◄ 29:0
Luku 29
29:2 ►

Universumivoiman Ohjaajat

1. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa

29:1.1

Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa ovat suuruniversumin fyysisen energian säätelijöitä. Heidän luomisensa Seitsemän Valtiashengen toimesta on ensimmäinen kirjoihin merkitty tapaus, jossa puoliaineellinen jälkeläistö polveutuu kiistämättömästi hengellisistä esivanhemmista. Kun Seitsemän Valtiashenkeä luovat yksilöinä, he saavat aikaan enkelien luokkaan kuuluvia, korkeasti hengellisiä persoonallisuuksia. Kun he luovat yhdessä, he tuottavat toisinaan näitä puoliaineellisten olentojen korkeita tyyppejä. Mutta nämä kvasifyysisetkin olennot olisivat Urantian kuolevaisten lyhytulotteiselle näkökyvylle näkymättömiä.

29:1.2

Korkeimpien Voimanohjaajien lukumäärä on seitsemän, ja he ovat ulkoiselta olemukseltaan ja toiminnaltaan toistensa kaltaisia. Toista ei voi erottaa toisesta kukaan muu kuin se Valtiashenki, jonka kanssa kukin heistä on välittömässä yhteistyössä ja johon nähden hän on toiminnallisesti täysin alisteinen. Jokainen Valtiashenki on näin ollen ikuisessa liitossa yhden heidän kollektiivisesti tuottamansa jälkeläisen kanssa. Sama ohjaaja on aina yhteistyössä saman Hengen kanssa, ja heidän työtoveruutensa tuloksena on fyysisten ja hengellisten energioiden, puolifyysisen olennon ja henkipersoonallisuuden, ainutlaatuinen yhdistymä.

29:1.3

Seitsemän Korkeimman Voimanohjaajan asemapaikat ovat Paratiisin reuna-alueella, jossa heidän hitaasti kiertävät läsnäolonsa osoittavat Valtiashenkien vahvuuskeskittymällisten päämajojen sijaintipaikat. Nämä voimanohjaajat toimivat superuniversumien voima-energiaa säädellessään yksittäin, mutta keskusluomuksen hallinnollisissa asioissa he toimivat yhdessä. He toimivat Paratiisista käsin, mutta pysyttäytyvät tehokkaina voimakeskuksina suuruniversumin kaikissa jakautumissa.

29:1.4

Nämä voimalliset olennot ovat valtavan voimakeskusten armeijan ja—näiden kautta—seitsemän superuniversumin joka puolelle hajaantuneiden fyysisten valvojien fyysiset esivanhemmat. Tällaiset alisteiset fyysisen kontrollin organismit ovat pohjimmiltaan toistensa kaltaisia, identtisiä, ellei oteta lukuun kunkin superuniversumiyhteisön erilaista virittyneisyyttä. Halutessaan vaihtaa palvelukohteenaan olevaa superuniversumia, heidän tarvitsee vain palata Paratiisiin uudelleen viritettäviksi. Fyysinen luomistulos on hallintonsa puolesta perusolemukseltaan yhdenmukainen.


◄ 29:0
 
29:2 ►