◄ Luku 28
  Osa 1 ▲
Luku 30 ►
Luku 29

Universumivoiman Ohjaajat

Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa  •  Korkeimmat Voimakeskukset  •  Voimakeskusten toimipiiri  •  Fyysiset Päävalvojat  •  Vahvuuden Pääorganisoijat

KAIKISTA niistä universumipersoonallisuuksista, jotka huolehtivat planeettainvälisten ja universumienvälisten asioiden säätelystä, voimanohjaajat työtovereineen ovat olleet Urantialla vähiten ymmärrettyjä. Vaikka teidän sukukuntanne on jo kauan tiennyt enkelten ja samankaltaisten taivaallisten olentoyhteisöjen olemassaolosta, ei fyysisen toimipiirin valvojista ja säätelijöistä ole koskaan annettu tietoa kuin vähän. Nytkin minun on lupa paljastaa kokonaan vain viimeinen niistä kohta lueteltavista kolmesta elävien olentojen ryhmästä, jotka huolehtivat kokonaisuniversumissa vahvuuden valvonnasta ja energian säätelystä.

29:0.2

1. Ensiasteiset Olevaistetut Vahvuuden Pääorganisoijat.

29:0.3

2. Liitännäiset Transsendentaaliset Vahvuuden Pääorganisoijat.

29:0.4

3. Universumivoiman Ohjaajat.

29:0.5

Vaikka mielestäni on mahdotonta kuvailla universumivoiman eri ohjaaja-, keskus- ja valvojaryhmien keskinäisiä eroavuuksia, toivon, että kykenen selittämään edes jotakin heidän toimintojensa maailmasta. He ovat ainutlaatuinen elävien olentojen ryhmä, jonka tehtävänä on energian älyperäinen säätely koko suuruniversumin piirissä. Korkeimmat ohjaajat mukaan lukien heidän joukkoonsa kuuluvat seuraavat pääjakautumat:

29:0.6

1. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa.

29:0.7

2. Korkeimmat Voimakeskukset.

29:0.8

3. Fyysiset Päävalvojat.

29:0.9

4. Morontiavoiman Valvojat.

29:0.10

Korkeimmat Voimanohjaajat ja Korkeimmat Voimakeskukset ovat olleet olemassa miltei hamasta ikuisuudesta lähtien, eikä näihin yhteisöihin kuuluvia olentoja ole tietääksemme luotu lisää. Seitsemän Valtiashenkeä personoivat Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa, minkä jälkeen nämä yhdessä vanhempiensa kanssa tuottivat yli kymmenenmiljardia työtoveriaan. Ennen voimanohjaajien päiviä keskusuniversumin ulkopuolisen avaruuden energiapiirit olivat Paratiisissa toimivien Vahvuuden Pääorganisoijien älyperäisessä valvonnassa.

29:0.11

Kun teillä on tietoa aineellisista luoduista, teillä on edes vastakohdan pohjalta ajateltu mielikuva hengellisistä olennoista; mutta kuolevaisen mielen on perin vaikea hahmottaa itselleen kuvaa voimanohjaajista. Taivasmatkalaisen korkeammille olemassaolon tasoille tähtäävän edistymissuunnitelman puitteissa teillä ei ole mitään suoranaista tekemistä sen kummemmin korkeimpien ohjaajien kuin voimakeskustenkaan kanssa. Joissakin harvinaisissa tilanteissa olette tekemisissä fyysisten valvojien kanssa, ja mansiomaailmat saavutettuanne työskentelette esteittä morontiavoiman valvojien kanssa. Nämä morontiavoiman valvojat toimivat niin yksinomaisesti paikallisluomusten morontiajärjestelmän piirissä, että on katsottu parhaaksi kertoa heidän toiminnastaan vasta paikallisuniversumia käsittelevässä jaksossa.


 
 
29:1 ►
Urantia-kirja