Etusivu
 
II Osa ►  
I Osa

Keskusuniversumi ja superuniversumit

{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Esipuhe

I. Jumaluus ja jumalallisuus

II. Jumala

III. Ensimmäinen Lähde ja Keskus

IV. Universumitodellisuus

V. Persoonalliset todellisuuskohteet

VI. Energia ja malli

VII. Korkein Olento

VIII. Seitsenkertainen Jumala

IX. Perimmäinen Jumala

X. Absoluuttinen Jumala

XI. Kolme Absoluuttia

XII. Kolminaisuudet

Tunnustuksenosoitus

Luku 1 - Universaalinen Isä

1. Isän nimi

2. Jumala on todellinen

3. Jumala on universaalinen henki

4. Jumalan mysteeri

5. Universaalisen Isän persoonallisuus

6. Persoonallisuus maailmankaikkeudessa

7. Persoonallisuuskäsitteen hengellinen arvo

Luku 2 - Jumalan olemus

1. Jumalan infiniittisyys

2. Isän ikuinen täydellisyys

3. Oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus

4. Jumalallinen armo

5. Jumalan rakkaus

6. Jumalan hyvyys

7. Jumalallinen totuus ja kauneus

Luku 3 - Jumalan attribuutit

1. Jumalan kaikkiallisuus

2. Jumalan infiniittinen voima

3. Jumalan universaalinen tietävyys

4. Jumalan äärettömyys

5. Isä hallitsee ylimpänä

6. Isän ensimmäisyys

Luku 4 - Jumalan suhde maailmankaikkeuteen

1. Isän asenne maailmankaikkeuteen

2. Jumala ja luonto

3. Jumalan muuttumaton luonne

4. Jumalan tajuaminen

5. Erheelliset käsitykset Jumalasta

Luku 5 - Jumalan suhde yksilöön

1. Tie Jumalan luo

2. Jumalan läsnäolo

3. Oikea palvonta

4. Uskonnon Jumala

5. Tietoisuus Jumalasta

6. Persoonallisuuden Jumala

Luku 6 - Iankaikkinen Poika

1. Iankaikkisen Pojan identiteetti

2. Iankaikkisen Pojan olemus

3. Isän rakkauden osoittaminen

4. Iankaikkisen Pojan attribuutit

5. Iankaikkista Poikaa koskevat rajoitukset

6. Henkimieli

7. Iankaikkisen Pojan persoonallisuus

8. Iankaikkisen Pojan käsittäminen

Luku 7 - Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen

1. Henkigravitaation virtapiiri

2. Iankaikkisen Pojan hallinto

3. Iankaikkisen Pojan suhde yksilöön

4. Jumalalliset täydellistämissuunnitelmat

5. Lahjoittautumisen henki

6. Jumalan Paratiisin-Pojat

7. Korkein Isää koskeva ilmoitus

Luku 8 - Ääretön Henki

1. Toiminnan Jumala

2. Äärettömän Hengen olemus

3. Hengen suhde Isään ja Poikaan

4. Jumalallisen huolenpidon henki

5. Jumalan läsnäolo

6. Äärettömän Hengen persoonallisuus

Luku 9 - Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen

1. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen attribuutit

2. Kaikkialla oleva Henki

3. Universaalinen Säätelijä

4. Absoluuttinen mieli

5. Mielen antaminen

6. Mieligravitaation virtapiiri

7. Universumiheijasteisuus

8. Äärettömän Hengen persoonallisuudet

ylös

Luku 10 - Paratiisin-Kolminaisuus

1. Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen minuuden jakaminen

2. Jumaluuden personoituminen

3. Jumaluuden kolme persoonaa

4. Jumaluuden kolminaisuusunioni

5. Kolminaisuuden toiminnot

6. Kolminaisuuden Stationaariset Pojat

7. Korkeimmuuden harjoittama ylivalvonta

8. Finiittisen tuolla puolen vaikuttava kolminaisuus

Luku 11 - Ikuinen Paratiisin Saari

