◄ 25:7
Luku 25
26:0 ►

Avaruuden sanansaattajajoukot

8. Paratiisikumppanit

25:8.1

Paratiisikumppanit ovat monikoosteinen eli yhdistelemällä aikaansaatu ryhmä, joka on kerätty serafien, sekonafien, supernafien ja omniafien riveistä. Vaikka heidän palvelusaikansa mielestänne kenties ovatkin ylen määrin pitkiä, he eivät kuitenkaan ole statukseltaan pysyviä. Kun tämä palvelujakso on saatu päätökseen, he palaavat säännön mukaan (joskaan ei poikkeuksetta) niiden velvollisuuksien pariin, joita he suorittivat, kun heidät kutsuttiin Paratiisissa tapahtuvaan palvelukseen.

25:8.2

Paikallisuniversumien Äiti-Henget, superuniversumien Heijastavat Henget ja Paratiisin Majeston nimittävät enkelijoukkojen jäseniä tähän palveluun. Heidät kutsutaan Keskussaarelle, ja he saavat Paratiisikumppanin valtuudet joltakulta Seitsemästä Valtiashengestä. Ellei pysyvää paratiisistatusta oteta lukuun, tässä on kysymys korkeimmasta kunniasta, mikä koskaan voi hoivaavien henkien osalle tulla.

25:8.3

Nämä valitut enkelit vihkiytyvät palvelemaan kumppaneina, ja heitä osoitetaan kaikenluokkaisten, Paratiisissa mahdollisesti yksikseen olevien olentojen—pääasiassa ylösnousemuskuolevaisten—seuralaisiksi, mutta kaikkien muidenkin Keskussaarella ilman seuralaista olevien seuralaisiksi. Paratiisikumppaneilla ei ole mitään sellaista erityistä, joka heidän tulisi suorittaa niiden hyväksi, joiden kanssa he seurustelevat, vaan he yksinkertaisesti vain ovat kumppaneita. Miltei kaikilla muilla olennoilla, joita te kuolevaiset Paratiisissa-oleskelunne aikana kohtaatte—pyhiinvaeltajatovereitanne lukuun ottamatta—on suoritettavanaan teidän suhteenne tai teidän hyväksenne jokin tietty tehtävä, mutta puheena olevat kumppanit määrätään vain olemaan seurassanne ja seurustelemaan kanssanne henkilökohtaisina tovereina. Tässä palvelussa he saavat usein apua rakastettavilta ja loistavilta Paratiisin kansalaisilta.

25:8.4

Kuolevaiset ovat peräisin hyvin seurallisista ihmisroduista. Luojat tietävät hyvin, että ”ihmisen ei ole hyvä olla yksin”, niinpä Paratiisissakin järjestetään mahdollisuudet seurusteluun.

25:8.5

Jos sinä ylösnousemuskuolevaisena sattuisit saapumaan Paratiisiin yhdessä maisen elämänvaiheen aikaisen kumppanisi tai läheisen toverisi kanssa tai mikäli kohtaloasi varjellut serafi sattuisi saapumaan kanssasi tai olisi sinua odottamassa, silloin seuraasi ei osoitettaisi ketään vakinaista kumppania. Mutta jos saavut yksin, on tällainen kumppani varmasti toivottamassa sinut tervetulleeksi, kun Valon Saarella heräät ajallisuuden päättävästä unesta. Silloinkin kun tiedetään, että seurassasi on ylösnousemusseuralainen, määrätään tilapäisiä kumppaneita toivottamaan teidät tervetulleiksi ikuisille rantamille ja saattamaan teidät varatulle alueelle, joka on valmistettu itsesi ja seuralaistesi vastaanottamiseksi. Voitte olla varmoja lämpimästä vastaanotosta, kun Paratiisin iäisillä rannoilla koette ylösnousemuksen ikuisuuteen.

25:8.6

Aikana, jolloin taivasmatkalaiset oleskelevat viimeisiä päiviään Havonan viimeisellä kehällä, nimitetään heidän vastaanottajakumppaninsa, ja nämä tutkivat huolellisesti muistiinmerkinnät, jotka koskevat kuolevaisten alkuperää ja vaiheikasta ylösnousemusta avaruuden maailmojen ja Havonan kehien kautta. Ajallisuudesta tulevia kuolevaisia tervehtiessään he ovat jo hyvin perillä näiden saapuvien pyhiinvaeltajien elämänvaiheista ja osoittautuvat heti myötätuntoisiksi ja jännittäviksi kumppaneiksi.

