◄ 29:1
Luku 29
29:3 ►

Universumivoiman Ohjaajat

2. Korkeimmat Voimakeskukset

29:2.1

Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa eivät yksilöinä pysty lisääntymään, mutta kollektiivisesti ja yhdessä Seitsemän Valtiashengen kanssa he voivat tuottaa ja he myös tuottavat—luovat—kaltaisiaan olentoja. Se on suuruniversumin Korkeimpien Voimakeskusten alkuperä—olentojen, jotka toimivat seuraavissa seitsemässä ryhmässä:

29:2.2

1. Korkeimmat Keskusvalvojat.

29:2.3

2. Havonan Keskukset.

29:2.4

3. Superuniversumien Keskukset.

29:2.5

4. Paikallisuniversumien Keskukset.

29:2.6

5. Konstellaatioiden Keskukset.

29:2.7

6. Järjestelmien Keskukset.

29:2.8

7. Luokittelemattomat Keskukset.

29:2.9

Yhdessä Korkeimpien Voimanohjaajien kanssa nämä voimakeskukset ovat olentoja, joille on ominaista suuri tahdon vapaus ja tahtoon perustuva toiminta. Heidät on kaikki varustettu Kolmannesta Lähteestä olevalla persoonallisuudella, ja heissä ilmenee kiistaton, korkeaa luokkaa oleva tahtotoiminnan kapasiteetti. Näillä universumin voimajärjestelmää ohjaavilla keskuksilla on erinomaiset älynlahjat; he ovat suuruniversumin voimajärjestelmissä ilmenevä älyllisyys sekä Fyysisen Voiman Päävalvojien ja morontiavoiman valvojien kaukaisuuksiin ulottuvista toiminnoista muodostuvan laajan verkoston edustaman mielen kautta tapahtuvan valvontatekniikan salaisuus.

29:2.10

1. Korkeimmat Keskusvalvojat. Nämä Korkeimpien Voimanohjaajien seitsemän rinnakkaisolentoa ja kumppania ovat suuruniversumin pääenergiapiirien säätelijöitä. Kukin keskusvalvoja pitää päämajaansa yhdessä niistä erikoismaailmoista, jotka kuuluvat Seitsemälle Korkeimmalle Toimeenpanijalle, ja he työskentelevät läheisessä yhteistyössä mainittujen, yleisten universumiasioiden koordinoijien kanssa.

29:2.11

Korkeimmat Voimanohjaajat ja Korkeimmat Keskusvalvojat toimivat sekä yksittäin että yhdessä kaikkien niiden kosmisten ilmiöitten suhteen, jotka ovat ”gravitaatioenergian” tasojen alapuolella. Yhdessä toimiessaan nämä neljätoista olentoa ovat universumivoimalle samaa kuin Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa ovat yleisille universumiasioille ja Seitsemän Valtiashenkeä ovat kosmiselle mielelle.

29:2.12

2. Havonan Keskukset. Ennen ajallisuuden ja avaruuden universumien luomista Havonassa ei tarvittu voimakeskuksia, mutta aina noista kaukaisista ajoista lähtien keskusluomuksessa on toiminut miljoona tällaista olentoa, niin että kullakin keskuksella on valvonnassaan tuhat Havonan maailmaa. Täällä, jumalallisessa universumissa, energian hallinta on täydellistä—tilanne, jollaista ei vallitse muualla. Energiansäätelyn täydellisyys on kaikkien voimakeskusten ja avaruuden fyysisten valvojien perimmäinen tavoite.

29:2.13

3. Superuniversumien Keskukset. Kolmannen yhteisön tuhat voimakeskusta pitävät kunkin seitsemän superuniversumin pääkaupunkisfäärillä hallussaan valtavaa aluetta. Kolme primaarisen energian virtausta, joista jokainen jakaantuu kymmeneen alajakautumaan, tulee näihin voimakeskuksiin; mutta heidän yhteistoimintansa keskuspaikasta lähtee eteenpäin seitsemän erikoistettua ja hyvin ohjattua, vaikkakin epätäydellisesti kontrolloitua voiman virtapiiriä. Tämä on universumivoiman elektroninen organisaatio.

29:2.14

Kaikki energia on johdettu Paratiisin sykliin, mutta Universumivoiman Ohjaajat ohjaavat ala-Paratiisin vahvuusenergioita sellaisina kuin he ne kohtaavat keskus- ja superuniversumien avaruustoiminnoissa modifioituneina, ja he muuntavat ja kanavoivat nämä energiat hyödylliseen ja rakentavaan käyttöön. Havona-energian ja superuniversumien energioiden välillä on eroavuutta. Kunkin superuniversumin voimavaraus koostuu kolmesta energian vaiheesta, joihin jokaiseen kuuluu kymmenen alajakautumaa. Tämä kolminainen energiavaraus levittäytyy kaikkialle suuruniversumin avaruuteen. Se on kuin valtava, liikehtivä energiameri, joka sulkee sisäänsä jokaisen seitsemästä superluomuksesta ja huuhtelee niitä joka puolelta.

