◄ 30:1
Luku 30
30:3 ►

Suuruniversumin persoonallisuudet

2. Uversan persoonallisuusrekisteri

30:2.1

Elävien olentojen jumalallinen perhe esiintyy Uversan rekisterissä seitsemänä suurjakautumana:

30:2.2

1. Paratiisin Jumaluudet.

30:2.3

2. Korkeimmat Henget.

30:2.4

3. Kolminaisuusalkuiset olennot.

30:2.5

4. Jumalan Pojat.

30:2.6

5. Äärettömän Hengen persoonallisuudet.

30:2.7

6. Universumivoiman Ohjaajat.

30:2.8

7. Vakinaisten kansalaisten yhteisöt.

30:2.9

Nämä tahdollisten luotujen ryhmät jakautuvat lukuisiin luokkiin ja pienempiin alajakautumiin. Tämä esitys suuruniversumin persoonallisuuksien luokittelusta keskittyy kuitenkin pääasiassa tuomaan esille ne älyllisten olentojen yhteisöt, jotka on paljastettu näissä kertomuksissa ja joista useimmat kohdataan ajallisuuden kuolevaisten kokeman ylösnousemuksen aikana, kun askel askeleelta kavutaan kohti Paratiisia. Seuraavissa luetteloissa ei mainita lainkaan niitä maailmankaikkeuden olentojen monilukuisia luokkia, jotka työskentelevät kuolevaisten ylösnousemusjärjestelmän ulkopuolella.

30:2.10

 I. PARATIISIN JUMALUUDET.

30:2.11

1. Universaalinen Isä.

30:2.12

2. Iankaikkinen Poika.

30:2.13

3. Ääretön Henki.

30:2.14

II. KORKEIMMAT HENGET.

30:2.15

1. Seitsemän Valtiashenkeä.

30:2.16

2. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa.

30:2.17

3. Seitsemän Heijastavien Henkien ryhmää.

30:2.18

4. Heijastusavustajat.

30:2.19

5. Kehien Seitsemän Henkeä.

30:2.20

6. Paikallisuniversumien Luovat Henget.

30:2.21

7. Mielenauttajahenget.

30:2.22

III. KOLMINAISUUSALKUISET OLENNOT.

30:2.23

1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet.

30:2.24

2. Päivien Ikuiset.

30:2.25

3. Päivien Muinaiset.

30:2.26

4. Päivien Täydelliset.

30:2.27

5. Päivien Äskettäiset.

30:2.28

6. Päivien Yhdistyneet.

30:2.29

7. Päivien Uskolliset.

30:2.30

8. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat.

30:2.31

9. Viisauden Täydellistäjät.

30:2.32

10. Jumalalliset Neuvonantajat.

30:2.33

11. Universaaliset Sensorit.

30:2.34

12. Inspiroidut Kolminaisuushenget.

30:2.35

13. Havonan alkuperäisasukkaat.

30:2.36

14. Paratiisin kansalaiset.

30:2.37

IV. JUMALAN POJAT.

30:2.38

A. Alaslaskeutuvat Pojat.

30:2.39

1. Luoja-Pojat—Mikaelit.

30:2.40

2. Hallinnolliset Pojat—Avonaalit.

30:2.41

3. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat—Daynaalit.

30:2.42

4. Melkisedek-Pojat.

30:2.43

5. Vorondadek-Pojat.

30:2.44

6. Lanonandek-Pojat.

30:2.45

7. Elämänkantaja-Pojat.

30:2.46

B. Ylösnousevat Pojat.

30:2.47

1. Isään fuusioituneet kuolevaiset.

30:2.48

2. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset.

30:2.49

3. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset.

