◄ 23:0
Luku 23
23:2 ►

Yksinäiset Sanansaattajat

1. Yksinäisten Sanansaattajien olemus ja alkuperä

23:1.1

Välittömästi Havonan Kehien Seitsemän Hengen luomisen jälkeen Ääretön Henki saattoi olevaiseksi Yksinäisten Sanansaattajien laajan olentoyhteisön. Mikään maailmankaikkeuden luomistuloksen osa—Paratiisia ja Havonan kehiä lukuun ottamatta—ei ole ollut olemassa ennen Yksinäisiä Sanansaattajia. He ovat toimineet lähes ikuisuudesta asti koko suuruniversumin piirissä. Äärettömän Hengen käyttämä jumalallinen menetelmä, jolla hän ilmoittaa itsensä ajallisuuden ja avaruuden kaukaisuuksiin ulottuville luomuksille ja jonka välityksellä hän on niihin henkilökohtaisessa yhteydessä, rakentuu näiden Sanansaattajien varaan.

23:1.2

Siitä huolimatta, että nämä viestinviejät ovat olleet olemassa miltei ikuisuuden aamunkoitosta alkaen, he ovat kaikki tietoisia siitä, että heidän minuudellaan on alkuhetki. Heillä on tietoisuus ajallisuudesta. Ja Äärettömän Hengen luomien olentojen joukossa he ovat ensimmäiset, joilla on tällainen ajallisuustietoisuus. He ovat Äärettömän Hengen ajallisuudessa personoimien ja avaruudessa hengellistämien olentojen esikoiset.

23:1.3

Aikojen aamunkoitossa nämä yksinäiset henget ilmaantuivat täysin kehittyneinä ja täydellisin kyvyin varustettuina henkiolentoina. He ovat kaikki tasavertaisia, eikä heidän suhteensa tehdä henkilökohtaisiin eroavuuksiin perustuvia jaotteluja, jotka erottelisivat heidät eri luokiksi tai alajakautumiksi. Heidän luokittelunsa pohjautuvat kokonaan siihen, minkälaatuiseen tehtävään heidät on kulloinkin osoitettu.

23:1.4

Kuolevaiset aloittavat avaruuden maailmoissa lähes täysin aineellisina olentoina ja nousevat sisäänpäin, kohti Suuria Keskuksia. Puheena olevat yksinäiset henget aloittavat kaiken olevaisen keskuksesta ja halajavat saada tehtävän, joka veisi heidät kaukaisuudessa oleviin luomuksiin, jopa etäisimpien paikallisuniversumien yksittäisiin maailmoihin ja vielä niitäkin edemmäs.

23:1.5

Vaikka heitä kutsutaan Yksinäisiksi Sanansaattajiksi, eivät he kuitenkaan tunne itseään yksinäisiksi hengiksi, sillä he tosiaan haluavatkin työskennellä yksin. He ovat kaikista luoduista ainoat, jotka voivat nauttia ja jotka nauttivat yksinäisyydestä, jos kohta he toki nauttivat aivan yhtäläisesti niiden perin harvojen maailmankaikkeuden älyllisten olentoluokkien seurasta, joiden kanssa he ylipäätään voivat olla läheisemmissä kanssakäymisissä.

23:1.6

Yksinäiset Sanansaattajat eivät ole palvellessaan eristyksissä, vaan he ovat jatkuvasti yhteydessä koko luomakunnan älylliseen rikkauteen, sillä he pystyvät ”kuuntelemaan” kaikkien niiden maailmojen tiedotuslähetyksiä, joissa he kulloinkin oleskelevat. He voivat myös olla keskinäisessä kanssakäymisessä välittömästi läheisyydessään olevien oman luokkansa jäsenten kanssa, niiden olentojen kanssa, jotka tekevät samanlaista työtä samassa superuniversumissa. He voisivat olla yhteydessä muihinkin kaltaisiinsa olentoihin, mutta Seitsemän Valtiashengen neuvosto on kehottanut heitä pidättymään sellaisesta. Ja he ovat kuuliainen ryhmä; he eivät ole tottelemattomia eivätkä he riko sitoumuksiaan. Mitään merkintää ei ole sellaisesta, että Yksinäinen Sanansaattaja olisi koskaan hairahtunut pimeyteen.