1. Jumalallinen asuinpaikka

2. Ikuisen Saaren olemus

3. Ylä-Paratiisi

4. Perifeerinen Paratiisi

5. Ala-Paratiisi

6. Avaruuden respiraatio

7. Paratiisin avaruustoiminnot

8. Paratiisin gravitaatio

9. Paratiisin ainutlaatuisuus

Luku 12 - Universumien universumi

1. Kokonaisuniversumin avaruustasot

2. Kvalifioimattoman Absoluutin vaikutuspiirit

3. Universaalinen gravitaatio

4. Avaruus ja liike

5. Avaruus ja aika

6. Universaalinen ylivalvonta

7. Osa ja kokonaisuus

8. Aine, mieli ja henki

9. Persoonalliset realiteetit

Luku 13 - Paratiisin pyhät sfäärit

1. Isän seitsemän pyhää maailmaa

2. Isän maailmojen sisäiset suhteet

3. Iankaikkisen Pojan pyhät maailmat

4. Äärettömän Hengen maailmat

Luku 14 - Keskus- ja jumalallinen universumi

1. Paratiisi—Havonan järjestelmä

2. Havonan koostumus

3. Havonan maailmat

4. Keskusuniversumin luodut olennot

5. Elämä Havonassa

6. Keskusuniversumin tarkoitus

Luku 15 - Seitsemän superuniversumia

1. Superuniversumien avaruustaso

2. Superuniversumien organisaatio

3. Orvontonin superuniversumi

4. Tähtisumut—universumien esivanhemmat

5. Taivaankappaleiden alkuperä

6. Avaruuden sfäärit

7. Arkkitehtoniset sfäärit

8. Energian kontrolli ja säätely

9. Superuniversumien virtapiirit

10. Superuniversumien hallitsijat

11. Neuvotteleva edustajakokous

12. Korkeimmat tuomioistuimet

13. Sektorihallitukset

14. Seitsemän superuniversumin tarkoitukset

Luku 16 - Seitsemän Valtiashenkeä

1. Suhde kolmiyhteiseen Jumaluuteen

2. Suhde Äärettömään Henkeen

3. Valtiashenkien identiteetti ja erilaisuus

4. Valtiashenkien ominaisuudet ja toiminnat

5. Suhde luotuihin

6. Kosminen mieli

7. Moraali, hyve ja persoonallisuus

8. Urantia-persoonallisuus

9. Ihmisen tietoisuuden reaalisuus

Luku 17 - Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää

1. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa

2. Majeston—Heijastustoiminnan Päällikkö

3. Heijastavat Henget

4. Heijastusavustajat

5. Kehien seitsemän Henkeä

6. Paikallisuniversumien Luovat Henget

7. Mielenauttajahenget

8. Korkeimpien Henkien toiminnot

Luku 18 - Korkeimmat Kolminaisuus-persoonallisuudet

1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet

2. Päivien Ikuiset

3. Päivien Muinaiset

4. Päivien Täydelliset

5. Päivien Äskettäiset

6. Päivien Yhdistyneet

7. Päivien Uskolliset

Luku 19 - Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot

1. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat

2. Viisauden Täydellistäjät

3. Jumalalliset Neuvonantajat

4. Universaaliset Sensorit

5. Inspiroidut Kolminaisuushenget

6. Havonan Syntyperäisasukkaat

7. Paratiisin Kansalaiset

ylös

Luku 20 - Jumalan Paratiisin-Pojat

1. Taivaasta laskeutuvat Jumalan Pojat

2. Hallinnolliset Pojat

3. Oikeudelliset toimet

4. Hallinnolliset tehtäväkäynnit

5. Jumalan Paratiisin-Poikien lahjoittautuminen

6. Lahjoittautumiset kuolevaisen hahmossa

7. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat

8. Daynaalien paikallisuniversumipalvelu

9. Daynaalien planetaarinen palvelu

10. Paratiisin-Poikien yhteispalvelu

