◄ Luku 23
  Osa 1 ▲
Luku 25 ►
Luku 24

Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet

Universumien Virtapiirienvalvojat  •  Väestönlaskennan Johtajat  •  Äärettömän Hengen henkilökohtaiset avustajat  •  Apulaistarkastajat  •  Valtuutetut Vartiomiehet  •  Kandidaattien Opastajat  •  Mistä Kandidaattien Opastajat ovat peräisin?

UVERSASSA jaottelemme kaikki Myötäluojan persoonallisuudet ja entiteetit kolmeen suureen ryhmään: Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet, Avaruuden Sanansaattajajoukot ja Ajallisuuden Hoivaavat Henget, ne henkiolennot, jotka huolehtivat kuolevaisten etenemiseen tähtäävän ylösnousemusjärjestelmän piiriin kuuluville tahdollisille olennoille suunnatusta opetuksesta ja hoivasta.

24:0.2

Näissä kertomuksissa mainituiksi tulevat Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet toimivat koko suuruniversumin puitteissa seitsemänä jakautumana:

24:0.3

1. Yksinäiset Sanansaattajat.

24:0.4

2. Universumien Yhteyspiirienvalvojat.

24:0.5

3. Väestönlaskennan Johtajat.

24:0.6

4. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat.

24:0.7

5. Apulaistarkastajat.

24:0.8

6. Valtuutetut Vartiomiehet.

24:0.9

7. Kandidaattien Opastajat.

24:0.10

Yksinäisille Sanansaattajille, Yhteyspiirienvalvojille, Väestönlaskennan Johtajille ja Henkilökohtaisille Avustajille on tunnusomaista, että he omaavat suunnattomat antigravitatoriset kyvyt. Yksinäisillä Sanansaattajilla ei tiedetä olevan yleispäämajaa, vaan he samoilevat universumien universumia sen joka puolella. Universumien Yhteyspiirienvalvojat ja Väestönlaskennan Johtajat pitävät pääpaikkaansa superuniversumien pääkaupungeissa. Äärettömän Hengen Henkilökohtaisten Avustajien asemapaikka on Valon Keskussaarella. Apulaistarkastajien ja Valtuutettujen Vartiomiesten asemapaikka on vastaavasti paikallisuniversumien pääkaupungeissa sekä näiden rakenneosina olevien järjestelmien pääkaupungeissa. Kandidaattien Opastajien asuinpaikka on Havonan universumissa, ja he toimivat sen kaikissa miljardissa maailmassa. Näistä korkeammista persoonallisuuksista valtaosalla on asemapaikka paikallisuniversumeissa, mutta he eivät elimellisesti kuulu evolutionaaristen toimialueitten hallintojärjestelmään.

24:0.11

Tähän ryhmään kuuluvista seitsemästä luokasta vain Yksinäiset Sanansaattajat ja mahdollisesti Henkilökohtaiset Avustajat ulottavat toimintansa koko universumien universumin alueelle. Yksinäisiä Sanansaattajia tavataan Paratiisista ulospäin mentäessä Havonan kehiltä superuniversumien pääkaupunkeihin ja näistä edelleen sektoreiden ja paikallisuniversumien kautta niiden alajakautumiin ja jopa asuttuihin maailmoihin saakka. Vaikka Yksinäiset Sanansaattajat kuuluvatkin Äärettömän Hengen Korkeampiin Persoonallisuuksiin, heidän alkuperäänsä, olemustaan ja palveluksiaan on käsitelty jo edellisessä luvussa.


 
 
24:1 ►
Urantia-kirja