◄ 27:3
Luku 27
27:5 ►

Ensi asteen Supernafien toiminta

4. Käytöksenohjaajat

27:4.1

Kun ylösnousemuskuolevaiset ovat jo saaneet perusteellisen koulutuksen Paratiisin henkilösuhteiden etiikasta, joka ei ole merkityksettömiä muodollisuuksia eikä keinotekoisten kastirajojen sanelemia määräyksiä, vaan mieluumminkin luontaisia sopivaisuussäännöksiä, he havaitsevat, miten hyödyllistä on saada neuvoa supernafeihin kuuluvilta käytöksenohjaajilta. Nämä neuvovat paratiisiyhteisön uusille jäsenille tapoja, jotka kuuluvat Valon ja Elämän Keskussaarella oleskelevien ylevien olentojen täydelliseen käyttäytymiseen.

27:4.2

Keskusuniversumin perussävel on sopusointu, ja Paratiisissa vallitsee selkeä järjestys. Asianmukainen käyttäytyminen on olennaisen tärkeää etenemiselle tiedon tietä, filosofian kautta, spontaanin palvonnan hengellisiin korkeuksiin. On olemassa jumalallinen menetelmä lähestyä Jumalallisuutta; ja tämän menetelmän omaksumista täytyy odottaa siksi kunnes pyhiinvaeltaja saapuu Paratiisiin. Sitä edustava henki on annettu Havonan kehillä, mutta ajallisuuden pyhiinvaeltajien koulutukselle voidaan antaa viimeinen silaus vasta heidän tosiasiallisesti päästessään Valon Saarelle.

27:4.3

Kaikki paratiisillinen käyttäytyminen on täysin spontaania, joka suhteessa luonnollista ja vapaata. Mutta silti on olemassa oikea ja täydellinen tapa toimia ikuisella Saarella, ja käytöksenohjaajat ovat aina ”porttien sisäpuolella olevien muukalaisten” vierellä opastamassa heitä ja ohjaamassa heidän askeleitaan niin, että he tuntevat olonsa täysin kotoisaksi, ja samalla he tekevät pyhiinvaeltajille mahdolliseksi välttää muutoin väistämätöntä sekaannusta ja epävarmuutta. Vain tällaisin järjestelyin voitiin välttää loputon sekaannus; eikä Paratiisissa koskaan esiinny sekaannusta.

27:4.4

Todellisuudessa käytöksenohjaajat palvelevat ylevöityneinä opettajina ja opastajina. He huolehtivat etupäässä uusien kuolevaisasukkaiden opastamisesta lähes lukemattomien uusien tilanteiden ja entuudestaan tuntemattomien käytäntöjen suhteen. Huolimatta kaikesta pitkästä valmennuksesta Paratiisia varten ja huolimatta pitkästä matkasta sinne, Paratiisi näyttää sanomattoman oudolta ja odottamattoman uudelta niistä, jotka lopulta saavuttavat asukkaan statuksen.


◄ 27:3
 
27:5 ►