◄ 27:1
Luku 27
27:3 ►

Ensi asteen Supernafien toiminta

2. Valtuutuspäälliköt

27:2.1

Tämä on se ryhmä, jonka supernafipäällikkö, ”alkuperäinen enkelten esikuva”, aika ajoin nimittää johtamaan näiden kaikkien kolmen enkeliyhteisön—ensiasteisten, toisasteisten ja kolmasasteisten—organisaatiota. Supernafit yhtenä kokonaisuutena ovat täysin itsehallinnollisia ja itseään sääteleviä heidän yhteisen päällikkönsä, Paratiisin ensimmäisen enkelin, toimintoja lukuun ottamatta, hän kun johtaa iäti näitä kaikkia henkipersoonallisuuksia.

27:2.2

Valtuutusenkeleillä on paljonkin tekemistä Paratiisin kunnialla kruunattujen kuolevaisasukkaiden kanssa, ennen kuin nämä hyväksytään Lopullisuuden Saavuttajiin. Paratiisiin-saapujat eivät puuhaa pelkästään opiskelun ja opetustyön parissa, vaan palvelulla on niin ikään tärkeä sija Paratiisin esifinaliittisissa koulutuskokemuksissa. Ja olen pannut merkille, että aina kun ylösnousemuskuolevaisilla on vapaa-aikaa, he osoittavat erityistä mieltymystä veljelliseen seurusteluun supernafeihin kuuluvien valtuutuspäälliköitten reservijoukon kanssa.

27:2.3

Kun te ylösnousemuskuolevaiset pääsette Paratiisiin, teidän yhteisölliset suhteenne kattavat koko lailla laajemman alan kuin vain yhteydet ylennettyihin ja jumalallisiin olentojoukkoihin sekä kunnialla kruunattujen kuolevaistoverien tuttuun joukkokuntaan. Teidän on oltava läheisissä suhteissa osapuilleen kolmeentuhanteen erilaiseen Paratiisin kansalaisryhmään, transsendentaalien eri ryhmiin sekä lukuisiin muihin—pysyväisiin tai tilapäisiin—Paratiisin asukastyyppeihin, joita ei ole Urantialla paljastettu. Oltuanne pitkään kosketuksissa näihin voimallisiin Paratiisin älyllisiin olentoihin on varsin rauhoittavaa seurustella enkelien tyyppiä edustavien mielellisten olentojen kanssa; nämä nimittäin tuovat ajallisuuden kuolevaisten mieleen ne serafit, joihin heillä on ollut niin pitkäaikainen kosketus ja niin peräti virkistävä suhde.


◄ 27:1
 
27:3 ►