Luku 21 - Paratiisin Luoja-Pojat

1. Luoja-Poikien alkuperä ja olemus

2. Paikallisuniversumien Luojat

3. Paikallisuniversumisuvereenisuus

4. Mikaelien lahjoittautumiset

5. Mestari-Poikien suhde universumiin

6. Mestari-Mikaelien tulevaisuus

Luku 22 - Kolminaistetut Jumalan Pojat

1. Kolminaisuuden syleilemät Pojat

2. Voimalliset Sanansaattajat

3. Korkea-arvoiset

4. Nimettömät ja Numerottomat

5. Kolminaistetut Suojelijat

6. Kolminaistetut Lähettiläät

7. Kolminaistamisen tekniikka

8. Luotujen kolminaistamat Pojat

9. Taivaalliset Vartijat

10. Ylhäisten Poikien Avustajat

Luku 23 - Yksinäiset Sanansaattajat

1. Yksinäisten Sanansaattajien olemus ja alkuperä

2. Yksinäisten Sanansaattajien tehtävät

3. Yksinäisten Sanansaattajien aikaanja avaruuteen liittyvät palvelukset

4. Yksinäisten Sanansaattajien erityistoiminta

Luku 24 - Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet

1. Universumien Virtapiirienvalvojat

2. Väestönlaskennan Johtajat

3. Äärettömän Hengen henkilökohtaiset avustajat

4. Apulaistarkastajat

5. Valtuutetut Vartiomiehet

6. Kandidaattien Opastajat

7. Mistä Kandidaattien Opastajat ovat peräisin?

Luku 25 - Avaruuden sanansaattajajoukot

1. Havonan Servitaalit

2. Universaaliset Sovittelijat

3. Sovittelijoiden laajalle ulottuva palvelu

4. Tekniset Neuvojat

5. Paratiisin Arkistojen Hoitajat

6. Taivaalliset Kirjurit

7. Morontiakumppanit

8. Paratiisikumppanit

Luku 26 - Keskusuniversumin hoivaavat henget

1. Hoivaavat Henget

2. Voimalliset Supernafit

3. Kolmannen asteen Supernafit

4. Toisen asteen Supernafit

5. Pyhiinvaeltajien Auttajat

6. Korkeimmuuden Oppaat

7. Kolminaisuuden Oppaat

8. Pojan Löytäjät

9. Isän Oppaat

10. Neuvonantajat ja Neuvojat

11. Levon Täydentäjät

Luku 27 - Ensi asteen Supernafien toiminta

1. Levon Alkuunpanijat

2. Valtuutuspäälliköt

3. Etiikantulkitsijat

4. Käytöksenohjaajat

5. Tiedonvarjelijat

6. Filosofian Mestarit

7. Palvonnanohjaajat

Luku 28 - Superuniversumien hoivaavat henget

1. Tertiafit

2. Omniafit

3. Sekonafit

4. Ensimmäisen asteen Sekonafit

5. Toisen asteen Sekonafit

6. Kolmannen asteen Sekonafit

7. Sekonafien antama hoiva

Luku 29 - Universumivoiman Ohjaajat

1. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa

2. Korkeimmat Voimakeskukset

3. Voimakeskusten toimipiiri

4. Fyysiset Päävalvojat

5. Vahvuuden Pääorganisoijat

ylös

Luku 30 - Suuruniversumin persoonallisuudet

1. Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu

2. Uversan persoonallisuusrekisteri

3. Hyväntahdon siirtokunnat

4. Ylösnousemuskuolevaiset

Luku 31 - Lopullisuuden Saavuttajakunta

1. Havonan syntyperäisasukkaat

2. Gravitaatiosanansaattajat

3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset

4. Adoptoidut serafit

5. Kunnialla kruunatut Aineelliset Pojat

6. Kunnialla kruunatut keskiväliolennot

7. Valon evankelistat

8. Transsendentaalit

9. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit

10. Löytöretki perimmäisyyteen

  Etusivu
Ylös
II Osa ►  
{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }