◄ 24:4
Luku 24
24:6 ►

Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet

5. Valtuutetut Vartiomiehet

24:5.1

Valtuutetut Vartiomiehet ovat Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan koordinoivia persoonallisuuksia ja yhteysedustajia. Ääretön Henki personoi heidät Paratiisissa, ja heidät luotiin heidän toimeksiantoonsa sisältyviä erityisiä tarkoitusperiä ajatellen. Heidän lukumääränsä on vakio, ja heitä on olemassa täsmälleen seitsemänmiljardia.

24:5.2

Paljolti samaan tapaan kuin Apulaistarkastaja edustaa Seitsemää Korkeinta Toimeenpanijaa kokonaiselle paikallisuniversumille, on jokaisessa tämän paikallisluomuksen kymmenessätuhannessa järjestelmässä Valtuutettu Vartiomies, joka toimii kaikkien seitsemän superuniversumin asioita ylimpänä valvovan etäisen ja korkeimman lautakunnan välittömänä edustajana. Orvontonin paikallisjärjestelmähallituksissa tehtäväänsä suorittavat vartiomiehet toimivat seitsemännen superuniversumin koordinoijan eli Korkeimman Toimeenpanijan Numero Seitsemän toimivallan välittömässä alaisuudessa. Mutta hallinnollisen organisaationsa osalta kaikki paikallisuniversumiin valtuutetut vartiomiehet ovat universumipäämajassa asemapaikkaansa pitävän Apulaistarkastajan alaisia.

24:5.3

Valtuutetut Vartiomiehet palvelevat paikallisuniversumin puitteissa kiertoperiaatteen mukaisesti siten, että heitä siirretään paikallisjärjestelmästä toiseen. Tavallisesti heidät vaihdetaan paikallisuniversumin ajanlaskun mukaan joka tuhannes vuosi. He ovat korkea-arvoisimpia järjestelmäpääkaupunkiin sijoitettuja persoonallisuuksia, mutta he eivät koskaan osallistu paikallisjärjestelmän asioita koskeviin pohdintoihin. Paikallisjärjestelmissä he palvelevat viran puolesta päällikkönä siinä neljänkolmatta hallintopersoonallisuuden ryhmässä, jonka jäsenet ovat peräisin evolutionaarisista maailmoista, mutta muussa suhteessa ylösnousemuskuolevaisilla on heidän kanssaan vain vähän tekemistä. Vartiomiesten miltei yksinomaisena toimena on pitää Apulaistarkastaja tietoisena kaikista heidän toimeksiantoonsa kuuluvien järjestelmien hyvinvointiin ja tilaan liittyvistä asioista.

24:5.4

Valtuutetut Vartiomiehet ja Apulaistarkastajat eivät raportoi Korkeimmille Toimeenpanijoille superuniversumipäämajan kautta. He ovat vastuussa yksinomaan asianomaisen superuniversumin Korkeimmalle Toimeenpanijalle; heidän toimintansa on erillään Päivien Muinaisten hallinnosta.

24:5.5

Korkeimmat Toimeenpanijat, Apulaistarkastajat ja Valtuutetut Vartiomiehet yhdessä omniafien ja lukemattomien teille paljastamattomien persoonallisuuksien kanssa muodostavat tehokkaan, välittömän, keskitetyn, mutta laajalle ulottuvan, koko elollisten ja elottomien suuruniversumia koskevan, neuvontaa ja hallinnollista koordinaatiota edustavan järjestelmän.


◄ 24:4
 
24:6 ►