◄ 27:6
Luku 27
28:0 ►

Ensi asteen Supernafien toiminta

7. Palvonnanohjaajat

27:7.1

Palvonta on kaikkien älyllisten luotujen suurin etuoikeus ja etummainen velvollisuus. Palvonta on tietoinen ja riemullinen teko, jolla tiedostetaan ja tunnustetaan se totuus ja tosiasia, että Luojilla on läheinen ja henkilökohtainen yhteys luotuihinsa. Palvonnan laadun määrittelee luodun tajuamiskyvyn syvällisyys; ja sitä mukaa kun tietämys Jumalten infiniittisestä luonteesta edistyy, tulee palvonnasta yhä kaikenkattavampaa, kunnes se lopulta yltää suurimman kokemuksellisen riemun autuuteen ja suurenmoisimpaan luotujen tuntemaan mielihyvään.

27:7.2

Vaikka Paratiisin Saarella onkin tiettyjä palvontapaikkoja, on se mieluumminkin yhtä ainoaa valtavaa jumalanpalveluspyhäkköä. Palvonta on kaikkien sen autuaille rannoille nousevien etummainen ja hallitseva intohimo—niiden olentojen spontaani tunteenpurkaus, jotka ovat oppineet tietämään riittävästi Jumalasta päästäkseen hänen huomaansa. Kehä kehältä Havonan läpi johtavan, sisäänpäin suuntautuvan matkan ajan palvontahalun voimakkuus kasvaa, kunnes Paratiisissa sen julkituloa on välttämätöntä ohjata ja muutoinkin säädellä.

27:7.3

Ensiasteisten supernafien erityisryhmän johdolla suoritetaan Paratiisissa koetut ajoittaiset, spontaanit, ryhmissä tapahtuvat ja muut erityiset korkeimman palvonnan ja hengellisen ylistyksen purkaukset. Puheena olevien palvonnanohjaajien johdolla tällainen kunnianosoitus saavuttaa luodun tavoitteena olevan korkeimman mielihyvän ja yltää ylevän itsensäilmaisemisen ja henkilökohtaisen ilon täydellisiin korkeuksiin. Kaikki ensimmäisen asteen supernafit halajavat päästä palvonnanohjaajiksi; ja kaikki ylösnousemukselliset olennot jäisivät ilomielin iäksi nauttimaan palvomisesta, elleivät valtuutuspäälliköt aika ajoin hajottaisi näitä kokouksia. Mutta yhdeltäkään ylösnousemusolennolta ei koskaan edellytetä astumista ikuisen palvelun tehtäviin, ennen kuin hän on saanut täyden tyydytyksen palvomisesta.

27:7.4

Palvonnanohjaajien tehtävänä on opettaa ylösnousemusluotuja palvomaan siten, että he saisivat kyvyn päästä tähän itsensäilmaisemisen tuottamaan tyydytyksen tilaan ja kykenisivät samalla kiinnittämään huomiota paratiisijärjestelmän välttämättömiin toimintoihin. Ilman palvontamenetelmän kohentamista Paratiisin saavuttavalta keskivertokuolevaiselta kuluisi satoja vuosia, ennen kuin hän pystyisi täysin tyydyttävällä tavalla tuomaan julki älyperäisen arvostuksensa ja ylösnousemuksellisen kiitollisuudentunteensa. Palvonnanohjaajat avaavat uusia ja siihen saakka tuntemattomia ilmaisukanavia niin, että nämä avaruuden kohdusta ja ajallisuuden synnytystuskista ilmaantuvat ihmeelliset lapset pystyvät saavuttamaan palvonnan suomat tyydytyksen tuntemukset paljon vähemmässä ajassa.

27:7.5

Paratiisin Jumaluuksien palvonnassa koko maailmankaikkeuden kaikkien olentojen kaikki taidot, jotka ovat omiaan voimaperäistämään ja ylevöittämään itsensäilmaisemisen kykyjä ja arvossapitämisen julkituomista, käytetään hyväksi niiden täyteen mittaan saakka. Palvonta on paratiisiolemassaolon korkein ilo. Se on Paratiisin virkistävää leikkiä. Mitä leikki tekee lopen uupuneelle mielellenne maan päällä, sen palvonta tulee tekemään täydellistyneelle sielullenne Paratiisissa. Paratiisin palvontatapa ylittää suuresti kaiken, minkä kuolevainen kykenee käsittämään, mutta sen henkeä voitte alkaa arvostaa jo täällä Urantialla, sillä jo nyt Jumalien henget asuvat teissä, leijuvat yläpuolellanne ja innoittavat teitä vilpittömään palvontaan.

