◄ 23:2
Luku 23
23:4 ►

Yksinäiset Sanansaattajat

3. Yksinäisten Sanansaattajien aikaanja avaruuteen liittyvät palvelukset

23:3.1

Yksinäiset Sanansaattajat edustavat sitä täydellisten ja luottamusta nauttivien persoonallisuuksien korkeinta tyyppiä, joka on käytettävissä kaikkialla tärkeiden ja kiireellisten sanomien välitykseen, silloin kun ei ole tarkoituksenmukaista käyttää kaukotiedotuspalveluja eikä heijastusmekanismia. He palvelevat loputtoman erilaisissa tehtävissä ja auttavat maailmojen hengellisiä ja aineellisia olentoja etenkin, silloin kun tapaukseen liittyy aikaelementti. Kaikista superuniversumin hallintopiirien palvelukseen osoitetuista olentoluokista he ovat ne kaikkein korkeimmat ja monitaitoisimmat personoidut olennot, jotka pystyvät miltei murtamaan ajan ja avaruuden asettamat esteet.

23:3.2

Maailmankaikkeudessa on hyvänlaisesti henkiä, jotka käyttävät gravitaatiota paikasta toiseen siirtyäkseen; ne voivat mennä minne tahansa milloin tahansa—yhdessä hetkessä—, mutta ne eivät ole persoonia. Jotkut muut gravitaatiomatkaajat ovat Gravitaatiosanansaattajien ja Transsendentaalisten Muistiinmerkitsijäin tavoin persoonallisia olentoja, mutta eivät ole super- eivätkä paikallisuniversumien hallintoviranomaisten käytettävissä. Maailmat vilisevät enkeleitä, ihmisiä ja muita sangen persoonallisia olentoja, mutta aika ja avaruus ovat heille este. Useimpien serafoimattomien olentojen suurin mahdollinen nopeus on 299.790 teidän maailmanne kilometriä teidän sekunnissanne; keskiväliolennot ja jotkut muut voivat saavuttaa ja usein saavuttavatkin kaksinkertaisen nopeuden—599.580 kilometriä sekunnissa—, kun serafit ja muut taas voivat halkoa avaruutta kolminkertaisella nopeudella, noin 899.370 kilometriä sekunnissa. Yksinäisiä Sanansaattajia lukuun ottamatta olemassa ei kuitenkaan ole muita kuljetus- tai viestinviejäpersoonallisuuksia, jotka toimisivat gravitaatiomatkaajien silmänräpäyksellisten nopeuksien ja serafien verrattain hitaitten nopeuksien välissä.

23:3.3

Yksinäisiä Sanansaattajia käytetäänkin sen vuoksi yleisesti viestittämässä ja palvelemassa tilanteissa, jolloin tehtävän tavoitteen kannalta on välttämätöntä, että sen suorittaja on persoonallisuus, ja silloin kun halutaan välttää ajanhukka, joka aiheutuisi, jos matkaan lähetettäisiin mitä tahansa muuta tyyppiä oleva, vaivatta saatavilla oleva persoonallinen viestinviejä. He ovat ainoat kiistattomasti persoonalliset olennot, jotka pystyvät synkronoitumaan suuruniversumin universaalisten virtausten kokonaisuuteen. Kun he taittavat matkaa avaruudessa, heidän matkanopeutensa vaihtelee. Se riippuu sangen monista asiaan vaikuttavista tekijöistä, mutta muistiinpanot paljastavat, että seurassani oleva sanansaattaja eteni matkallaan tätä tehtävää suorittamaan nopeudella, joka oli 1.354.458.739.000 teidän kilometriänne teidän sekunnissanne.

23:3.4

Kykyni eivät riitä selittämään aineellista tyyppiä olevalle mielelle, miten henki voi olla reaalinen persoona ja kulkea silti avaruuden halki tällaisilla hirvittävillä nopeuksilla. Mutta nämä samaiset Yksinäiset Sanansaattajat todellakin tulevat Urantialle ja lähtevät sieltä näillä käsittämättömillä nopeuksilla. Itse asiassa koko universumien hallintojärjestelmältä riistettäisiin sen persoonallinen aines, elleivät asiat olisi näin.

