesta

6. Keskustelu Nikodemuksen kanssa

7. Oppitunti perheestä

8. Etelä-Juudeassa

Luku 143 - Matka Samarian halki

1. Sananjulistusta Arkelaiksessa

2. Oppitunti itsehillinnästä

3. Ajanviettoa ja rentoutumista

4. Juutalaiset ja samarialaiset

5. Syykarilaisnainen

6. Samarian uskonnollinen herääminen

7. Opetukset rukoilemisesta ja palvonnasta

Luku 144 - Gilboalla ja Dekapoliissa

1. Gilboan leiri

2. Luento rukouksesta

3. Uskovan rukous

4. Lisää rukoilemisesta

5. Muita rukouskaavoja

6. Neuvottelu Johanneksen apostolien kanssa

7. Dekapoliin kaupungeissa

8. Leirissä Pellan lähistöllä

9. Johannes Kastajan kuolema

Luku 145 - Neljä vaiheikasta päivää Kapernaumissa

1. Kalansaalis

2. Iltapäivä synagogassa

3. Parantaminen auringonlaskun aikaan

4. Saman päivän iltana

5. Varhain sunnuntaiaamuna

Luku 146 - Ensimmäinen Galilean-saarnamatka

1. Sananjulistusta Rimmonissa

2. Jotapatassa

3. Pysähdys Raamassa

4. Jireonissa esitetty evankeliumi

5. Toistamiseen Kaanassa

6. Nain ja lesken poika

7. Eendorissa

Luku 147 - Pistäytyminen Jerusalemissa

1. Sadanpäämiehen palvelija

2. Matka Jerusalemiin

3. Beethesdan lammen äärellä

4. Elämänohje

5. Käynti fariseus Simonin luona

6. Paluu Kapernaumiin

7. Jälleen Kapernaumissa

8. Hengellisen hyvyyden juhla

Luku 148 - Evankelistojen koulutusta Beetsaidassa

1. Uusi profeettakoulu

2. Beetsaidan sairaala

3. Isän asioiden toimittaminen

4. Pahuus, synti ja paatuneisuus

5. Kärsimisen tarkoitus

6. Kärsimisen väärinkäsittäminen—Luento Jobista

7. Mies, jonka käsi oli kuivettunut

8. Viimeinen Beetsaidassa vietetty viikko

9. Halvaantuneen parantaminen

Luku 149 - Toinen saarnamatka

1. Jeesuksen laajalle kiirinyt maine

2. Kansan suhtautuminen

3. Uskonnollisten johtajien vihamielisyys

4. Saarnamatkan edistyminen

5. Oppitunti tyytyväisyydestä

6. ”Herran pelko”

