◄ 27:5
Luku 27
27:7 ►

Ensi asteen Supernafien toiminta

6. Filosofian Mestarit

27:6.1

Palvonnan tuottamaa suurinta tyydytystä lähinnä parhaan tyydytyksen antaa filosofian muodossa saatava mielenvirkistys. Koskaan et kapua niin korkealle tai etene niin pitkälle, etteikö vielä olisi sen tuhannen mysteeriä, joiden ratkaisemisen yrittäminen edellyttää filosofiaan turvautumista.

27:6.2

Paratiisin mestarifilosofeille on suuri ilo johdattaa sen asukkaiden—sekä syntyperäisten että ylösnousemuksellisten—mieli riemuisaan pyrkimykseen yrittää maailmankaikkeuden ongelmien ratkaisemista. Nämä filosofian mestarisupernafit ovat ”taivaan viisaita miehiä”, viisaita olentoja, jotka käyttävät hyödyksi tiedettyä totuutta ja koettuja tosiasioita pyrkiessään saamaan tuntematon haltuunsa. Heillä tieto yltää totuuteen ja kokemus nousee viisauteen. Paratiisissa avaruuden ylösnousemuspersoonallisuudet kokevat olemisen, kun se on korkeimmillaan: Heillä on tietoa; he tuntevat totuuden; he voivat filosofoida—ajatella totuutta; he voivat jopa pyrkiä ymmärtämään Perimmäisen käsitteitä ja koettaa saada käsitystä Absoluuttien menetelmistä.

27:6.3

Paratiisin valtavan alueen eteläisellä äärirajalla filosofian mestarit pitävät yksityiskohtaisia kursseja viisauden seitsemästäkymmenestä funktionaalisesta jakautumasta. Siellä he käsittelevät Infiniittisyyden suunnitelmia ja tarkoituksia ja pyrkivät koordinoimaan kaikkien niiden kokemukset ja kokoamaan yhteen kaikkien niiden tietämyksen, joiden saatavilla heidän viisautensa on. He ovat kehittäneet varsin omakohtaisen mielipiteen eri universumiongelmista, mutta heidän lopulliset johtopäätöksensä ovat aina yksiselitteisen yksimielisiä.

27:6.4

Nämä Paratiisin filosofit käyttävät opetuksessaan kaikkia mahdollisia opetusmenetelmiä, joihin kuuluvat muiden muassa Havonan korkealuokkaisempi graafinen esittämistapa ja tietyt tiedonvälittämisen paratiisilliset menetelmät. Kaikki nämä tiedon jakamisen ja ideoiden välittämisen etevämmät menetelmät ovat kaikkein pisimmällekin kehittyneen ihmismielen käsityskyvyn perin juurin ylittäviä. Yhden tunnin opetus Paratiisissa vastaisi kymmenentuhannen vuoden opetusta sanamuistiin perustuvilla Urantian menetelmillä. Ette pysty käsittämään tällaisia tiedonvälitysmenetelmiä, eikä kuolevaisen olennon kokemuksessa ole kerta kaikkiaan mitään, mihin niitä voitaisiin verrata, ei mitään, mihin ne voitaisiin samastaa.

27:6.5

Filosofian mestarit kokevat suunnatonta mielihyvää välittäessään tulkintaansa universumien universumista olennoille, jotka ovat nousseet ylös avaruuden maailmoista. Ja vaikkei filosofia koskaan toki voikaan olla yhtä varma päätelmistään kuin ovat tietoon sisältyvät faktat ja kokemuksen sisältämät totuudet, voit näitä ensi asteen supernafeja kuunneltuasi heidän käsitellessään ikuisuuden ratkaisemattomia ongelmia ja Absoluuttien aikaansaannoksia, kuitenkin tuntea määrättyä varmaa ja pysyvää tyydytystä näiden kysymysten osalta, joita et hallitse.

27:6.6

Näitä Paratiisin älyllisiä harrastuksia ei lähetetä kaukoviestimin, vaan täydellisyyttä kuvastava filosofia on vain henkilökohtaisesti läsnä olevien saatavilla. Ympäröivät luomakunnat saavat tietää näistä opetuksista vain niiltä, jotka ovat ne kokeneet ja jotka ovat sitten tuoneet tätä viisautta avaruuden universumeihin.


◄ 27:5
 
27:7 ►