25:8.7

Jos Paratiisissa-olosi aikana ennen finaliitin aseman saavuttamista sattuisit jostakin syystä joutumaan erilleen ylösnousemuksellisen elämänvaiheen aikaisesta toveristasi—kuolevaisesta tai serafista—, seuraasi osoitettaisiin heti Paratiisikumppani neuvojaksi ja seuranpitäjäksi. Kun kumppani kerran on määrätty Paratiisissa yksinään asuvalle ylösnousemukselliselle kuolevaiselle, hän pysyy tämän henkilön seurassa, siksi kunnes tämä joko liitetään uudelleen ylösnousemuksellisiin tovereihinsa tai otetaan asianmukaisesti Lopullisuuden Saavuttajien jäseneksi.

25:8.8

Paratiisikumppanit osoitetaan tähän tehtävään odotusjärjestyksessä, paitsi että taivasmatkalaista ei koskaan anneta sellaisen kumppanin vastuulle, joka olemukseltaan poikkeaa hänen superuniversumityypistään. Mikäli Paratiisiin olisi tänään saapumassa Urantian kuolevainen, hänen seuraansa osoitettaisiin ensimmäinen sellainen vuoroaan odottava seuralainen, joka olisi peräisin Orvontonista tai joka muutoin olisi olemukseltaan Seitsemännen Valtiashengen kaltainen. Omniafit eivät tästä syystä palvele seitsemästä superuniversumista saapuvien ylösnousemusluotujen seurassa.

25:8.9

Paratiisikumppanit suorittavat monia muitakin palveluksia: Mikäli ylösnousemuskuolevainen sattuisi saapumaan yksinään keskusuniversumiin ja Havonaa kulkiessaan epäonnistuisi Jumaluuteen suoritettavan löytöretken jossakin vaiheessa, hänet palautettaisiin ajan tullen ajallisuuden universumeihin ja samalla otettaisiin välittömästi yhteys Paratiisikumppanien reserveihin. Joku tämän luokan jäsen määrättäisiin seuraamaan tappion kärsinyttä pyhiinvaeltajaa, olemaan hänen kanssaan ja lohduttamaan ja rohkaisemaan häntä ja pysymään hänen seurassaan siihen asti, kunnes hän palaisi keskusuniversumiin aloittaakseen Paratiisiin-nousunsa uudelleen.

25:8.10

Mikäli ylösnousemuspyhiinvaeltaja Jumaluutta kohti suorittamansa löytöretken suhteen kärsii tappion kulkiessaan Havonaa ylösnousemusserafin, kuolevaisena eletyn elämänvaiheen aikaisen suojelusenkelin, seurassa, tämä päättäisi seurata kuolevaistoveriaan. Nämä serafit tarjoutuvat aina vapaaehtoisiksi tähän palveluun ja heidän sallitaankin seurata pitkäaikaisia kuolevaistovereitaan takaisin ajallisuuden ja avaruuden palvelukseen.

25:8.11

Mutta näin ei ole kahden läheisessä suhteessa olevan kuolevaisen taivasmatkalaisen laita. Jos toinen saavuttaa Jumalan, kun taas toinen tilapäisesti siinä epäonnistuu, menestyksekäs yksilö päättää poikkeuksetta palata pettyneen persoonallisuuden mukana evolutionaarisiin luomuksiin, mutta tällaista ei sallita. Sen sijaan otetaan yhteys Paratiisikumppanien varajoukkoihin, ja yksi vapaaehtoisista valitaan seuraamaan pettynyttä pyhiinvaeltajaa. Jostakusta vapaaehtoisesta Paratiisin kansalaisesta tulee sitten kumppani menestyksekkäälle kuolevaiselle, joka viipyy Keskussaarella odottamassa tappion kärsineen toverin paluuta Havonaan. Tällä välin hän opettaa tietyissä Paratiisin kouluissa: hänellähän on esitettävänään tapahtumatäyteinen tarina evolutionaarisesta ylösnousemuksesta.

25:8.12

[Esittänyt yksi Uversan Korkea-arvoisista.]


◄ 25:7
 
Luku 26 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.