◄ Luku 29
  Osa 1 ▲
Luku 31 ►
Luku 30

Suuruniversumin persoonallisuudet

Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu  •  Uversan persoonallisuusrekisteri  •  Hyväntahdon siirtokunnat  •  Ylösnousemuskuolevaiset

JOKSEENKIN rajaton on elävien olentojen lukumäärä, jotka kuuluvat Paratiisissa ja suuruniversumissa nykyisin toimiviin persoonallisuuksiin ja muihin kuin persoonallisiin entiteetteihin. Jo yksistään pääluokkien ja -tyyppien lukumäärä saattaa ihmisen mielikuvituksen sekaisin, saati sitten niiden lisäksi tulevat lukemattomat alatyypit ja muunnelmat. On kuitenkin paikallaan esittää edes jotakin kummastakin elollisten olentojen perusluokituksesta, häivähdys Paratiisin käyttämästä luokituksesta ja lyhennelmä Uversan persoonallisuusrekisteristä.

30:0.2

Kattavia ja kokonaan aukottomia suuruniversumin persoonallisuuksien luokitteluja ei ole mahdollista laatia siksi, että kaikkia ryhmiä ei paljasteta. Tarvittaisiin vielä monta lukua lisää, jotta se lisäilmoitus tulisi katetuksi, jota kaikkien ryhmien systemaattinen luokittaminen edellyttäisi. Tuskinpa sellainen käsitteistön laajentaminen olisi edes toivottavaa, sillä se riistäisi seuraavien tuhannen vuoden aikana eläviltä, ajattelevilta kuolevaisilta näiden vain osittain paljastettujen käsitteiden tarjoaman yllykkeen luovaan pohdiskeluun. On parasta, ettei ihmiselle paljasteta liikaa, sillä sellainen tukahduttaa mielikuvituksen.


 
 
30:1 ►
Urantia-kirja