7. Paluu Beetsaidaan

ylös

Luku 150 - Kolmas saarnamatka

1. Naisten evankelistaryhmä

2. Pysähdys Magdalassa

3. Sapatti Tiberiaassa

4. Apostolit lähetetään taipaleelle kaksittain

5. Mitä minun tulee tehdä pelastuakseni?

6. Iltaoppitunnit

7. Nasaretissa-oleskelu

8. Sapattipalvelus

9. Nasaret hylkää Jeesuksen

Luku 151 - Odottelua ja opetusta järvenrannalla

1. Kylväjävertaus

2. Vertauksen tulkinta

3. Lisää vertauksista

4. Lisää järvenrannalla esitettyjä vertauksia

5. Käynti Heresassa

6. Heresan mielipuoli

Luku 152 - Kapernaumin kriisiin johtaneet tapahtumat

1. Jairuksen talossa

2. Viidentuhannen henkilön ruokkiminen

3. Kuninkaantekijäiset

4. Simon Pietarin öinen näky

5. Jälleen Beetsaidassa

6. Gennesaretissa

7. Jerusalemissa

Luku 153 - Kapernaumin kriisi

1. Näyttämön valmistaminen

2. Käänteentekevä saarna

3. Jälkikokous

4. Viimeiset synagogassa lausutut sanat

5. Lauantai-ilta

Luku 154 - Viimeiset Kapernaumissa vietetyt päivät

1. Neuvonpitojen viikko

2. Lepoviikko

3. Toinen Tiberiaassa käyty neuvottelu

4. Lauantai-ilta Kapernaumissa

5. Vaiheikas sunnuntaiaamu

6. Jeesuksen perhe saapuu

7. Pikainen pako

Luku 155 - Pakomatka pohjois-Galilean halki

1. Miksi pakanat pauhaavat?

2. Evankelistat Horasinissa

3. Filippuksen Kesareassa

4. Matkalla Foinikiaan

5. Luento aidosta uskonnosta

6. Toinen luento uskonnosta

Luku 156 - Oleskelu Tyyrossa ja Siidonissa

1. Syyrialaisnainen

2. Opetusta Siidonissa

3. Matka merenrannikkoa pohjoiseen

4. Tyyrossa

5. Jeesus opettaa Tyyrossa

6. Paluu Foinikiasta

Luku 157 - Filippuksen Kesareassa

1. Temppeliveronkantaja

2. Juliaksen Beetsaidassa

3. Pietarin tunnustus

4. Keskustelu valtakunnasta

5. Uusi käsitys

6. Seuraavana iltapäivänä

7. Andreaksen neuvonpito

Luku 158 - Kirkastusvuori

1. Kirkastus

2. Laskeutuminen vuorelta

3. Kirkastuksen merkitys

4. Kaatumatautinen poika

5. Jeesus parantaa pojan

6. Celsuksen puutarhassa

7. Pietarin vastalause

8. Pietarin talossa

Luku 159 - Kiertomatka Dekapoliissa

1. Saarna anteeksiantamisesta

2. Outo saarnamies

3. Opastusta opettajille ja uskoville

4. Keskustelu Natanaelin kanssa

5. Jeesuksen uskonnon positiivinen luonne

6. Paluu Magadaniin

ylös

Luku 160 - Rodan Aleksandrialainen

1. Rodanin kreikkalainen filosofia

2. Elämisen taito

3. Kypsyyden houkuttimet

4. Kypsyydestä kertova tasapainoisuus

5. Ihanneuskonto

Luku 161 - Jatkokeskustelut Rodanin kanssa

1. Onko Jumala persoonallinen?

2. Jeesuksen jumalallinen olemus

3. Jeesuksen inhimillinen ja jumalallinen mieli

Luku 162 - Lehtimajanjuhla

1. Jerusalemin-vierailun vaarat

2. Ensimmäinen temppelipuhe

3. Aviorikoksesta yllätetty nainen

4. Lehtimajanjuhla

5. Saarna maailman valosta

6. Puhe elämän vedestä

7. Puhe hengellisestä vapaudesta

8. Keskustelu martan ja marian kanssa

9. Abnerin luona Beetlehemissä

Luku 163 - Seitsemänkymmenen opettajan virkaanasettajaiset Magadanissa

1. Seitsemänkymmenen virkaanasettaminen

2. Rikas nuorukainen ja muita henkilöitä

3. Keskustelu varallisuudesta

4. Jäähyväiset seitsemällekymmenelle

5. Leiri siirretään Pellaan

6. Seitsemänkymmenen paluu

7. Valmistelut viimeistä lähetysretkeä varten

Luku 164 - Temppelin vihkimisen muistojuhla

1. Kertomus laupiaasta samarialaisesta

2. Jerusalemissa

3. Sokean kerjäläisen parantaminen

4. Joosia sanhedrinin kuultavana

5. Opetusta Salomon pylväikössä

Luku 165 - Perean-lähetysretki alkaa

1. Pellan leirillä

2. Saarna hyvästä paimenesta

3. Sapattisaarna Pellassa

4. Perinnön jakaminen

5. Apostoleille pidetyt puheet varallisuudesta

6. Vastaus Pietarin kysymykseen

Luku 166 - Viimeinen käynti pohjois-Pereassa

1. Fariseukset Ragabassa

2. Kymmenen lepratautista

3. Saarna Gerasassa

4. Opetus onnettomuuksista

5. Filadelfian seurakunta

Luku 167 - Käynti Filadelfiassa

1. Aamiainen fariseusten seurassa

2. Vertaus suurista illallisista

3. Nainen, jota vaivasi voimattomuuden henki

4. Viesti Betaniasta

5. Matkalla Betaniaan

6. Pikkulasten siunaaminen

7. Keskustelu enkeleistä

Luku 168 - Lasaruksen kuolleistaherättäminen

1. Lasaruksen haudalla

2. Lasaruksen kuolleistaherääminen

3. Sanhedrinin kokous

4. Vastaus rukoukseen

5. Miten Lasaruksen kävi

Luku 169 - Viimeinen opetuskerta Pellassa

1. Vertaus hukkaan joutuneesta pojasta

2. Vertaus nokkelasta taloudenhoitajasta

3. Rikas mies ja kerjäläinen

4. Isä ja hänen valtakuntansa

ylös

Luku 170 - Taivaan valtakunta

1. Käsityksiä taivaan valtakunnasta

2. Jeesuksen käsitys valtakunnasta

3. Suhteessa vanhurskauteen

4. Jeesuksen opetus valtakunnasta

5. Myöhempiä ideoita valtakunnasta

Luku 171 - Matkalla Jerusalemiin

1. Pellasta-lähtö

2. Kustannusten laskemisesta

3. Perean-kiertomatka

4. Jeesus opettaa Liviaassa

5. Jerikon sokea mies

6. Vierailu Sakkeuksen luokse

7. ”Kun Jeesus kulki ohi”