29:2.15

Universumivoiman elektroninen organisaatio toimii seitsemässä vaiheessa, ja siinä ilmenee vaihtelevaa reagointia paikalliseen eli lineaariseen gravitaatioon. Tämän seitsenkertaisen virtapiirin alkupiste on superuniversumien voimakeskuksissa, ja se läpäisee jokaisen superluomuksen. Tällaiset ajallisuuteen ja avaruuteen kuuluvat virtaukset ovat rajattuja ja paikkaan sidottuja energian liikkeitä, joita pannaan alulle ja joita ohjataan tiettyjä erityistarkoituksia varten, paljolti samaan tapaan kuin Golfvirta toimii rajallisena ilmiönä keskellä Atlantin valtamerta.

29:2.16

4. Paikallisuniversumien Keskukset. Jokaisen paikallisuniversumin päämajaan on sijoitettu sata neljännen tason voimakeskusta. Heidän toimintansa tarkoituksena on superuniversumipäämajasta tulevien seitsemän voimapiirin tason laskeminen ja niiden muunlainen modifiointi, ja tällä keinoin he tekevät niistä konstellaatioiden ja paikallisjärjestelmien käyttöön soveltuvia. Avaruuden paikalliset astronomiset katastrofit koskevat näitä voimakeskuksia vain ohimenevästi; heidän tehtävänään on tehokkaan energian täsmällinen toimittaminen tytärkonstellaatioille ja -järjestelmille. He ovat suureksi avuksi Luoja-Pojille universumien organisoinnin ja energian mobilisoinnin loppuvaiheiden aikana. Nämä keskukset kykenevät tarjoamaan käyttöön voimistettuja energiaväyliä, jotka ovat hyödyllisiä tärkeitten asutettujen kohteiden välisessä interplanetaarisessa yhteydenpidossa. Tällainen energian väylä tai linja, toisinaan myös energiapoluksi kutsuttu, on suora energian piiri toiselta voimakeskukselta toiselle tai toiselta fyysiseltä valvojalta toiselle. Se on erillisenä erottuva voiman virta vastakohtanaan erilaistumattoman energian vapaa liikehtiminen avaruudessa.

29:2.17

5. Konstellaatioiden Keskukset. Kymmenen tällaista elävää voimakeskusta on sijoitettu kuhunkin konstellaatioon, ja he toimivat projisoimalla energiaa sadalle alaisuudessaan olevalle paikallisjärjestelmälle. Näistä olennoista lähtevät ne voimalinjat, joita käytetään yhteydenpitoon ja kuljetukseen sekä sellaisten elävien luotujen energisoimiseen, jotka elossa pysyäkseen ovat riippuvaisia tietyistä fyysisen energian muodoista. Mutta elämä toiminnallisena organisaationa ei muulla tavoin koske sen kummemmin voimakeskuksia kuin heidän alaisiaan, fyysisiä valvojia.

29:2.18

6. Järjestelmien Keskukset. Kuhunkin paikallisjärjestelmään osoitetaan pysyväisesti yksi Korkein Voimakeskus. Nämä järjestelmäkeskukset lähettävät voimapiirit ajallisuuden ja avaruuden asuttuihin maailmoihin. He koordinoivat alaistensa, fyysisten voimanvalvojien, toimia ja toimivat muutoinkin sen varmistamiseksi, että voima jakautuu paikallisjärjestelmän puitteissa tyydyttävästi. Virtapiirien vaihto planeettain välillä riippuu tiettyjen aineellisten energioiden täydellisestä koordinoitumisesta ja fyysisen voiman tehokkaasta säätelystä.

29:2.19

7. Luokittelemattomat Keskukset. Nämä ovat niitä keskuksia, jotka toimivat erityisissä paikallisoloissa mutta eivät asutuilla planeetoilla. Yksittäiset maailmat ovat Fyysisten Päävalvojien vastuulla, ja he saavat piireinä tulevat voimalinjansa, jotka heidän oma voimakeskuksensa on lähettänyt. Vain kaikkein epätavallisimpien energiaa koskevien järjestelyjen alaan kuuluvilla sfääreillä on seitsemänteen asteeseen kuuluvat voimakeskuksensa, jotka toimivat universumin tasapainopyörinä eli energiansäätiminä. Nämä voimakeskukset ovat toiminnan jokaisessa vaiheessa täysin korkeammissa valvontayksiköissä toimivien veroisia, mutta tällaista elävää voiman organisaatiota ei satu edes yhdelle taivaankappaleelle miljoonasta.


◄ 29:1
 
29:3 ►