30:2.50

4. Kehittyvät serafit.

30:2.51

5. Taivaaseen nousevat Aineelliset Pojat.

30:2.52

6. Taivaaseen otetut keskiväliolennot.

30:2.53

7. Personoidut Suuntaajat.

30:2.54

C. Kolminaistetut Pojat.

30:2.55

1. Voimalliset Sanansaattajat.

30:2.56

2. Korkea-arvoiset.

30:2.57

3. Nimettömät ja Numerottomat.

30:2.58

4. Kolminaistetut Suojelijat.

30:2.59

5. Kolminaistetut Lähettiläät.

30:2.60

6. Taivaalliset Vartijat.

30:2.61

7. Ylhäisten Poikien Avustajat.

30:2.62

8. Ylösnousemuksellisten kolminaistamat Pojat.

30:2.63

9. Paratiisilaisten ja havonalaisten kolminaistamat Pojat.

30:2.64

10. Tulevien aikojen kolminaistetut Pojat.

30:2.65

V. ÄÄRETTÖMÄN HENGEN PERSOONALLISUUDET.

30:2.66

A. Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet.

30:2.67

1. Yksinäiset Sanansaattajat.

30:2.68

2. Universumien Piirienvalvojat.

30:2.69

3. Väestönlaskennan Johtajat.

30:2.70

4. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat.

30:2.71

5. Apulaistarkastajat.

30:2.72

6. Valtuutetut Vartiomiehet.

30:2.73

7. Kandidaattien Opastajat.

30:2.74

B. Avaruuden Sanansaattajajoukot.

30:2.75

1. Havonan Servitaalit.

30:2.76

2. Universaaliset Sovittelijat.

30:2.77

3. Tekniset Neuvojat.

30:2.78

4. Paratiisin Arkistojen Hoitajat.

30:2.79

5. Taivaalliset Kirjurit.

30:2.80

6. Morontiakumppanit.

30:2.81

7. Paratiisikumppanit.

30:2.82

C. Hoivaavat Henget.

30:2.83

1. Supernafit.

30:2.84

2. Sekonafit.

30:2.85

3. Tertiafit.

30:2.86

4. Omniafit.

30:2.87

5. Serafit.

30:2.88

6. Kerubit ja sanobit.

30:2.89

7. Keskiväliolennot.

30:2.90

VI. UNIVERSUMIVOIMAN OHJAAJAT.

30:2.91

A. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa.

30:2.92

B. Korkeimmat Voimakeskukset.

30:2.93

1. Korkeimmat Keskusvalvojat.

30:2.94

2. Havonan Keskukset.

30:2.95

3. Superuniversumien Keskukset.

30:2.96

4. Paikallisuniversumien Keskukset.

30:2.97

5. Konstellaatioiden Keskukset.

30:2.98

6. Järjestelmien Keskukset.

30:2.99

7. Luokittelemattomat Keskukset.

30:2.100

C. Fyysiset Päävalvojat.

30:2.101

1. Voiman Apulaisohjaajat.

30:2.102

2. Mekaaniset Valvojat.

30:2.103

3. Energianmuuntajat.

30:2.104

4. Energianvälittäjät.

30:2.105

5. Ensiasteiset Yhdistäjät.

30:2.106

6. Toisasteiset Erottajat.

30:2.107

7. Frandalankit ja Kronoldekit.

30:2.108

D.  Morontiavoiman Valvojat.

30:2.109

1 Virtapiiriensäätelijät.

30:2.110

2. Järjestelmienkoordinoijat.

30:2.111

3. Planeettakohtaiset Vartijat.

30:2.112

4. Yhdistetyt Valvojat.

30:2.113

5. Yhteyksienvakauttajat.

30:2.114

6. Valikoivat Lajittelijat.

30:2.115

7. Apulaiskirjaajat.

30:2.116

VII. VAKINAISTEN KANSALAISTEN YHTEISÖT.

30:2.117

1. Planetaariset keskiväliolennot.

30:2.118

2. Järjestelmien Aatami-Pojat.

30:2.119

3. Konstellaatioiden univitatia.

30:2.120

4. Paikallisuniversumien susatia.

30:2.121

5. Henkeen fuusioituneet paikallisuniversumien kuolevaiset.

30:2.122

6. Superuniversumien abandonterit.

30:2.123

7. Poikaan fuusioituneet superuniversumien kuolevaiset.

30:2.124

8. Havonan syntyperäisasukkaat.

30:2.125

9. Hengen paratiisisfäärien syntyperäisasukkaat.

30:2.126

10. Isän paratiisisfäärien syntyperäisasukkaat.

30:2.127

11. Paratiisin luodut kansalaiset.

30:2.128

12. Suuntaajaan fuusioituneet Paratiisin kuolevaissyntyiset kansalaiset.

30:2.129

Tällainen on universumipersoonallisuuksien toiminnallinen luokitus esitettynä tavalla, jolla heidät on rekisteröity Uversan päämajamaailmassa.