8. Vertaus leivisköistä

Luku 172 - Jerusalemiin-meno

1. Sapatti Betaniassa

2. Sunnuntaiaamu apostolien seurassa

3. Lähtö Jerusalemiin

4. Seurustelua temppelin liepeillä

5. Apostolien suhtautuminen

Luku 173 - Maanantai Jerusalemissa

1. Temppelin puhdistaminen

2. Mestarin auktoriteetti asetetaan kyseenalaiseksi

3. Vertaus kahdesta pojasta

4. Vertaus poissa olevasta isännästä

5. Vertaus hääjuhlasta

Luku 174 - Tiistaiaamu temppelissä

1. Jumalallinen anteeksiantamus

2. Juutalaisten vallanpitäjien esittämiä kysymyksiä

3. Saddukeukset ja kuolleistaherääminen

4. Suuri käsky

5. Tiedonjanoiset kreikkalaiset

Luku 175 - Viimeinen temppelipuhe

1. Puhe

2. Yksittäisten juutalaisten asema

3. Sanhedrinin kohtalokas kokous

4. Tilanne Jerusalemissa

Luku 176 - Tiistai-ilta Öljymäellä

1. Jerusalemin hävitys

2. Mestarin toinen tuleminen

3. Myöhemmin leirissä käyty keskustelu

4. Mikaelin paluu

Luku 177 - Keskiviikko—lepopäivä

1. Yhdessä Jumalan kanssa vietetty päivä

2. Lapsuudenaikaista kotielämää

3. Päivä leirillä

4. Juudas ja pääpapit

5. Viimeinen seurustelutuokio

Luku 178 - Viimeinen leirillä vietetty päivä

1. Puhe poikaudesta ja kansalaisuudesta

2. Keskipäivän ateriahetken jälkeen

3. Matkalla ehtoolliselle

Luku 179 - Viimeinen ehtoollinen

1. Etusijan tavoittelua

2. Ehtoollinen alkaa

3. Apostolien jalkojen peseminen

4. Viimeiset sanat kavaltajalle

5. Muistoehtoollisen asettaminen

ylös

Luku 180 - Jäähyväispuhe

1. Uusi käsky

2. Viinipuu ja sen oksat

3. Maailman vihamielisyys

4. Luvattu auttaja

5. Totuuden Henki

6. Lähdön välttämättömyys

Luku 181 - Viimeiset kehotukset ja varoitukset

1. Viimeiset lohdutuksen sanat

2. Henkilökohtaiset jäähyväiskehotukset

Luku 182 - Getsemanessa

1. Viimeinen yhteisrukous

2. Viimeinen kavallusta edeltänyt tunti

3. Yksikseen getsemanessa

Luku 183 - Jeesus kavalletaan ja pidätetään

1. Isän tahto

2. Juudaksen puuhat kaupungissa

3. Mestari pidätetään

4. Oliivinpuristamolla käyty keskustelu

5. Matkalla ylipapin palatsiin

Luku 184 - Sanhedrinin oikeusistuimen edessä

1. Hannaan suorittama kuulustelu

2. Mitä Pietari teki pihalla

3. Sanhedristien oikeusistuimen edessä

4. Nöyryytyksen tunti

5. Oikeusistuimen toinen kokous

Luku 185 - Oikeuskäsittely Pilatuksen edessä

1. Pontius Pilatus

2. Jeesus astuu Pilatuksen eteen

3. Pilatuksen toimeenpanema yksityinen kuulustelu

4. Jeesus Herodeksen edessä

5. Jeesus palaa Pilatuksen luokse

