◄ 23:3
Luku 23
24:0 ►

Yksinäiset Sanansaattajat

4. Yksinäisten Sanansaattajien erityistoiminta

23:4.1

Yksinäiset Sanansaattajat näyttävät olevan persoonallisuuden koordinoijia kaikentyyppisille henkiolennoille. Heidän toimintansa auttaa kaikkia laajalle levittäytyvän hengellisen maailman persoonallisuuksia tuntemaan keskinäistä sukulaisuutta. He myötävaikuttavat suuresti siihen, että kaikissa henkiolennoissa kehittyy ryhmäidentiteetti. Kutakin henkiolentojen tyyppiä palvelevat Yksinäisten Sanansaattajien erityisryhmät, jotka edistävät näiden olentojen kykyä ymmärtää kaikkia muita tyyppejä ja luokkia ja asettua niiden kanssa kanssakäymisiin—olkootpa ne keskenään miten erilaisia tahansa.

23:4.2

Yksinäiset Sanansaattajat osoittavat siinä määrin hämmästyttävää kyvykkyyttä kaikentyyppisten ja -lajisten finiittisten persoonallisuuksien koordinoimiseen—jopa yhteyden saamiseen kokonaisuniversumin ylivalvojien absoniittiseen toimialaan—, että jotkut meistä olettavat Äärettömän Hengen toteuttaman sanansaattajien luomisen liittyvän jotenkin Myötätoimijan toimeenpanemaan Korkein-Perimmäisen Mielen lahjoittamiseen.

23:4.3

Kun finaliitti ja Paratiisin kansalainen toimivat yhdessä ”ajallisuuden ja ikuisuuden lapsen” kolminaistamisessa—toimituksessa, jossa myötävaikuttavat Korkein-Perimmäisen paljastumattomat mielen potentiaalit—ja kun tällainen luokittelematon persoonallisuus lähetetään Vicegeringtoniin, osoitetaan aina joku Yksinäisistä Sanansaattajista (oletettu persoonallisuusheijastuma tällaisesta jumaluusmielen lahjoittamisesta) kyseisen, luotujen kolminaistaman pojan seuraan suojelijaseuralaiseksi. Tämä sanansaattaja seuraa uutta tulevaisuuden poikaa tälle osoitettuun maailmaan saakka, eikä hän sen jälkeen enää koskaan poistu Vicegeringtonista. Yksinäinen Sanansaattajan tultua tällä tavoin kytketyksi ajallisuuden ja ikuisuuden lapsen kohtaloihin hänet siirretään iäksi Kokonaisuniversumin Arkkitehtien yksinomaiseen valvontaan. Mikä tällaisen erikoislaatuisen kumppanuuden tulevaisuus sitten lieneekin, me emme sitä tiedä. Näitä ainutlaatuisista persoonallisuuksista koostuvia kumppanuspareja on jo aikakausien ajan kerääntynyt Vicegeringtoniin, mutta yksikään pari ei vielä koskaan ole sieltä poistunut.

23:4.4

Yksinäisten Sanansaattajien lukumäärä on vakio, mutta tulevaisuuden poikien kolminaistaminen näyttää olevan menetelmä, johon ei liity rajoituksia. Koska jokainen kolminaistettu tulevaisuuden poika sitoo itseensä yhden Yksinäisen Sanansaattajan, meistä näyttää siltä, että jonakin kaukaisen tulevaisuuden hetkenä sanansaattajien määrä on käytetty loppuun. Ketkä ryhtyvät jatkamaan heidän työtään suuruniversumissa? Astuuko palvelukseen jokin Inspiroitujen Kolminaisuushenkien parista tuleva uusi kehitelmä suorittamaan heidän tehtäviään? Onko määrä käydä niin, että jonakin kaukaisen tulevaisuuden ajanjaksona kolminaisuudesta polveutuvat olennot hallinnoivat entistä läheisemmin suuruniversumia, kun taas yhdestä tai kahdesta lähteestä alkunsa saaneet luodut siirtyvät eteenpäin ulkoavaruuden maailmoihin? Mikäli sanansaattajat palaavat entisiin tehtäviinsä, seuraavatko edellä mainitut tulevaisuuden pojat heidän mukanaan? Loppuvatko finaliittien ja paratiisilais-havonalaisten väliset kolminaistukset, kun Yksinäisten Sanansaattajien määrä on käytetty kokonaan näiden tulevaisuuden poikien suojelijakumppaneiksi? Onko kaikkien tehokkaiden Yksinäisten Sanansaattajiemme määrä tulla keskitetyiksi Vicegeringtoniin? Onko näiden erinomaisten henkipersoonallisuuksien määrä olla ikuisesti liitossa näiden kolminaistettujen ja paljastumattoman määränpään omaavien poikien kanssa? Mikä merkitys tulisi antaa sille seikalle, että nämä Vicegeringtoniin kerääntyvät parit ovat edellä mainittujen, voimallisten mysteeriolentojen, Kokonaisuniversumin Arkkitehtien, yksinomaisessa ohjauksessa? Näitä ja monia samantapaisia kysymyksiä osoitamme itsellemme ja lukuisille muille taivaallisten olentojen ryhmille, mutta vastauksia emme tiedä.

23:4.5

Tämä tapahtumaketju yhdessä monien muiden maailmankaikkeuden hallinnossa havaittavien ilmiöiden kanssa osoittaa erehtymättömästi, että suuruniversumin ja jopa Havonan ja Paratiisin henkilöstön osalta on käynnissä tiettyä ja määrättyä uudelleenjärjestelyä, joka koordinoituu ja liittyy parhaillaan koko ulkoavaruuden alueilla käynnissä oleviin valtaviin energiamullistuksiin.

23:4.6

Olemme taipuvaisia uskomaan, että ikuinen tulevaisuus on näkevä maailmankaikkeuden kehitysilmiöitä, jotka ylittävät suuresti kaiken ikuisessa menneisyydessä koetun. Ja odotamme, aivan kuten teidänkin tulisi odottaa, näitä valtavia tapahtumia tavattomalla innolla ja alati tihenevällä jännityksellä.

23:4.7

[Esittänyt uversalainen Jumalallinen Neuvonantaja.]


◄ 23:3
 
Luku 24 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.