27:7.6

Paratiisissa on varattu määrätyt ajankohdat ja paikat palvontaa varten, mutta kokemuksellisen ylösnousemuksen kautta ikuiselle Saarelle päässeitten loistavien olentojen enenevästä älyllisyydestä ja laajenevasta jumalallisuuden tuntemisesta kumpuavan hengellisen mielenkuohunnan alati paisuva tulva ei mahdu niiden puitteisiin. Milloinkaan Grandfandan aikojen jälkeen supernafit eivät ole kyenneet täysin mahduttamaan palvonnan henkeä Paratiisiin. Palvonnantarvetta on aina ylen määrin enemmän kuin, mitä siihen valmistauduttaessa arvioitiin. Ja tämä johtuu siitä, etteivät myötäsyntyisesti täydelliset olennot osaa milloinkaan täysin arvioida ajallisuuden ja avaruuden vähäisempien maailmojen hengellisen pimeyden syvyyksistä Paratiisin kirkkauteen hitaasti ja vaivalloisesti tiensä raivanneiden olentojen hengellisten tuntemusten aiheuttamia valtavia reaktioita. Kun tällaiset enkelit ja ajallisuuden kuolevaiset pääsevät Paratiisin Valtojen eteen, tulvivat aikojen kuluessa kerääntyneet tunteet ja tuntemukset esille. Se on näytelmä, joka hämmästyttää Paratiisin enkeleitä ja tuottaa Paratiisin Jumaluuksille jumalallisesta mielihyvästä johtuvaa äärimmäistä iloa.

27:7.7

Toisinaan koko Paratiisi joutuu kaikenkattavan hengellisen ja palvonnantäyteisen vuoksiaallon valtaan. Palvonnanohjaajat ovat usein voimattomia hallitsemaan tällaisia ilmiöitä, kunnes Jumaluuden asuinsijoilta ilmestyy kolminkertainen valon virtaus merkiksi siitä, että Paratiisin asukkaiden, kirkkauden täydellisten kansalaisten ja ajallisuuden ylösnousemusluotujen, vilpitön palvonta on tuonut Jumalten jumalalliselle sydämelle täydellisen tyydytyksen. Mikä menetelmän riemuvoitto! Mikä täyttymys sille Jumalten ikuiselle suunnitelmalle ja tarkoitukselle, että luodun lapsen älyllinen rakkaus suo täyden tyydytyksen Luoja-Isän loputtomalle rakkaudelle.

27:7.8

Saavutettuasi palvonnan täyteyden tuottaman korkeimman tyydytyksen olet pätevä pääsemään Lopullisuuden Saavuttajakuntaan. Ylösnousemuksellinen elämänvaihe on miltei päättynyt, ja seitsemäs riemujuhla on kohta valmis vietettäväksi. Ensimmäinen riemujuhla oli merkkinä kuolevaisen yksimielisyydestä Ajatuksensuuntaajan kanssa, kun eloonjäämisen tavoite sinetöitiin. Toinen oli herääminen morontiamaailmassa. Kolmas oli fuusio Ajatuksensuuntaajan kanssa. Neljäs oli herääminen Havonassa. Viides juhlisti Universaalisen Isän löytämistä. Kuudes riemujuhla vietettiin kuolevaisen herättyä Paratiisissa viimeisestä ajallisuuden siirtymäunesta. Seitsemäs riemujuhla on merkkinä kuolevaisten astumisesta finaliittikuntaan ja ikuisuuspalvelun alkamisesta. Finaliitin saavuttaessa hengen todellistumisen seitsemännen tason se on luultavasti merkkinä ensimmäisen ikuisuuteen kuuluvan riemujuhlan viettämiselle.

27:7.9

Ja näin päättyy kertomus Paratiisin supernafeista, kaikkien hoivaavien henkien korkeimmasta yhteisöstä, olennoista, jotka koko maailmankaikkeuden kattavana luokkana lakkaamatta huolehtivat sinusta syntymämaailmastasi lähtien aina siihen saakka, kunnes palvonnanohjaajat jättävät sinulle jäähyväiset vannoessasi ikuisuuden kolminaisuusvalan ja päästessäsi Kuolevaisten Lopullisuuden Saavuttajakuntaan.

27:7.10

Paratiisin-Kolminaisuuden loputon palvelu on alkamaisillaan; ja perille päässyt finaliitti on nyt kasvokkain Perimmäisen Jumalan antaman haasteen kanssa.

27:7.11

[Esittänyt eräs uversalainen Viisauden Täydellistäjä.]


◄ 27:6
 
Luku 28 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.