◄ 27:4
Luku 27
27:6 ►

Ensi asteen Supernafien toiminta

5. Tiedonvarjelijat

27:5.1

Tiedonvarjelijasupernafit ovat niitä yleviä ”eläviä epistoloita”, jotka kaikki Paratiisissa-asuvat tuntevat ja joita he lukevat. He ovat jumalallisia totuuden arkistoja, reaalisen tiedon eläviä kirjoja. Olette kuulleet ”elämän kirjassa” olevista merkinnöistä. Tiedonvarjelijat ovat juuri tällaisia eläviä kirjoja, täydellisiä muistiinpanoja, jotka on syövytetty jumalallista elollisuutta ja korkeinta varmuutta edustaviin ikuisiin kirjoitustauluihin. Todellisuudessa he ovat eläviä, automaattisia kirjastoja. Universumien tosiasiat ovat myötäsyntyisesti näihin ensi asteen supernafeihin—tosiasiallisesti näihin enkeleihin—tallentuneina. Luonnostaan on niin ikään mahdotonta, että epätotuus saisi jalansijan näiden ikuisen totuuden ja ajallisen tiedon täydellistäkin täydellisempien tallessapitäjien mielessä.

27:5.2

Nämä varjelijat pitävät epämuodollisia oppikursseja ikuisen Saaren asujaimille, mutta heidän pääasiallisena tehtävänään on toimia tiedon lähteinä ja sen todentajina. Kuka tahansa Paratiisissa oleva voi tahtonsa mukaan milloin tahansa saada luokseen juuri sen erityisen tosiasian tai totuuden elävän tallenteen, jonka hän haluaa tietää. Saaren pohjoisella äärirajalla ovat tavattavissa elävät tiedonlöytäjät, jotka osoittavat haettua tietoa hallussaan pitävän ryhmän johtajan, ja tuossa tuokiossa ilmestyvät ne loistavat olennot, jotka ovat juuri haluamasi tieto. Enää sinun ei tarvitse etsiä valistusta kirjaimin kirjoitetuilta sivuilta, sillä nyt seurustelet kasvoista kasvoihin elävän tiedon kanssa. Korkeinta tietoa saat näin ollen niiltä eläviltä olennoilta, jotka ovat sen lopullisia varjelijoita.

27:5.3

Paikantaessasi supernafin, joka on täsmälleen se tieto, jonka haluat todentaa, huomaat, että saatavilla on kaikkien universumien kaikki tunnetut tosiasiat, sillä nämä tiedonvarjelijat ovat lopullinen ja elävä yhteenveto siitä kirjaajaenkelien laajasta verkostosta, jonka piiriin kuuluvat paikallis- ja superuniversumien serafit ja sekonafit aina kolmannen asteen supernafeihin kuuluviin Havonan pääkirjaajiin saakka. Ja tämä elävä tiedon kertymä on erillään Paratiisin formaalisista arkistoista eli maailmankaikkeuden historian kumulatiivisesta yhdistelmästä.

27:5.4

Totuutta oleva viisaus on peräisin keskusuniversumin jumalallisuudesta, mutta tieto, kokemuksellinen tieto, on enimmältään peräisin ajallisuuden ja avaruuden alueilta. Tämä selittää, miksi on välttämätöntä pitää yllä Taivaallisten Kirjureiden tukemia kirjaajaserafien ja -supernafien laajalle ulottuvia superuniversumiorganisaatioita.

27:5.5

Nämä eriasteiset supernafit, joilla on myötäsyntyisesti hallussaan maailmankaikkeuden tietoa, vastaavat myös sen organisoinnista ja luokittelusta. He ovat itse universumien universumin elävä hakuteoskirjasto, ja he ovat luokittaneet tiedon seitsemään suureen ryhmään, joista jokainen kattaa noin miljoona alajakautumaa. Se, että Paratiisin asukkaiden on helppo käyttää tätä valtavaa tietovarastoa, on kokonaan tiedonvarjelijoiden vapaaehtoisen ja viisaan toiminnan ansiota. Varjelijat ovat myös keskusuniversumin yleviä opettajia, jotka jakavat eläviä aarteitaan auliisti kaikille olennoille Havonan jokaisella kehällä; ja Päivien Muinaisten oikeusistuimet käyttävät heitä laajasti, vaikkakin epäsuorasti. Mutta tähän elävään, keskus- ja superuniversumien käytettävissä olevaan kirjastoon ei paikallisluomuksilla ole pääsyä. Paikallisuniversumeissa päästään Paratiisin tiedon siunauksellisuudesta osallisiksi vain epäsuorin keinoin ja heijastamisen kautta.


◄ 27:4
 
27:6 ►