◄ Luku 26
  Osa 1 ▲
Luku 28 ►
Luku 27

Ensi asteen Supernafien toiminta

Levon Alkuunpanijat  •  Valtuutuspäälliköt  •  Etiikantulkitsijat  •  Käytöksenohjaajat  •  Tiedonvarjelijat  •  Filosofian Mestarit  •  Palvonnanohjaajat

ENSIMMÄISEN asteen supernafit ovat Jumaluuksien ylivertaisia palvelijoita ikuisella Paratiisin Saarella. Koskaan ei heidän tiedetä poikenneen valon ja vanhurskauden teiltä. Nimiluettelot ovat täysilukuiset; hamasta ikuisuudesta ei yhtäkään tämän suurenmoisen joukon jäsentä ole menetetty. Nämä ylevät supernafit ovat täydellisiä olentoja, ylivertaisia täydellisyydessä, mutta he eivät ole absoniittisia, eivätkä he ole absoluuttisia. Nämä Äärettömän Hengen lapset ovat täydellisyyden olemusta, ja he työskentelevät vaihtovuoroisesti ja oman tahtonsa mukaan moninaisten velvollisuuksiensa kaikilla osa-alueilla. Heidän toimintansa Paratiisin ulkopuolella on vähäistä, vaikka he osallistuvatkin keskusuniversumin erilaisiin tuhatvuotiskokouksiin ja ryhmätilaisuuksiin. He toimittavat myös Jumaluuksien erikoissanansaattajien tehtäviä, ja hyvin monet heistä kohoavat Teknisiksi Neuvonantajiksi.

27:0.2

Ensiasteisia supernafeja asetetaan myös niiden serafijoukkojen päälliköiksi, jotka palvelevat kapinan vuoksi eristetyissä maailmoissa. Kun Paratiisin-Poika lahjoitetaan tällaiselle maailmalle, kun hän saattaa päätökseen saamansa tehtävän ja nousee sitten Universaalisen Isän luo, kun hänet hyväksytään ja kun hän palaa tämän eristetyn maailman valtuutettuna vapahtajana, valtuutuspäälliköt määräävät aina yhden ensiasteisen supernafin ottamaan komentoonsa äskettäin takaisin voitetulla sfäärillä palvelevat hoivaavat henget. Tässä erityistehtävässä olevat supernafit vaihdetaan määräajoin. Urantian nykyinen ”serafien päällikkö” on Kristus Mikaelin lahjoittautumisen aikojen jälkeen toinen tässä tehtävässä palveleva tämän yhteisön jäsen.

27:0.3

Ensimmäisen asteen supernafit ovat hamasta ikuisuudesta palvelleet Valon Saarella ja lähteneet johtotehtäviin avaruuden maailmoihin, mutta nykyisen luokittelunsa mukaan he ovat toimineet vasta ajallisten Havona-pyhiinvaeltajien Paratiisiin-saapumisesta lähtien. Nämä korkeat enkelit palvelevat nyt pääasiassa seuraavissa seitsemässä palveluyhteisössä:

27:0.4

1. Palvonnanohjaajat.

27:0.5

2. Filosofian mestarit.

27:0.6

3. Tiedonvarjelijat.

27:0.7

4. Käytöksenohjaajat.

27:0.8

5. Etiikantulkitsijat.

27:0.9

6. Valtuutuspäälliköt.

27:0.10

7. Levon alkuunpanijat.

27:0.11

Vasta kun ylösnousemuspyhiinvaeltajat tosiasiallisesti saavat asuinsijan Paratiisista, he tulevat näiden supernafien suoran vaikutuksen piiriin, ja silloin he käyvät läpi koulutuskokemuksen näiden enkelten johdolla päinvastaisessa järjestyksessä kuin, miten heidät edellä lueteltiin. Toisin sanoen astut paratiisilliseen elämänvaiheeseesi levon alkuunpanijoiden hoivassa ja vietettyäsi toinen toistaan seuraavat jaksot välillä olevien yhteisöjen parissa päätät tämän koulutusjakson palvonnanohjaajien hoivissa. Sen jälkeen olet valmis aloittamaan finaliitin loputtoman elämänuran.


 
 
27:1 ►
Urantia-kirja