30:2.130

MONIKOOSTEISET PERSOONALLISUUSRYHMÄT. Uversassa on rekistereitä vielä lukuisista muista älyllisolentojen ryhmistä, olennoista, jotka niin ikään liittyvät kiinteästi suuruniversumin organisaatioon ja hallintoon. Tällaisiin yhteisöihin kuuluvat seuraavat kolme persoonallisuusryhmää:

30:2.131

A. Paratiisissa oleva Lopullisuuden Saavuttajakunta.

30:2.132

1. Kuolevaisfinaliittien yhteisö.

30:2.133

2. Paratiisin finaliittien yhteisö.

30:2.134

3. Kolminaistettujen finaliittien yhteisö.

30:2.135

4. Yhdessä kolminaistettujen finaliittien yhteisö.

30:2.136

5. Havonan finaliittien yhteisö.

30:2.137

6. Transsendentaalisten finaliittien yhteisö.

30:2.138

7. Paljastamattoman määränpään omaavien Poikien yhteisö.

30:2.139

Lopullisuuden saavuttajien kuolevaisyhteisöä käsitellään seuraavassa luvussa, joka on tämän sarjan viimeinen.

30:2.140

B. Universumiavustajat.

30:2.141

1. Kirkkaat Aamutähdet.

30:2.142

2. Loistavat Iltatähdet.

30:2.143

3. Arkkienkelit.

30:2.144

4. Korkeimmat Avustajat.

30:2.145

5. Pääkomissionäärit.

30:2.146

6. Taivaalliset Valvojat.

30:2.147

7. Mansiomaailman Opettajat.

30:2.148

Sekä paikallis- että superuniversumien kaikissa päämajamaailmoissa on varauduttu näiden olentojen vierailuihin, olentojen, jotka toimivat Luoja-Poikien, paikallisuniversumihallitsijoiden, erityistehtävissä. Otamme Uversassa mielihyvin vastaan nämä Universumiavustajat, mutta heihin nähden meillä ei ole mitään määräysvaltaa. Nämä lähettiläät suorittavat työnsä ja tekevät havaintonsa Luoja-Poikien valtuuttamina. Heidän toimiaan kuvaillaan perusteellisemmin paikallisuniversumianne koskevassa kertomuksessa.

30:2.149

C. Seitsemän Hyväntahdon Siirtokuntaa.

30:2.150

1. Tähtientutkijat.

30:2.151

2. Taivaalliset taidetyöntekijät.

30:2.152

3. Vaihtelunohjaajat.

30:2.153

4. Jatkokoulun opettajat.

30:2.154

5. Erilaiset reservijoukot.

30:2.155

6. Vierailevat opiskelijat.

30:2.156

7. Ylösnousemuspyhiinvaeltajat.

30:2.157

Nämä seitsemän olentoryhmää esiintyvät tällä tavoin organisoituina ja hallittuina kaikissa päämajamaail­moissa alkaen paikallisjärjestelmistä ja päätyen superuniversumien pääkaupunkeihin, ja erittäinkin jälkimmäi­sissä. Seitsemän superuniversumin pääkaupungit ovat miltei kaikkien älyllisten olentoluokkien ja -yhteisöjen kohtaamispaikkoja. Paratiisi-havonalaisten lukuisia ryhmiä lukuun ottamatta siellä voidaan tarkkailla ja tutkia kaikentasoisia olemassa olevia tahdollisia luotuja.


◄ 30:1
 
30:3 ►