◄ 27:2
Luku 27
27:4 ►

Ensi asteen Supernafien toiminta

3. Etiikantulkitsijat

27:3.1

Mitä korkeammalle nouset elämän asteikossa, sitä enemmän huomiota on kiinnitettävä universumietiikkaan. Eettinen tietoisuus on yksinkertaisesti sitä, että jokainen yksilö tunnustaa jokaisen muun ja kaikkien muiden yksilöiden olemassaoloon sisältyvät oikeudet. Mutta hengellinen etiikka nousee korkealle henkilöiden ja ryhmien välisistä suhteista vallitsevan, kuolevaiselle ominaisen, ja jopa morontiaalisen käsityksen yläpuolelle.

27:3.2

Etiikkaa on asiaankuuluvasti opetettu, ajallisuuden pyhiinvaeltajat ovat sitä riittävässä määrin oppineet pitkän, Paratiisin ihanuuksiin johtaneen ylösnousemuksensa kuluessa. Sitä mukaa kun tämä sisäänpäin nouseva elämänvaihe on avautunut avaruuden synnyinmaailmoista alkaen, taivasmatkalaiset ovat jatkuvasti lisänneet ryhmän toisensa jälkeen alati laajenevaan universumikumppaniensa piiriin. Jokainen kohdattu uusi työtoverien ryhmä merkitsee aina uutta etiikan tasoa, joka tulee tuntea ja ottaa varteen, kunnes siihen mennessä, kun ylösnousemuskuolevaiset saavuttavat Paratiisin, he tosiaankin tarvitsevat jonkun, joka antaa hyödyllisiä ja ystävällisiä neuvoja eettisten tulkintojen osalta. Etiikkaa ei heille tarvitse opettaa, mutta heidän on tarpeen saada kaikki vaivalla oppimansa asianmukaisesti tulkituksi, kun heidät saatetaan kohtaamaan se tavaton tehtävä, että he tulevat kosketuksiin hyvin monien täysin uusien asioiden kanssa.

27:3.3

Etiikantulkitsijat ovat arvaamattomaksi avuksi Paratiisiin-saapuville auttaessaan näitä suhtautumaan lukuisiin majesteettisten olentojen ryhmiin asukkaan aseman saavuttamisen ja Kuolevaisfinaliittien Joukkokunnan virallisen jäseneksihyväksymisen välille sijoittuvan vaiheikkaan ajanjakson kuluessa. Ylösnousemuspyhiinvaeltajat ovat tavanneet monet Paratiisin kansalaisten lukuisista tyypeistä jo Havonan seitsemällä kehällä. Kunnian saavuttaneilla kuolevaisilla on niin ikään ollut ilo olla läheisessä yhteydessä yhteisjoukkokuntaan kuuluviin luotujen kolminaistamiin poikiin Havonan sisäkehällä, jossa nämä olennot saavat suuren osan heille annettavasta koulutuksesta. Ja muilla kehillä ylösnousemuspyhiinvaeltajat ovat tavanneet lukuisia Paratiisi–Havona-järjestelmän tässä ja nyt paljastamattomia asukkaita, jotka saavat siellä ryhmäkoulutusta valmennuksena vielä paljastumattomiin tulevaisuuden tehtäviin.

27:3.4

Kaikki nämä taivaalliset kumppanuussuhteet ovat poikkeuksetta molemminpuolisia. Ei ole niin, että vain te ylösnousemuskuolevaisina hyötyisitte näistä toisiaan seuraavista universumiseuralaisista ja näin lukuisista, yhä jumalallisempien kumppanien yhteisöistä, vaan myös te annatte kullekin tällaiselle veljesolennolle jotakin omasta persoonallisuudestanne ja kokemuksestanne, mikä tekee heistä jokaisesta iäksi erilaisen ja paremman siksi, että hän oli evolutionaarisista ajallisuuden ja avaruuden maailmoista tulleen ylösnousseen kuolevaisen seurassa.


◄ 27:2
 
27:4 ►