23:3.5

Yksinäiset Sanansaattajat kykenevät toimimaan yhteydenpidollisina hätäkanavina kaikilla avaruuden kaukaisilla alueilla, jotka eivät kuulu suuruniversumin vakiintuneiden yhteyspiirien kenttään. Osoittautuu, että tällä tavoin toimiessaan yksi sanansaattaja voi välittää viestin tai lähettää impulssin avaruuden halki toiselle sanansaattajalle, joka on sadan valovuoden päässä, niin kuin Urantian astronomit arvioivat tähtien välisiä etäisyyksiä.

23:3.6

Niiden myriadien olentojen joukossa, jotka toimivat kanssamme superuniversumin asiainhoidon piirissä, eivät ketkään ole heitä tärkeämpiä käytännön hyötyä ja aikaa säästävää apua ajatellen. Avaruuden universumeissa meidän on otettava huomioon ajallisuuden asettamat esteet; siksi Yksinäisistä Sanansaattajista onkin niin paljon apua, ovathan he henkilökohtaisten kommunikointikykyjensä kautta jossakin määrin riippumattomia avaruudesta ja suunnattomien kulkunopeuksiensa johdosta he ovat näinkin lähellä riippumattomuutta ajasta.

23:3.7

En pysty selvittämään Urantian kuolevaisille, kuinka Yksinäiset Sanansaattajat voivat olla vailla hahmoa ja silti omata todellisen ja kiistämättömän persoonallisuuden. Vaikka heiltä puuttuukin se hahmo, joka luontaisesti yhdistettäisiin persoonallisuuteen, on heillä toki henkiläsnäolo, joka on kaikkien korkeampien henkiolentotyyppien tunnistettavissa. Yksinäiset Sanansaattajat ovat ainoa olentoluokka, joka näyttää omaavan lähes kaikki hahmottoman hengen etuisuudet kaikkiin täysimittaiselle persoonallisuudelle kuuluviin oikeuksiin yhdistyneinä. He ovat kiistämättömiä persoonia, jotka on kuitenkin varustettu lähes kaikin persoonattoman henki-ilmentymän ominaisuuksin.

23:3.8

Seitsemässä superuniversumissa on yleensä—muttei aina—niin, että kaikki, mikä on omiaan lisäämään luodun vapautumista ajan ja avaruuden asettamista esteistä, vähentää samassa suhteessa persoonallisuudelle ominaisia piirteitä. Yksinäiset Sanansaattajat ovat poikkeus tästä yleisestä laista. Toiminnassaan he ovat lähes esteettömiä käyttämään hyväkseen mitä tahansa ja kaikkia hengellisen julkituonnin, jumalallisen palvelun, henkilökohtaisen hoivan ja kosmisen yhteydenpidon rajattomia väyliä. Jos voisitte tarkastella näitä oivallisia olentoja universumien hallinnosta saamani kokemuksen valossa, käsittäisitte, miten vaikeata olisi koordinoida superuniversumin asioita, jos joutuisi toimimaan ilman, että he ovat monine taitoineen tässä työssä mukana.

23:3.9

Laajentuipa maailmankaikkeus miten paljon hyvänsä, Yksinäisiä Sanansaattajia ei kuitenkaan luultavasti koskaan enää luoda lisää. Sitä mukaa kun universumit kasvavat, laajeneva hallintotyö siirtyy lisääntyvässä määrin muuntyyppisille henkihoivaajille sekä olennoille, jotka ovat kotoisin näistä uusista luomuksista, sellaisille kuin Hallitsija-Poikien ja paikallisuniversumien Äiti-Henkien luomille olennoille.


◄ 23:2
 
23:4 ►