23:1.7

Universumin Voimanohjaajien tapaan Yksinäiset Sanansaattajat kuuluvat niihin muutamiin kaikkialla toimiviin olentotyyppeihin, joiden jäsenet on vapautettu mahdollisuudesta joutua ajallisuuden ja avaruuden oikeusistuinten pidättämiksi tai vangitsemiksi. Heitä voitaisiin haastaa tuomiolle vain Seitsemän Valtiashengen eteen, muttei kokonaisuniversumin missään aikakirjassa ole sellaista merkintää, että tämä Paratiisin neuvosto olisi joskus kutsuttu koolle antamaan tuomiota Yksinäisen Sanansaattajan jutussa.

23:1.8

Nämä yksinään toimivat sanansaattajat ovat luotettava, itseensä luottava, monitaitoinen, läpikotaisen hengellinen ja suuresti myötätuntoinen luotujen olentojen ryhmä, joka polveutuu Kolmannesta Lähteestä ja Keskuksesta. He toimivat valtuuksin, jotka he ovat saaneet Paratiisin Keskussaarella asuvalta Äärettömältä Hengeltä ja tämän personoitumalta paikallisuniversumien päämajasfääreillä. He ovat jatkuvasti kytkeytyneinä suoraan Äärettömästä Hengestä tulevaan yhteyspiiriin, silloinkin kun he toimivat paikallisluomuksissa paikallisuniversumien Äiti-Hengen välittömässä vaikutuspiirissä.

23:1.9

Siihen, miksi näiden Yksinäisten Sanansaattajien pitää matkata ja työskennellä yksin, on olemassa tekninen syy. Lyhyitä jaksoja, ja silloin kun he pysyvät yhdessä paikassa, he voivat toimia yhdessä ryhmänä, mutta tällä tavoin yhdessä ollessaan he ovat kokonaan irti Paratiisin yhteyspiirin antamasta tuesta ja ohjauksesta; he ovat täysin eristyksissä. Kun he ovat siirtymässä paikasta toiseen tai toimivat avaruuden kehillä tai ajallisuuden virroissa, niin siinä tapauksessa, että kaksi tai useampia tähän luokkaan kuuluvia sattuu lähelle toisiaan, katkeaa kummankin tai kaikkien yhteys korkeampiin virtaaviin voimiin. He ”joutuvat oikosulkuun”, kuten sitä saattaisitte havainnollisesti kuvata. Siksi heissä on luonnostaan automaattinen hälytin, varoittava signaali, joka toimii erehtymättä ja ilmoittaa heille lähestyvistä yhteentörmäyksistä ja pitää heidät poikkeuksetta riittävän välimatkan päässä, jottei heidän tehtävänmukainen ja tuloksellinen toimintansa häiriintyisi. Heillä on niin ikään synnynnäinen ja automaattinen kyky havaita ja osoittaa sekä Inspiroitujen Kolminaisuushenkien että jumalallisten Ajatuksensuuntaajien lähelläolo.

23:1.10

Näiltä viestinviejiltä puuttuu kyky persoonallisuuden laajentamiseen tai jälkeläisten tuottamiseen, mutta universumeissa ei ole käytännöllisesti katsoen mitään sellaista työtä, johon he eivät voisi tarttua ja johon he eivät pystyisi tuomaan lisää jotakin oleellista ja hyödyllistä. Eritoten on sanottava, että he säästävät tehokkaasti niiden aikaa, joiden huolena on maailmankaikkeuden asioiden hallinto; ja he auttavat meitä kaikkia, korkeimmasta alimpaan.


◄ 23:0
 
23:2 ►