6. Pilatuksen viimeinen vetoomus

7. Viimeinen keskustelu Pilatuksen kanssa

8. Pilatuksen traaginen antautuminen

Luku 186 - Hetkeä ennen ristiinnaulitsemista

1. Juudas Iskariot tiensä päässä

2. Mestarin suhtautuminen

3. Luotettava Daavid Sebedeus

4. Ristiinnaulitsemisen valmistelu

5. Jeesuksen kuoleman ja pääsiäisen välinen yhteys

Luku 187 - Ristiinnaulitseminen

1. Meno Golgatalle

2. Ristiinnaulitseminen

3. Ristilläolon näkijät

4. Ristillä riippuva varas

5. Viimeinen tunti ristillä

6. Ristilläolon jälkeen

Luku 188 - Haudassaolon aika

1. Jeesuksen hautaus

2. Haudan vartiointi

3. Sapatinpäivän tapahtumat

4. Ristinkuoleman merkitys

5. Ristin antamat opetukset

Luku 189 - Kuolleistanousu

1. Morontiasiirtymävaihe

2. Jeesuksen aineellinen ruumis

3. Tuomiokautinen kuolleistanousu

4. Hautakammio havaitaan tyhjäksi

5. Pietari ja Johannes haudalla

ylös

Luku 190 - Jeesuksen morontiailmestymiset

1. Kuolleistanousun airuet

2. Jeesuksen ilmestyminen Betaniassa

3. Joosefin kodissa

4. Ilmestyminen kreikkalaisille

5. Kävelymatka kahden veljeksen kanssa

Luku 191 - Ilmestymiset apostoleille ja muille johtohenkilöille

1. Ilmestyminen Pietarille

2. Ensimmäinen ilmestyminen apostoleille

3. Morontialuotujen seurassa

4. Kymmenes ilmestyminen (Filadelfiassa)

5. Toinen ilmestyminen apostoleille

6. Ilmestyminen Aleksandriassa

Luku 192 - Ilmestymiset Galileassa

1. Ilmestyminen järven rannalla

2. Apostolien kanssa kaksittain käydyt keskustelut

3. Virkaanasettajaisvuorella

4. Kokoontuminen järven rannalla

Luku 193 - Viimeiset ilmestymiset ja taivaaseenastuminen

1. Ilmestyminen Syykarissa

2. Ilmestyminen Foinikiassa

3. Viimeinen ilmestyminen Jerusalemissa

4. Syyt Juudaksen suistumiseen

5. Mestarin taivaaseenastuminen

6. Pietari kutsuu koolle kokouksen

Luku 194 - Totuuden Hengen lahjoittaminen

1. Helluntaisaarna

2. Helluntain merkitys

3. Mitä Helluntaina tapahtui

4. Kristillisen kirkon alkuvaiheet

Luku 195 - Helluntain jälkeen

1. Kreikkalaisten vaikutus

2. Roomalainen vaikutus

3. Rooman valtakunnan alaisuudessa

4. Euroopan pimeät vuosisadat

5. Nykyajan ongelma

6. Materialismi

7. Materialismin haavoittuvuus

8. Sekulaari totalitarianismi

9. Kristinuskon ongelma

10. Tulevaisuus

Luku 196 - Jeesuksen usko

1. Jeesus ihmisenä

2. Jeesuksen uskonto

3. Uskonnon korkeimmuus

  ◄ III Osa
Ylös
Etusivu   
{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }